Covid-vaksinering av barn

Folkehelseinstituttet (FHI) styrer den til enhver tid gjeldende praksis for Covid-vaksinering av barn i Norge, som vil kunne avvike fra produsentenes informasjon/ myndighetsgodkjenning. Derfor har KOBLE, i samråd med FHI, valgt å IKKE publisere egen omtale av covid-vaksinene. Norske anbefalinger holdes løpende oppdatert på FHIs hjemmesider. FHI er i tett kontakt med dem som har ansvar for å sette vaksinene, og sender dem informasjon ved eventuelle endringer.

Oppdatert: 18. januar 2022