Dosering ved infeksjon med bakterier som er følsomme ved økt eksponering (EUCAST)

Basert på vedtatt endring av definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet, endret EUCAST (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing) i 2019 definisjonen av I-kategorien fra «intermediær følsom» til «følsom ved økt eksponering». Dette innebærer at en bakterie kan være følsom ved økt antibiotika eksponering, for eksempel ved oppkonsentrering på infeksjonsstedet (for eksempel i urinveiene) eller ved høyere dosering av antibiotika. Den nederlandske Antibiotic Policy Working Group (SWAB) har derfor økt sine doseringsanbefalinger for voksne ved visse mikroorganisme-legemiddelkombinasjoner.

Trolig betyr dette at det er behov for å justere doseringsanbefalingene også for bruk hos barn, slik at man oppnår tilsvarende økt eksponering. Per mars 2023 foreligger det ingen studier på barn som bekrefter hvilke doseringer som gir tilstrekkelig god eksponering. SWAB-ID, en arbeidsgruppe bestående av pediatriske infeksjonsleger, har derfor blitt enige om doseringsanbefalinger for aktuelle kombinasjoner av mikroorganismer og legemidler. Den økte dosen er vanligvis hentet fra øvre del av eksisterende doseringsintervall eller fra doser anbefalt for alvorlige infeksjoner, og er ekstrapolert fra doseringsanbefalinger til voksne.

I samarbeid med Radboud University Medical Centre planlegger Kinderformularium å undersøke hvorvidt populasjons-farmakokinetiske modeller bekrefter om de foreslåtte høyere dosene faktisk gir ønsket eksponering hos barn.

De nye doseringsanbefalingene for infeksjoner med bakterier som er følsomme ved økt eksponering legges løpende inn som egne indikasjoner på de aktuelle legemiddelomtalene i KOBLE. Dette etter ønske og i samarbeid med barnelege innen infeksjonsmedisin.