Doseangivelse for depotpreparater

Et depotpreparat inneholder en større mengde virkestoff som frisettes gradvis over en periode, for eksempel ett døgn eller en måned. Depotpreparater trengs derfor ikke tas så ofte.  

Det er viktig å håndtere depotpreparatene riktig slik at mekanismen som gjør at litt og litt virkestoff frisettes ikke ødelegges. Hvis den ødelegges, som f.eks. når en depottablett knuses, vil det kunne føre til at alt virkestoff frisettes på én gang. Det vil kunne gi toksiske konsentrasjoner i starten og manglende effekt i gjenværende tidsperiode. Forutsatt at preparatets styrke gjør det mulig å følge doseringsanbefalingen i KOBLE, og at legemidlet håndteres slik at depotformuleringen ikke ødelegges, kan depotpreparater brukes til barn.

Med mindre annet er angitt, er doseringsanbefalingene i KOBLE angitt for et normalt preparat med rask frisetting av virkestoffet.

Vær oppmerksom på at produsenter bruker ulike begrep på preparat som frigir virkestoff over en periode, for eksempel: Depot, modifisert frisetting og retard. Derfor er det brukt ulike begrep i de ulike monografiene.

Eksemplet under viser hvordan doseringsanbefalingene er angitt for både et normalt preparat og et depotpreparat for virkestoffet morfin:

Eks. Morfin

Indikasjon: Alvorlig smerte. Oralt:

Normalt preparat (ikke modifisert frisetting eller depotpreparat): 

  • Nyfødt, født til termin: 0,3-0,6 mg/kg/døgn i 6 doser.
  • 1 måned til 18 år: 0,6-1,2 mg/kg/døgn i 6 doser.

Depotformulering:

  • 1 måned til 18 år: 0,6-1,2 mg/kg/døgn i 2 doser.