Sukralfat

Generisk navn
Sukralfat
Handelsnavn
Antepsin, Sucralan
ATC-kode
A02BX02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Virker slimhinnebeskyttende. I surt miljø dannes en tyktflytende masse som legger seg på slimhinnen og binder seg spesielt til sårbunnen. Absorberes i liten grad. Reduserer peptisk aktivitet og binder gallesyrer, men pH i magesaften påvirkes ikke.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Absorbsjon av sukralfat fra gastrointestinaltrakten er minimal (SPC).

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Antepsin mikst susp med karamellsmak 200 mg/ml
Antepsin tab 1 g
Sucralan mikst susp 1 g/5 ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Refluksøsofagitt, profylakse for stressulcus og tilbakevendende ulcus
 • Oralt
  • 1 år til 3 år
   [1]
   • 0,25 g/dose, ved behov, maks. 6 ganger daglig.
  • 3 år til 10 år
   [1]
   • 0,5 g/dose, ved behov, maks. 6 ganger daglig.
  • 10 år til 18 år
   [1]
   • 1 g/dose, ved behov, maks. 6 ganger daglig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Unngå langvarig bruk på grunn av risiko for encefalopati fra akkumulering av absorbert aluminium.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bezoarformasjon er rapportert hos barn med lav fødselsvekt etter inntak av sukralfat. I premature nyfødte er det observert akkumulering av aluminium. 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Obstipasjon forekommer. Risikoen for aluminiumforgiftning er ukjent, men på grunn av renal eliminasjon av absorbert medikament bør forsiktighet utvises ved nedsatt nyrefunksjon og annen behandling må vurderes.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Nyresvikt.

Midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD)

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

H2-reseptorantagonister

Cimetidin

Cimetidin, Cimetidin acis, Cimetidin genericon, Cimetidine aa pharma, Cimetidine accord, Cimetidine cf, Ulcostad
A02BA01
Protonpumpehemmere

Esomeprazol

Esomeprazol Krka, Esomeprazole Accord, Nexium
A02BC05

Omeprazol

Losec Mups, Omeprazol Medical Valley, Omeprazol Pensa, Omeprazol-ratiopharm NT, Omeprazole genoptim, Pedippi
A02BC01

Pantoprazol

Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Oresund Pharma, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol SUN, Pantoprazolo sun, Somac, Somac Control
A02BC02
Andre midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom (GORD)

Alginsyre

Galieve, Galieve Forte, Gaviscon, Gaviscon Infant
A02BX13

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose