Levotyroksinnatrium

Generisk navn
Levotyroksinnatrium
Handelsnavn
Euthyrox, L-Thyrox hexal, L-Thyroxin henning, L-Thyroxin-Na ratiopharm, L-Thyroxine 2care4, L-thyroxine, Levaxin, Tirosint
ATC-kode
H03AA01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Tyreoideahormoner:
Tyreoideahormonene sirkulerer i blodet bundet til proteiner, viktigst er T4-bindende globulin (TBG) som bin-der ca. 70 %. Den frie, ikke-proteinbundne fraksjonen er meget liten, 0,3 % av den totale konsentrasjonen i blodet for T4 og 0,03 % for T3. Pga. den høye proteinbindingen har tyreoideahormonene lang levetid i sirkulasjonen, plasma halveringstiden for T4 er ca. 7 dager og for T3 ca. 1 dag. Hormonene virker ved å binde seg til reseptorer i cellekjernen. Reseptorene er bundet til responsive elementer på forskjellige gener. Når tyreoideahormonene binder seg til sine reseptorer, fører det til endret transkripsjon av disse genene slik at mRNA-nivået i målcellene forandres.

Når det startes behandling med tyreoideahormon, tar det tid til effekten inntrer. Med levotyroksin (T4) kommer virkningen etter 2–3 døgn, er maksimal etter 1–3 uker og varer omtrent like lenge etter seponering. Liotyronin (T3) har raskere, og også mer kortvarig virkning. Den høye proteinbindingen av T4 er årsaken til at virkningen holder seg så lenge etter seponering. Den lavere proteinbindingen av T3 forklarer hvorfor virkningen både kommer raskere og varer kortere. Ved behandling av hypotyreose brukes hovedsakelig levotyroksin, som gir en mer stabil blodkonsentrasjon gjennom døgnet. Kroppens vev dejoderer T4 til det mer aktive T3 eller til inaktivt rT3 («revers» T3), alt etter vevenes metabolske behov. Om det ønskes særlig rask effekt, eller at virkningen skal gå raskt over etter seponering, er det rimelig å bruke trijodtyronin. 

Dersom pasienten er kraftig hypotyreot ved start av behandling, må man ofte regne 6–12 måneders god behandling før pasienten føler seg restituert. Behandling av hypotyreose er som regel livslang. Unntak er iblant postpartum hypotyreose, jod- eller litiumindusert hypotyreose og hypotyreose etter subakutt tyreoiditt, der hypotyreosen ofte er reversibel, og behandlingen med tyreoideahormon etter vil kunne seponeres. 

Kombinasjonsbehandling med T4 + T3 har vært prøvd ved behandling hos hypotyreosepasienter, som har hatt vanskelig å få optimalt resultat med T4-behandling alene. Enkelte pasienter kan ha nytte av en liten dose T3 i kombinasjon med T4. Nyere, større studier har imidlertid ikke kunnet dokumentere at slik behandling gir spesielle fordeler fremfor tyroksin alene. 

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Absorpsjonen etter oral administrasjon er variabel og ufullstendig: 50–80 %, spesielt i nærvær av mat. Den intravenøse dosen er derfor lavere.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Euthyrox tab 100 mikrog
Euthyrox tab 25 mikrog
Euthyrox tab 50 mikrog
L-Thyrox hexal tab uten laktose 100 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 125 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 150 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 175 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 200 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 25 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 50 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 75 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyroxin henning tab 100 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyroxin-Na ratiopharm tab 100 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyroxin-Na ratiopharm tab 50 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyroxine 2care4 inj, oppl 0,2 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
L-thyroxine dråper, oppl 150 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak
Levaxin tab 100 mikrog
Levaxin tab 125 mikrog
Levaxin tab 150 mikrog
Levaxin tab 175 mikrog
Levaxin tab 200 mikrog
Levaxin tab 25 mikrog
Levaxin tab 50 mikrog
Levaxin tab 75 mikrog
Tirosint mikst oppl 100 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak
Tirosint mikst oppl 25 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak
Tirosint mikst oppl 50 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak
Tirosint mikst oppl 75 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Inntak og mat: Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

Skal ikke tas sammen med melk/melkeprodukter, jernpreparater eller syrenøytraliserende midler. 

