Oppfordring til å melde inn eventuelle feil og øvrige innspill

KOBLE er en tilpasning av det nederlandske oppslagsverket kinderformularium.nl. Selv om innholdet er grundig vitenskapelig dokumentert, vil det forekomme tilfeller der innholdet bør endres eller oppdateres for å være optimalt for norske brukere. Vi er derfor takknemlige for tilbakemeldinger om innhold som kan forbedres. Se også under "Pågående forbedringer" for kjente mangler.

  • Tilbakemelding om et bestemt legemiddel: Benytt meldeknappen inne på den aktuelle legemiddelomtalen.
  • Generelle tilbakemeldinger: Benytt e-postadressen post@koble.info, eller Kontakt oss-skjemaet (også tilgjengelig via toppmenyen).

Vennlig hilsen arbeidsgruppen i KOBLE