Ansvarserklæring

Det nederlandske kunnskapssenteret for pediatrisk farmakoterapi (NKFK; se "Om KOBLE") har utarbeidet doseringsanbefalingene som fremkommer i KOBLE. Selv om det er lagt stor vekt på nøyaktighet og etterrettelighet ved innsamling av data og utarbeidelse av doseringsanbefalinger, påtar NKFK/KOBLE seg ikke noe ansvar for eventuelle unøyaktigheter i rådene, beslutninger som tas basert på innholdet på nettstedet, eller for noen skader, bivirkninger eller andre ulemper som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken av innholdet på nettstedet. Forskriving av legemidler er utelukkende den forskrivende/behandlende leges hele og fulle ansvar, og vedkommende må vurdere hvert enkelt legemiddel og tilhørende doseringsanbefaling for hver enkelt pasient. 

Se også oversikt over hvilket arbeid som gjenstår i KOBLE før nettsiden ikke lenger er å anse som en betaversjon, her.

Oppdatert: 26. oktober 2021