Enheter brukt på dosering og labverdier

For noen legemidler vil dosen i KOBLE være angitt i en annen enhet enn den som er vanlig i Norge; for eksempel kan en doseringsanbefaling være oppgitt i mikrogram/kg/min, mens man i Norge er mer vant til nanogram/kg/min. Det er viktig å være oppmerksom på dette ved forordning. Årsaken er at doseringsanbefalingene med tilhørende enheter er felles strukturert mellom Kinderformularium i Nederland, Norge, Tyskland og Østerrike. Det er derfor begrenset rom for særnorske tilpasninger i enheter.

Tilsvarende uoverensstemmelser mht enheter kan også forekomme for oppgitte labverdier. Her vil det være større rom for å angi det enhetsformatet som benyttes i Norge, men dette er ikke systematisk gjennomgått mot norske kilder i oversettelsesprosessen. Brukere oppfordres derfor til å melde inn tilfeller der enhetene og/eller labverdiene avviker fra norsk praksis/retningslinjer. Bruk meldelinken «Foreslå endring» øverst til høyre på den aktuelle legemiddelmonografien.