Desfluran

Generisk navn
Desfluran
Handelsnavn
Suprane
ATC-kode
N01AB07
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Suprane væske til inh damp

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

MAC går ned etterhvert som alderen øker.

Doseringer

Vedlikeholdsanestesi
 • Til inhalasjon
  • 0 år til 18 år
   [1]
   • Minste alveolær-konsentrasjon (MAC) i  volum%:

    I 100 % oksygen:
    0-12 måneder: 8,95-10,65
    1-12 år: 7,20-9,40
    12-18 år: Ingen anbefaling

    Med 40 % oksygen / 60 % dinitrogenoksid (lystgass):  
    3-12 måneder: 5,75-7,75
    1-5 år: 5,75-7,00

    Til inhalasjon: 5-10 % v/v, med eller uten dinitrogenoksid. Til barn noen ganger kortvarig 18 % v/v, i kombinasjon med dinitrogenoksid og minst 25 % v/v oksygen.

   • Benyttes under overvåkning av blodtrykk og hjerterytme.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle anestetika

Halogenerte hydrokarboner
N01AB06

Sevofluran

Sevofluran Baxter, Sevorane
N01AB08
Barbiturater, usammensatte

Tiopental

Pentocur, Tiopental Life Medical
N01AF03
Opioidanestetika

Alfentanil

Alfentanil Hameln, Rapifen
N01AH02

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Fentanyl-hameln, Leptanal
N01AH01

Remifentanil

Remifentanil, Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta, Sufentanil
N01AH03
Andre generelle anestetika
N01AX14
N01AX07

Propofol

Propofol-Lipuro, Propolipid
N01AX10

Bivirkninger spesifikke for barn

Hos barn i alderen 6 år og yngre, er risikoen for bivirkninger slik som hoste og larynksspasmer forhøyet. Dette oppstår spesielt når larynksmasken fjernes under dyp narkose.

Postoperativ uro har blitt rapportert hos barn og kan komme til uttrykk som forvirring, gråt og slagbevegelser.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Forsiktighet anbefales til barn i alderen 6 år og yngre med larynks- eller ansiktsmasker grunnet den økte risikoen for respiratoriske bivirkninger og til barn som nylig har hatt infeksjon i de øvre luftveiene, grunnet mulig innsnevring av og økt motstand i luftveiene.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Baxter BV, SmPC Suprane (RVG 17364) 25-05-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose