Bidragsytere i KOBLE og Kinderformularium

Det er ønskelig at norske pediatere og andre med verdifull kunnskap om legemidler til barn på sikt blir med og bidrar til det internasjonale oppslagsverket. Foreløpig styres det vitenskapelige innholdet i KOBLE, Kinderformularium og tilsvarende oppslagsverk i Tyskland og Østerrike av redaksjonsmedlemmer i Nederland (med unntak av nasjonale tilpasninger); se nedenfor. 

Den norske arbeidsgruppen som jobber med tilpasning av innholdet i KOBLE består hovedsakelig av farmasøyter fra sykehusapotek, med erfaring fra arbeid på barneavdeling. Interessegruppene i Norsk Barnelegeforening og pediatere hos Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har bidratt med faglig innsikt. Ytterligere tilpasning av innhold basert på innkomne tilbakemeldinger fra interessegruppene og andre blir implementert kontinuerlig. 

Medarbeidere i KOBLE:
Redaksjon:
Helene Grytli, farmasøyt, Norsk Legemiddelhåndbok (prosjektleder, i permisjon)
Line Buan, farmasøyt, Norsk Legemiddelhåndbok (vikar for Helene Grytli)
Arna Teigen, Sykehusapoteket i Stavanger, klinisk farmasøyt på barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus
Cathrine Kjeldby-Høie, Sykehusapoteket Oslo, klinisk farmasøyt på kirurgiske avdelinger for barn OUS
Ingeborg Karbø, Sykehusapoteket Oslo, klinisk farmasøyt på barneintensiven Rikshospitalet, OUS
Kari Christiane F. Bjerknes, Sykehusapoteket Oslo, klinisk farmasøyt på Avdeling for Barnemedisin og transplantasjon, sengepost 2 Rikshospitalet, OUS

Styringsgruppe, i tillegg til redaksjonen:
Thomas Halvorsen, barnelege, Haukeland, professor UiB, leder for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Henrik Irgens, barnelege, Haukeland og Nasjonalt kompetanse- nettverk for legemidler til barn
Vibeke Åbyholm, leder, kommunikasjonsavdelingen Statens Legemiddelverk
Margrete Einen, klinisk farmasøyt, webredaktør, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Gunn-Therese Sørland, klinisk farmasøyt, webredaktør, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Redaktører Kinderformularium, 2020:
Prof.dr. KA Allegaert, barnelege/neonatolog, KU Leuven, Leuven (Belgia)
Ms.dr. DET Bastiaans, sykehusfarmasøyt, Catharina Hospital Eindhoven
Ms. Dr. MCG Beeren, barnelege St Anna Hospital, Geldrop; konsulent barnelege Kempenhaeghe Heeze / Oosterhout
Mr.dr. M. van den Berg, barneimmunolog, AMC / EKZ Amsterdam
Ms. Dr. LA ten Berg-Lammers, sykehusfarmasøyt, AMC / EKZ Amsterdam
Ms.dr. PLM De Bruyne, barnelege, klinisk farmakolog, UZ Gent, Belgia
Mr.dr. PH Dijk, barnelege/neonatolog, UMCG Beatrix Children's Hospital, Groningen
Mr.dr. GJ. Driessen, barnelege-infeksiolog og -immunolog, Haga sykehus, lokasjon Juliana barnesykehus, Haag
EM Dorresteijn, barnelege, nefrolog, Erasmus MC Sophia, Rotterdam
Fru FK Engels, sykehusapoteker Princess Maxima medisinsk senter for pediatrisk onkologi , Utrecht 
Mr. dr. RB Flint, sykehusfarmasøyt Erasmus MC-Sophia, Rotterdam
Mr. B. Dierckx, barnepsykiater, Erasmus MC Sophia, Rotterdam på vegne av medisinskomiteen Knowledge Center Child and Youth Psychiatry, Utrecht
Ms. V. Gijsen, barnelege / klinisk farmakolog, MUMC Maastricht
Mr.dr. M. Groeneweg, MDL barnelege, Maasstad Hospital , Rotterdam 
Mr.dr. TR de Haan, barnelege/neonatolog, AMC / EKZ Amsterdam
Ms Dr LM Hanff, sykehusfarmasøyt, klinisk farmakolog, Princess Maxima Medical Center for pediatrisk onkologi, Utrecht
MR. prof.dr. M. de Hoog, pediatrisk intensivlege Erasmus MC-Sophia Rotterdam
M. de Hoop-Sommen, farmasøyt KNMP, forfatter av evidensbaserte monografier
dr. C. Hooijmans, senior vitenskapelig assistent, NHG, Utrecht
Drs. IGA Holsappel, KNMP-farmasøyt, forfatter evidensbaserte monografier
Mrs. Dr. Dr. K. Huizing, pediatrisk intensivlege, Slingeland Hospital i Doetinchem
Mw.dr. FE Jansen, barnelege-nevrolog, UMCU / WKZ, Utrecht
Ms.dr. HM Janssens, pediatrisk lungespesialist, Erasmus MC -Sophia Rotterdam
Ms.dr. EM Kemper, sykehusfarmasøyt, klinisk farmakolog AMC / EKZ Amsterdam
Ms. K. Langenberg, barnelege, klinisk farmakolog i opplæring, Gelderse Vallei sykehus, Ede
Fru Drs. MJ van Ledden, barnelege, Dirksland Hospital, Dirksland
Mr.dr. TBY Liem, sykehusfarmasøyt, klinisk farmakolog, UMCU / WKZ, Utrecht
Ms.dr. MN Lub-de Hooge, sykehusfarmasøyt, UMCG, Groningen
Ms.dr. P. Mian, sykehusfarmasøyt / klinisk farmakolog, Medisch Spectrum Twente, Enschede
Ms. Drs. KP Mohan-Gayadien, personalapotekter Vlietland Hospital, Schiedam
Mr. Drs. B. Molenbuur, barneanestesilege, UMCG Beatrix Children's Hospital Groningen
Ms.dr. MMMooij, barnelege i opplæring, klinisk farmakolog LUMC, Leiden
Ms.dr. S. Natsch, sykehusfarmasøyt, klinisk farmakolog, Radboud UMC, Nijmegen
Ms.dr. L. van Onzenoort, barnelege, klinisk farmakolog, Slingeland sykehus, Doetinchem
Fru Prof. SGMA Pasmans, (pediatrisk) hudlege / immunolog, Erasmus University Medical Center - Sophia Children's Hospital - Center for Dermatology, Rotterdam
Ms.dr. PC van Rijn-Bikker, sykehusfarmasøyt, AMC / EKZ Amsterdam
Mr. drs. R. Rodrigues Pereira, barnelege i sosial pediatri, ZBC (Medical Center Kinderplein), Rotterdam
Ms.dr. A. van Rooijen, barneimmunolog, UMCU / WKZ, Utrecht
Ms.dr. L. Ruijgrok, sykehusfarmasøyt, Erasmus MC Sophia, Rotterdam
Prof. NE Schalij-Delfos, pediatrisk oftalmologi, LUMC
Mr.dr. MF Schreuder, barnelege/pediatrisk nefrolog , Radboud UMC Amalia Children's Hospital, Nijmegen 
Mr.dr. BA Semmekrot, barnelege-neonatolog, Canisius-Wilhelmina Hospital, Nijmegen
Fru dr. AMJW Scheepers, sykehusfarmasøyt, MUMC, Maastricht
Ms.dr. IH van der Sijs, sykehusfarmasøyt, Erasmus Medical Center , Rotterdam 
Mr.dr. S. Simons, barnelege-neonatolog, Erasmus MC-Sophia Rotterdam
Ms.dr. IM van der Sluis, pediatrisk onkolog, Princess Maxima Medical Center for pediatrisk onkologi , Utrecht 
Ms.dr. A. Smits, barnelege-neonatolog, KU Leuven, Leuven (Belgia)
Fru drs ​​F. de Velde, sykehusfarmasøyt, Erasmus Medical Center Sophia, Rotterdam
Mr. dr. FGA Versteegh, generell barnelege
Mrs.dr. N. Vet, barnelege / klinisk farmakolog, Antonius sykehus, Nieuwegein
Prof. MM van Weissenbruch, barnelege-neonatolog, VUMC, Amsterdam
Prof. SN de Wildt, pediatrisk intensivlege/ klinisk farmakolog, Radboud UMC Nijmegen & Erasmus MC-Sophia Rotterdam, direktør NKFK
Ms. Dr. M. Williams, barnelege for metabolske sykdommer, Erasmus MC-Sophia Rotterdam
Ms. TM van der Zanden, NKFK-prosjektkoordinator
Ms.dr. J. Sulfaveling, sykehusfarmasøyt, LUMC, Leiden

Arbeidsgruppe for PBPK/modellering:
Mr.dr. R. ter Heine, sykehusfarmasøyt, klinisk farmakolog, Radboud UMC Nijmegen
Prof.dr. RA Mathot, sykehusfarmasøyt, klinisk farmakolog, AMC Amsterdam
Mw.prof.dr. C. Knibbe, sykehusfarmasøyt, klinisk farmakolog, Antonius sykehus Nieuwengein
Ms.dr. L. van Onzenoort, generell barnelege, klinisk farmakolog, Maxima Medical Center, Veldhoven
Ms.dr. NJ Vet, barnelege, barnelege, klinisk farmakolog, Antonius Hospital, Nieuwegein
Prof. SN de Wildt, pediatrisk intensivlege/klinisk farmakolog, Radboud UMC Nijmegen & ErasmusMC-Sophia Rotterdam, direktør NKFK
Ms. de Hoop, farmasøyt Kinderformulium-KNMP, Haag
Fru Dr.P. Mian, sykehusapotek i opplæring, Medisch Spectrum Twente, Enschede

Arbeidsgruppe for dosering ved nedsatt nyrefunksjon:
EM Dorresteijn, barnelege-nefrolog, ErasmusMC Sophia, Rotterdam
Ms. FK Engels, sykehusfarmasøyt ErasmusMC-Sophia, Rotterdam
M. Lilien, barnelege-nefrolog, UMCU-WKZ, Utrecht
Mr.dr. MF Schreuder, barnelege-nefrolog, Radboud UMC Amalia Children's Hospital, Nijmegen
Drs M. Sonneveld, farmasøyt, KNMP, forfatter evidensbasert monografi
dr. B. Wensveen, farmasøyt, KNMP, Haag

Arbeidergruppen for farmakoterapi for nyfødte:
Prof. Dr. KM Allegaert, barnelege-neonatolog, klinisk farmakolog, ErasmusMC-Sophia Rotterdam, KU Leuven
Mr.dr. E. Villamor, barnelege-neonatolog, MUMC Maastricht
Mr. Prof. FF Groenendaal, barnelege-neonatolog, UMCU-WKZ, Utrecht
Ms.dr. JM Kerstjens, barnelege-neonatolog, UMCG Beatrix Children Hospital, Groningen
Ms Drs. E. de Kort, barnelege-neonatolog, Maxima Medical Center, Veldhoven
Mr.dr. RA van Lingen, barnelege-neonatolog, Isala, Zwolle
Prof. MM van Weissenbruch, barnelege-neonatolog, VUMC, Amsterdam
Ms. M. Hoogeveen, barnelege-neonatolog, Radboud UMC Nijmegen
Mr. dr. RB Flint, sykehusfarmasøyt, klinisk farmakolog, ErasmusMC-Sophia, Rotterdam
Mr.dr. R. Visser, barnelege-neonatolog, LUMC, Leiden
Mr.dr. RF Kornelisse, barnelege-neonatolog, Erasmus MC-Sophia, Rotterdam
Mr.dr. SHP Simons, barnelege-neonatolog, klinisk farmakolog ErasmusMC-Sophia Rotterdam
Mr.dr. TR de Haan, barnelege-neonatolog, AMC / EKZ Amsterdam
Ms Drs. EBF Terpstra, barnelege-neonatolog, UMCG Beatrix barnesykehus, Groningen
Ms. YA Bijleveld, sykehusfarmasøyter, AMC / EKZ Amsterdam
Ms. prof. Dr. SN de Wildt, pediatrisk intensivist / klinisk farmakolog, Radboud UMC Nijmegen & ErasmusMC-Sophia Rotterdam, direktør NKFK
Fru M. de Hoop-Sommen, farmasøyt KNMP, forfatter av evidensbaserte monografier

Tidligere bidragsytere:

MRr. Prof.dr. JNvan den Anker, barnelege neonatolog, klinisk farmakolog, Children's National Medical Center, Washington DC, USA og ErasmusMC-Sophia Rotterdam
Fru Drs. GE van den Bosch, medisinstudent ved Erasmus University Rotterdam
Mr.dr. J. Bouquet, barnelege-gastroenterolog †
Mrs. M. Ezinga, sykehusfarmasøyt, UMC St Radboud, Nijmegen
Mr. drs. H. Folmer, fastlege, NHG, Utrecht
Drs. A. Horikx, farmasøyt KNMP, Haag
Ms.dr. DMWM te Loo, barnelege-hematolog, UMC St Radboud, Nijmegen
Prof.dr. M. Offringa, barnelege, neonatolog, epidemiolog, AMC / EKZ, Amsterdam
Mr. Prof.dr. Oranje, hudlege for barn, ErasmusMC -Sophia, Rotterdam † Ms.dr. CMA Rademaker, sykehusfarmasøyt, UMCU / WKZ, Utrecht
Mr. Dr. SDT Sassen, farmasøyt NKFK, forfatter evidensbaserte monografier
Fru Drs. M. Shams, farmasøyt, forfatter evidensbasert monografi
Mr.dr. RN Sukhai, barnelege-nefrolog, LUMC, Leiden
Ms.dr. AI Veldkamp, ​​sykehusfarmasøyt VUMC, Amsterdam
Ms Drs. MN Weitering, lege, forfatter bevisbasert monografi
Drs. BCM Witjes, sykehusapoteker, VUMC, Amsterdam
Mr.dr. N. Bouman, barnepsykiater, De Jutters, Haag
Mr.dr. RA Doedens, barnelege-infeksiolog, UMCG Beatrix barnesykehus, Groningen
Ms. Dr. M. Brons, farmasøyt KNMP, forfatter evidensbaserte monografier
Dr. M. Verduijn, seniorforsker, NHG, Utrecht