Doseringer

Gå raskt til:

Hypotyreose
 • Oralt
  • 0 måneder til 6 måneder
   • 6 - 10 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

    • Dosen skal deretter titreres basert på TSH-nivået (tilstreb nivåer i nedre normalområde) og FT4-nivået (tilstreb nivåer i øvre normalområde)
    • Hvis hypotyreosen har vedvart lenge, skal startdosen være lavere enn ønsket vedlikeholdsdose (50 %) for å unngå bivirkninger
  • 6 måneder til 1 år
   • 5 - 8 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

    • Dosen skal deretter titreres basert på TSH-nivået (tilstreb nivåer i nedre normalområde) og FT4-nivået (tilstreb nivåer i øvre normalområde)
    • Hvis hypotyreosen har vedvart lenge, skal startdosen være lavere enn ønsket vedlikeholdsdose (50 %) for å unngå bivirkninger
  • 1 år til 5 år
   • 4 - 6 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

    • Dosen skal deretter titreres basert på TSH-nivået (tilstreb nivåer i nedre normalområde) og FT4-nivået (tilstreb nivåer i øvre normalområde)
    • Hvis hypotyreosen har vedvart lenge, skal startdosen være lavere enn ønsket vedlikeholdsdose (50 %) for å unngå bivirkninger
  • 5 år til 12 år
   • 3 - 5 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

    • Dosen skal deretter titreres basert på TSH-nivået (tilstreb nivåer i nedre normalområde) og FT4-nivået (tilstreb nivåer i øvre normalområde)
    • Hvis hypotyreosen har vedvart lenge, skal startdosen være lavere enn ønsket vedlikeholdsdose (50 %) for å unngå bivirkninger
  • 12 år til 18 år
   • 2 - 3 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

    • Dosen skal deretter titreres basert på TSH-nivået (tilstreb nivåer i nedre normalområde) og FT4-nivået (tilstreb nivåer i øvre normalområde)
    • Hvis hypotyreosen har vedvart lenge, skal startdosen være lavere enn ønsket vedlikeholdsdose (50 %) for å unngå bivirkninger
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Gis intravenøst hvis legemidlet ikke absorberes oralt. I samråd med en pediatrisk endokrinolog beregnes IV-dosen ut i fra den orale dosen. 
    Den intravenøse dosen er lavere enn den orale dosen, grunnet varierende og ufullstendig absorpsjon etter oral administrasjon.

Kongenital hypotyreose
 • Oralt
  • 0 år til 1 år
   • Startdose: 10 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose . Induksjonsfase for å oppnå normalisering av FT4 og TSH. Ved alvorlig hypotyreose (FT4 < 8 pmol/L), skal startdosen gjentas etter 12 timer én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 5 - 8 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

   • Dosejusteringen er omtrent 1 mikrogram/kg/døgn, avrundet til nærmeste enhet på ± 6,25 mikrogram (=1/4 tablett på 25 mikrogram).
    Dosen bør deretter titreres basert på TSH- og FT4-verdiene.

    Målverdier:
    Induksjonsfase: FT4 25–35 pmol/L; TSH 0,4–4,0
    Vedlikehold: FT4: i referanseområdet, TSH 0,4–4,0

  • 1 år til 5 år
   • Startdose: 10 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose . Induksjonsfase for å oppnå normalisering av FT4 og TSH. Ved alvorlig hypotyreose (FT4 < 8 pmol/l), skal startdosen gjentas etter 12 timer én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 5 - 6 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag

   • Dosejusteringen er omtrent 1 mikrogram/kg/døgn, avrundet til nærmeste enhet på ± 6,25 mikrogram (= 1/4 tablett på 25 mikrogram).
    Dosen bør deretter titreres basert på TSH- og FT4-verdiene.

    Målverdier:
    Induksjonsfase: FT4 25–35 pmol/L; TSH 0,4–4,0
    Vedlikehold: FT4: i referanseområdet, TSH 0,4–4,0

  • 5 år til 12 år
   • Startdose: 10 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose . Induksjonsfase for å oppnå normalisering av FT4 og TSH. Ved alvorlig hypotyreose (FT4 < 8 pmol/L), skal startdosen gjentas etter 12 timer én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 3 - 5 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag

   • Dosejusteringen er omtrent 1 mikrogram/kg/døgn, avrundet til nærmeste enhet på ± 6,25 mikrogram (= 1/4 tablett på 25 mikrogram).
    Dosen bør deretter titreres basert på TSH- og FT4-verdiene.

