Midlertidig redusert visning av monografier

05 januar 2021

På grunn av et par tilfeller av uklarheter i doseringsanbefalinger, er alle monografier der doseringsanbefalingen ikke er gjennomlest midlertidig skjult i KOBLE. Disse vil åpnes fortløpende. I mellomtiden henviser vi til kinderformularium.nl (med bruk av Google translate) dersom du ikke finner legemidlet du er interessert i. Alternativt kan informasjon mottas ved å sende en direkte henvendelse til KOBLE-redaksjonen, gitt at ønsket monografi er å finne i BNF-c eller kinderformularium.nl.
Benytt "Kontakt oss"-fanen i toppmenyen.
Meld i alle tilfelle gjerne inn savnet legemiddel til KOBLE, så vil legemidlet bli prioritert for raskere publisering (dersom det er tilgjengelig).