Fingertuppenheter ved dosering av topikale steroidkremer og -salver

Eksempel på doseringsangivelse av topikale steroider i KOBLE:

Eks. Flutikason dermal

Indikasjon: Atopisk eksem. Dermalt:

  • 2 år til 18 år:
  • Et tynt lag påsmøres affisert hud 1 gang daglig. Bruk metoden for fingertuppenheter for å måle opp tilstrekkelig mengde.
  • Maksdose: > 2 år: 50 g/uke; (Voksne: 100 g/uke)

Det skal påsmøres et tynt lag, men med tilstrekkelig mengde for å oppnå ønsket effekt. For å få målt opp tilstrekkelig mengde salve/krem benytter man seg av begrepet «Fingertuppenheter» (FTE): En FTE er mengden krem som presses ut av en standard tube (med 5 mm diameter åpning) og måler like langt som pekefingertuppen til en voksen (se bilde under). Dette tilsvarer ca. 0,5 g og er nok til å behandle et areal/(affisert hudområde) som tilsvarende to voksne håndflater.


Vingertopeenheid