januar 2022

13 januar

Amlodipin

Fjernet aldersangivelse fra til 8 år til kun under 6 år under farmakokinetikk i barn.
11 januar

Flutikasonpropionat inhalasjon

Tidligere angitt at dosen kun gjaldt for aerosol. Dosen gjelder også for bruk av pulverinhalator.

desember 2021

14 desember

Budesonid inhalasjon

Endret dosering ihht GINA guideline
03 desember

Fluoksetin

Økt startdose fra 5 til 10 mg basert på risiko-nytteanalyse og avgjørelse i "Editorial board" i Nederland.

november 2021

25 november

Ciklesonid inhalasjon

Lagt til anbefalt inhalasjonsutstyr ift alder.

Ciklesonid inhalasjon

Doseringsalder senket fra 12 til 6 år, og dose tilpasset dette.

Ciklesonid inhalasjon

Revidert ihht GINA guidline
23 november

Vankomycin oral

Endret layout for å tydeliggjøre doseringen

Nystatin oral

Lagt til alternativ administrasjon for "Candidiasis i munn/farynks": Administreres etter hvert måltid, maks 8 ganger daglig (kilde: Beentjes MM et al., NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode (tweede herziening)., Huisarts Wet , 2012, 55(3), 112-25).
16 november

Budesonid inhalasjon

Fjernet dosering for bruk av aerosol da dette ikke er tilgjengelig i Norge.
11 november

Salmeterol og flutikasonpropionat inhalasjon

Spesifisert inhalasjonstype for alder < 4 år
05 november

Desmopressin

Spesifisering av dosering for Enuresis nocturna
03 november

Amoksicillin

Skilt ut nyfødte som egen gruppe for flere indikasjoner

oktober 2021

26 oktober

Traneksamsyre

Lagt til indikasjon "Massiv blødning ved traumer"
22 oktober

Pivmecillinam

Ny legemiddelomtale basert på SPC.

Mecillinam

Ny omtale basert på SPC.

september 2021

24 september

Alginsyre

Lagt til anbefaling om å unngå Gaviscon, grunnet innhold av aluminium.
02 september

Oksymetazolin

Lagt til separat dosering for nyfødte

juli 2021

07 juli

Alprostadil

Nedjustert doseringsintervall etter anbefaling fra nyfødtleger og kardiologer. Lagt til kontraindikasjoner for barn.
06 juli

Acetylsalisylsyre

Dosering er endret fra karbasalatkalsium til acetylsalisylsyre

Fluoksetin

Dosering ved nedsatt nyrefunksjon er endret

Metotreksat

Doseenheten er endret fra mg/kg til mg/m2 for indikasjonen alvorlig atopisk eksem

juni 2021

29 juni

Cefuroksim

Oppdatering fra Nederland mht dosering ved redusert nyrefunksjon
22 juni

Ivermektin

Tilgjengelige vitenskapelig litteratur om bruk av ivermektin hos barn er gjennomgått. Dette har medført tillegg av farmakokinetiske data, tillegg av indikasjonen myiasis forårsaket av Hypoderma tarandi, og tillegg av en bivirkning hos barn.
11 juni

Botulinumtoksin type a

Lagt til doseringsanbefaling for subkutan bruk basert på preparatomtale til Dysport.

Trientin

Doseringsanbefaling er endret basert på preparatomtale til Cuprior og Cufence.
03 juni

Ivermektin

Indikasjon er justert til å gjelde for 1 måned til 18 år uavhengig av vekt.

mai 2021

25 mai

Ceftarolinfosamil

Lagt til doseringsanbefaling for barn 0-2 måneder basert på SPC.

Tetrakosaktid

Doseringsanbefaling for lavdose ACTH-test er justert av praktiske årsaker i samråd med endokrinologer (lav dose er utfordrende å trekke opp/tilberede)
10 mai

Metronidazol

Oppdatert dosering for H.pylori opp mot ESPHGAN guideline.

Pantoprazol

Informasjon vedrørende intravenøs bruk av pantoprazol til barn 1 måned til 18 år er gjennomgått. Følgende informasjon er lagt til: Farmakokinetiske data, doseringsanbefaling for intravenøs bruk, og forholdsregel i forhold til overvekt.

april 2021

19 april

Dolutegravir

Doseringsanbefaling er utvidet til barn fra 4 uker basert på SPC

Noskapin

Benevning av dose er endret til mg/kg/dose for å forbedre implementering i forskjellige land. Utvidet aldersgruppe basert på tysk SPC.

mars 2021

30 mars

Levetiracetam

Lagt til titrering av vedlikeholdsdose ved "Neonatale epileptiske anfall" basert på Ramatani.
23 mars

Amoksicillin

Oppdatert doseringsanbefaling på H. Pylori etter ESPHGAN retningslinje.

Klaritromycin

Oppdatert doseringsanbefaling på H. Pylori etter ESPHGAN retningslinje.

Ipratropiumbromid inhalasjon

Lagt til nedre aldersgrense fra 0 år til 1 måned (astma hos nyfødte er ikke sannsynlig)

Milrinon

Vitenskapelig litteratur om bruk av milrinon til nyfødte er gjennomgått. Dette har ført til tillegg av farmakokinetiske parametere, og endring i doseringsanbefaling for alle aldre.

Meropenem

Tilgjengelig vitenskapelig litteratur om bruk av meropenem hos nyfødte er gjennomgått. Dette har ført til tillegg av farmakokinetiske data.

Lumakaftor og ivakaftor

Justert dosering ved nedsatt leverfunksjon basert på preparatomtale.
22 mars

Diazepam

Oppdatering lagt til basert på SPC til Stesolid

Lamotrigin

Aldersgrense justert (13 år i stedet for 12 år) basert på preparatomtale.

Valproinsyre (natriumvalproat)

Lagt til utfyllende informasjon under Advarsler og forsiktighetsregler (med bakgrunn i SPC).
19 mars

Ibuprofen

Lagt til "Migreneliknende hodepine" til indikasjonen "Feber og smerte".

Levotyroksinnatrium

Lagt til informasjon på "Bivirkninger" og "Advarsler og forsiktighetsregler" til barn.

Kaliumjodid

Doseanbefaling endret fra dråper til milligram på "Tyreotoksikose".

Triptorelin

Oppdatering av dosering og aldersinndeling etter revidering og sammenlikning mot godkjent preparatomtale (SmPC).

Dupilumab

Lagt til doseringsanbefaling for barn 6-12 år basert på preparatomtale
12 mars

Leuprorelin

Vektgrensene er endret basert på SPC til Lucrin.

Propofol

Informasjon om kontinuerlig sedasjon på intensivavdeling er fjernet: Langvarig bruk (av høye doser) er assosiert med propofol infusjonssyndrom.
03 mars

Metylprednisolon parenteral

Relativ maksdose lagt til indikasjonen "Pulsterapi etter rejeksjon av donororganer eller behandlingsresistent SLE".
01 mars

Betametason dermal

Lagt til ny referanse