Kaliumjodid

Generisk navn
Kaliumjodid
Handelsnavn
Lugols joddråper SA
ATC-kode
H03CA
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Lugols joddråper SA Oppl 5 % w/w

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Tyreotoksikose
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 15 mg/døgn i 3 doser.
   • Start behandling med kaliumjodid flere timer etter at behandling med tiamazol eller PTU har blitt startet.

Profylakse for stråling
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [2] [3] [4]
   • 16,25 mg/dose, kun én gang.
   • Behandling av eller etter konsultasjon med en spesialist (nukleærmedisin) med erfaring i bruk av kaliumjodid for denne indikasjonen

  • 1 måned til 3 år
   [2] [3] [4]
   • 32,5 mg/døgn i 1 dose
   • Avhengig av strålingseksponeringen, kan en høyere dose være indisert. For strålingsprofylakse hos eldre barn foretrekkes kaliumjod-kapsler.

  • 3 år til 12 år
   [2] [3] [4]
   • 65 mg/døgn i 1 dose
   • Behandlingsvarighet: Start 2 døgn før administrasjon av radiofarmaka, og bruk i 7 dager etterpå (totalt 10 døgn).
   •  Ved terapeutiske strålingsdoser, kan det være ønskelig å starte tidligere. Be om råd fra en spesialist innenfor nukleærmedisin.

  • ≥ 12 år
   [2] [3] [4]
   • 130 mg/døgn i 1 dose
   • Behandlingsvarighet: Start 2 døgn før administrasjon av radiofarmaka, og bruk i 7 dager etterpå (totalt 10 døgn).
   • Ved terapeutiske strålingsdoser, kan det være ønskelig å starte tidligere. Be om råd fra en spesialist innenfor nukleærmedisin

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Thyreoideaterapi

Thyreoideapreparater

Levotyroksinnatrium

Euthyrox, L-Thyrox hexal, L-Thyroxin henning, L-Thyroxin-Na ratiopharm, L-Thyroxine 2care4, L-Thyroxine serb, L-thyroxine, Levaxin
H03AA01
Antithyreoideapreparater
H03BA02

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Risikoen for eksponering til radioaktivt jod og for at for mye kaliumjod blokkerer skjoldbruskkjertelfunksjonen er spesielt høy hos nyfødte i de første levedagene. Andelen av radioaktivt jod som tas opp er fire ganger større i denne aldersgruppen enn i noen annen aldersgruppe. Skjoldbruskkjertlene hos nyfødte er spesielt utsatt for funksjonell blokkering grunnet for store mengder kaliumjodid. Forbigående hypotyroidisme i løpet av denne perioden med tidlig hjerneutvikling kan føre til tap av intellektuell kapasitet. Hvis stabilt jod gis til nyfødte, er det avgjørende at skjoldbruskkjertelfunksjonen overvåkes nøye. For nyfødte som mottar kaliumjodid i løpet av det første leveukene, skal TSH og (om nødvendig) T4-innholdet overvåkes og egnet erstatningsbehandling skal gis.

Den mulige fordelen med jodprofylakse er størst blant yngre individer.
Skjoldbruskkjertelen hos et foster, spedbarn eller små barn har en høyere årlig risiko for skjoldbruskkjertelkreft per enhetsdose med radioaktivt jod enn skjoldbruskkjertelen hos en voksen person.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. G.L. Pharma GmbH, SmPC Kajodan (RVG 109973) 05-04-2012, www.cbg-meb.nl
 3. National Radiological protection Board 2nd UK Working Group on Stable Iodine Prophylaxis, Stable Iodine Profylaxis, NRPB publications, 2001, 12 (3)
 4. FDA, Potassium Iodide as a Thyroid Blocking Agent in Radiation Emergencies, 2001

Oppdateringer

 • 19 mars 2021 14:27: Doseanbefaling endret fra dråper til milligram på "Tyreotoksikose".

Konsentrasjonsmåling


Overdose