Rapportering av bivirkninger

Legemiddelbivirkninger hos barn

For å øke kunnskapen om bivirkninger av legemidler hos barn (inkludert reseptfri bruk) oppfordres det til å rapportere disse. Helsepersonell (uansett gruppe) har meldeplikt, og pasienter og pårørende kan også melde. Det er ikke nødvendig å bevise at en bivirkning er knyttet til behandlingen for å rapportere den. Man kan melde også kun på mistanke.

Barn vil akkurat som voksne kunne få bivirkninger av legemidler. Fordi legemidler sjelden testes ut på barn før de markedsføres, vil barnespesifikke bivirkninger ofte ikke oppdages før legemidlene har vært brukt en stund.

Det er flere grunner til å ha fokus på bivirkninger hos barn:

  • Barn er i vekst og utvikling og vil kunne oppleve andre bivirkninger enn voksne.
  • Nyfødte og premature er spesielt utsatte fordi farmakokinetikken hos dem er ganske annerledes enn hos voksne.
  • Bruksområde og doseringsanbefalinger til barn kan være angitt for legemidler uten at det er dokumentert effekt og sikkerhet hos barn. Dette gjelder spesielt «gamle» preparater.
  • Legemidler brukes til barn selv om de kun er godkjent brukt hos voksne («off-label bruk»).

Til deg som er lege: Det er viktig at du følger opp eventuelle bivirkninger etter forskrivning av et nytt legemiddel, ved endring av dose eller ved seponering. Tenk også på en bivirkning som en potensiell differensialdiagnose.

Hvorfor melde bivirkninger?

Flere bivirkningsmeldinger kan øke vår kunnskap om bivirkninger. Gevinsten kan være at man:

  • Kanskje kan forebygge dem
  • Får et bedre grunnlag for å veie nytte mot risiko
  • Kan informere barnet og foreldrene om dem
  • Raskere kan indentifisere dem og gjøre tiltak

Hvordan melde bivirkninger?

Helsepersonell: Bivirkninger, også på vaksiner, meldes elektronisk her (krever innlogging). Det er fortsatt mulig å melde bivirkninger på papirskjema her

For mer informasjon om bivirkninger se her på Legemiddelverket sine sider.  

Pasient og pårørende: Meld her. Skjemaet ligger i HelseNorge og krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID via ID-porten. Dette sikrer at uvedkomne ikke får tilgang til dine opplysninger. Du blir bedt om å beskrive din legemiddelbruk, bivirkningen(e) og andre relevante opplysninger. Nytten av meldingen blir større hvis du fyller ut så mange opplysninger som mulig.

For mer informasjon om bivirkninger se informasjonsside om bivirkninger på HelseNorge her.

Oppdatert: 07. januar 2021