Barn og vaksiner, inkl Barnevaksinasjonsprogrammet

På FHI sine hjemmesider finner du informasjon om Barnevaksinasjonsprogrammet, inkludert veileder for helsepersonell.

Vaksinasjon av premature: Les mer om temaet på FHI sine hjemmesider. 

Vaksinasjon av immunsupprimerte barn: Les mer om temaet i NBF sin veileder. Her angis det også informasjon om allergi og vaksinasjon, samt SYSVAK registrering.

Vaksinasjon av barn med kreftsykdom: Les mer om temaet på Helsebiblioteket sine sider. 

Vaksinasjon av barn etter allogen stamcelletransplantasjon: Les mer om temaet på Helsebiblioteket sine sider.

Vaksinasjon ved immunsvikt (barn og voksne): Les mer om temaet på FHI sine sider.

Oppdatert: 7. juli 2023