Tilsetningsstoffer i legemidler

Alle legemidler inneholder et eller flere tilsetningsstoffer/ hjelpestoffer. Disse har ulike funksjoner og trengs for å lage et mest mulig optimalt preparat. For eksempel inneholder tabletter fyllstoff, miksturer er ofte tilsatt smak, injeksjoner inneholder oppløsningsvæske, og hetteglass til flergangsbruk er tilsatt konserveringsmiddel.

Det er et økende fokus på hjelpestoffenes mulige ugunstige effekter hos barn, fordi man vet at noen av dem kan forårsake alvorlige bivirkninger eller hypersensitivitetsreaksjoner. Gode sikkerhetsdata mangler dessverre for mange av hjelpestoffene, og lite er kjent om langtidseffekter ved bruk hos barn. Det er dessuten få klare grenser for hvilke mengder som er trygt å innta i ulike aldre, selv om noen anbefalinger finnes; for eksempel for propylenglykol og etanol. I alle tilfeller er det kjent at de minste barna vil være mest utsatt, blant annet grunnet umoden lever og nyrer.

Under er en oversikt over et utvalg ulike hjelpestoffer og eksempler på mulige bivirkninger de kan gi, utarbeidet av NPPG (Neonatal & Paediatric Pharmacists Group, UK) (2016).

Hjelpestoff Eksempler på mulige bivirkninger
Aspartam En kilde til fenylalanin hos pasienter med fenylketonuri (1,3)
Benzalkoniumklorid Bronkospasme med antiasmatiske legemidler (11,12)
Benzosyre/ natriumbenzoat Gulsott hos nyfødte (3,7)
Benzylalkohol «Gasping syndrome» hos nyfødte (6)
Etanol Forgiftning (2,3)
Fargestoffer Sensitivtetsreaksjoner og hyperaktiv adferd hos barn (9)
Glukose og sukkrose (sukker) Overvekt og hull i tennene (1)
Natrium metabisulfitt Hvesing («wheezing»), dyspné og fortetning av luftveiene hos barn med astma (12)
Parabener (metyl- og propylparahydroksybenzoat) Forslagsvis østrogeneffekt med potensielle effekt på reproduksjonssystemet (propylparaben) (2,8), hypersensitivitetsreaksjoner (9), hyperbilirubinemi hos nyfødte (10)
Polyoksyl-lakserolje (ricinusolje) Alvorlige anafylaktiske reaksjoner (4)
Polysorbat 80 E-ferol syndrom (1), hypersensitivitets- reaksjoner (5)
Propylenglykol CNS effekter, spesielt hos nyfødte og barn under 5 år. (16)*
Sakkarin Hypersensitivitets- og fotosensitivitets reaksjoner (9,15)
Sorbitol Osmotisk diaré og gastrointestinalt ubehag (13,14)

Det er spesielt viktig å være oppmerksom på dette når et barn bruker flere legemidler med ugunstige hjelpestoffer, ved langtidsbruk og ved nedsatt lever og eller nyrefunksjon. Ta kontakt med farmasøyt for råd, for eksempel om alternative legemiddelformer.

 

Kilder:

1. Tuleu C. Paediatric formulations in practice. In: Costello I, Long PF, Wong IK, Tuleu C, Yeung V, editors. Paediatric Drug Handling. London: Pharmaceutical Press; 2007:43-74.

2. Graham S, Turner M. European Study of Neonatal Exposure to Excipients (ESNEE). Infant. 2011;7(6):196-9.

3. European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP): Reflection paper: formulations of choice for the Paediatric population. 2006. [cited 3 Mar 2016]. Available from: www.ema.europa.eu/ docs/ en GB/document library/Scientific guideline/2009/09/WCS00003782.pdf  

4. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children (online). London: BMJ Group, Pharmaceutical Press, and RCPCH Publications. [cited 3 Mar 2016]. Available from: www.medicinescomplete.com

5. Polysorbate 80. Hazardous Substances Data Bank. TOXNET [cited 7 Apr 2016]. Available from: https:/ / toxnet.nlm.nih.gov/ newtox net/h sd b.htm

6. European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP): Questions and answers on Benzyl alcohol in the context of the revision of the guideline on 'Excipients in the label and package leaflet of medical products for human use' (CPMP/463/00) Draft. Feb 2014. [cited 24 Feb 2016]. Available from: www.ema.europa.eu/doc s/ en GB/document library/Scientific guideline/2014/02/WC500162032.pdf

7. European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP): Questions and answers on Benzoic acid and benzoates in the context of the revision of the guideline on 'Excipients in the label and package leaflet of medical products for human use' (CPMP/463/00) Draft . Feb 2014. [cited 24 Feb 2016]. Available from: www.ema.eu ropa.eu/ docs/ en GB/document library/Scientific guideline/2014/02/WCS00162031.pdf

8. European Medicines Agency. Reflection paper on the use of methyl- and propylparaben as excipients in human medicinal products for human use. Adopted by CHMP Oct 2015. [cited 3 Mar 2016]. Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en GB/document library/Scientific guideline/2015/11/WCS00196733.pdf

9. Pharmaceutical Excipients. In: Sweetman S (Ed), Martindale: The Complete Drug Reference. London: The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Electronic version. Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. [cited 3 Mar 2016). Available from: http://www.micro medexsolutions.com/

10. Turner MA, Duncan JC, Shah U, et al. Risk assessment of neonatal excipient exposure: Lessans from food safety and other areas. Adv Drug Deliv Rev. 2014;73:89-101.

11. European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHM P): Questions and answers on Benzalkonium chloride in the context of the revision of the guideline on 'Excipients in the label and package leaflet of medical products for human use' (CPMP/463/00) Draft. Jun 201 4. [cited 24 Feb 2016). Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en GB/document library/Scientific guideline/2014/06/WC500169459.pdf

12. American Academy for Paediatrics: Committee on Drugs. 'lnactive' ingredients in pharmaceutic al products update (Subject review). Pediatrics. 1997;99(2):268-78.

13. Nahata MC. Safety of "inert" additives or excipients in paediatric medicines. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2009;94(6):F39 2-3.

14. European Medicines Agency. Committee for Medicinal Product s for Human Use (CHMP): Information in the package leaflet for fructose and sorbitol in the context of the revision of the guideline on 'Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use' (CPMP/ 463/ 00 Rev. 1) Draft. May 2016. [cited 23 Jun 2016). Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en GB/document library/Scientific guideline/2016/05/WC500206001.pdf

15. Fabiano V, M ameli C, Zuccotti GV. Paediatric pharmacology: remember the excipient s. Pharmacol Res. 2011;63(5): 362-5.

16. European Medicines Agency. Committee for Medicinal Product s for Human Use (CHMP). Annex to the European Commission guideline on ‘Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use’ (SANTE-2017-11668). Excipients and information for the package leaflet. EMA/CHMP/302620/2017 Rev. 1, 22nd nov 2019. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/annex-european-commission-guideline-excipients-labelling-package-leaflet-medicinal-products-human_en.pdf . *Nyere kilde enn den brukt i NPPG sin oversikt i 2016, da alderen ble endret fra 4 til 5 år.