    Målverdier:
    Induksjonsfase: FT4 25–35 pmol/L; TSH 0,4–4,0
    Vedlikehold: FT4: i referanseområdet, TSH 0,4–4,0

  • 12 år til 18 år
   • Startdose: 10 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose . Induksjonsfase for å oppnå normalisering av FT4 og TSH. Ved alvorlig hypotyreose (FT4 < 8 pmol/L), skal startdosen gjentas etter 12 timer én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 2 - 4 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

   • Dosejusteringen er omtrent 1 mikrogram/kg/døgn, avrundet til nærmeste enhet på ± 6,25 mikrogram (=1/4 tablett på 25 mikrogram).
    Dosen bør deretter titreres basert på TSH- og FT4-verdiene.

    Målverdier:
    Induksjonsfase: FT4 25–35 pmol/L; TSH 0,4–4,0
    Vedlikehold: FT4: i referanseområdet, TSH 0,4–4,0

Substitusjon etter tyrostatiske legemidler
 • Oralt
  • 1 år til 5 år
   • 25 mikrogram/døgn fordelt på 1 dose
   • Øk levotyroksinnatrium ved TSH > 4 mIE/L

  • 5 år til 12 år
   • 50 mikrogram/døgn fordelt på 1 dose
   • Øk levotyroksinnatrium ved TSH > 4 mIE/L

  • 12 år til 18 år
   • 75 mikrogram/døgn fordelt på 1 dose
   • Øk levotyroksinnatrium ved TSH > 4 mIE/L

Juvenilt myksødem
 • Oralt
  • ≥ 1 år
   [3]
   • Startdose: 2,5 - 5 mikrogram/kg/døgn fordelt på 1 dose Vedlikeholdsdose: øk startdosen (total daglig dose) hver 2.–4. uke med 50 mikrogram til den høyeste dosen som ikke gir bivirkninger.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hos barn kan langvarig bruk av for høye T4-doser føre til forstyrrelser i benmodning.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Tyreoideahormoner:
Ved riktig dosering av levotyroksin forekommer bivirkninger meget sjelden. Ved for høy dosering vil pasienten kunne ha symptomer som ved hypertyreose. Liotyronin tas raskt opp, og FT3-verdier over referanseområdet vil ofte kunne måles i blodprøve noen timer etter tablettinntak, selv ved lav dosering (5 – 10 μg/dag). I denne perioden kan pasienten ofte føle for kraftig effekt av behandlingen, som hjertebank, uro, angst.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Tyreoideahormoner:
Ubehandlet kortisolmangel ved hypofyse- eller binyrebarksvikt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Tegn på overdose: Nervøsitet, søvnløshet, tremor, takykardi, svetting, oppkast, feber, vekttap og pseudotumor cerebri.
 • Soya og johannesbrødgummi (næring/hjelpestoff) binder thyroidhormonet og bør ikke tas samtidig.
 • Hos barn bør en være oppmerksom på eventuell epifysiolyse av lårbeinshodet.
 • Hemodynamiske parametere bør overvåkes når behandling med levotyroksin startes hos premature nyfødte med lav fødselsvekt, da umoden binyrefunksjon kan føre til sirkulasjonskollaps.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ved laktoseintoleranse anbefales Euthyrox®. Pga forskjellig absorbsjon mellom laktoseholdig og laktosefritt preparat (f.eks. Levaxin og Euthyrox) bør derfor fritt bytte unngås. Ved bytte av medikament bør kontroll av stoffskifteprøver gjøres etter 5-6 uker.

Fra gruppeomtale om tyreoideahormoner: Dersom man mistenker at pasienten har underliggende hjertesykdom, bør den utredes og behandles før behandling med tyroksin startes. Ved mistenke om Mb. Addison, bør binyrefunksjonen utredes og behandles før tyroksinbehandling startes. Ved sekundær hypotyreose (hypofysesvikt) er det viktig at hele hypohysefunksjonen utredes og at sekundær binyrebarksvikt behandles før levotyroksin behandling startes.

Thyreoideapreparater

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 3. Aspen Pharma Trading Limited, SmPC Eltroxin (RVG 08451) 24-03-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Leger et al, European Society for Paediatric Endocrinology Consensus Guidelines on Screening, Diagnosis, and Management of Congenital Hypothyroidism, J Clin Endocrinol Metab, 2014, 99(2), 363-84

Oppdateringer

 • 13 april 2021 10:12: Lagt til informasjon på "Bivirkninger" og "Advarsler og forsiktighetsregler" til barn.

Konsentrasjonsmåling


Overdose