Kolkisin

Generisk navn
Kolkisin
Handelsnavn
Colchicin tiofarma, Colchicine, Colchicine ria, Colchicine rph, Colrefuz
ATC-kode
M04AC01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Colchicin tiofarma tab 0,5 mg - Krever godkjenningsfritak
Colchicine ria tab 500 mikrog - Krever godkjenningsfritak
Colchicine rph tab 500 mikrog - Krever godkjenningsfritak
Colchicine tab 0,5 mg - Krever godkjenningsfritak
Colchicine tab 500 mikrog - Krever godkjenningsfritak
Colrefuz tab 500 mikrog

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kuperer eller forebygger akutte artrittanfall effektivt. Virker bare antiinflammatorisk ved krystallsynovitt. Hemmer mitosen og migrering av inflammatoriske celler.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Profylakse mot familiær middelhavsfeber (FMF)
 • Oralt
  • < 5 år
   [3]
   • 0,5 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Om nødvendig kan dosen økes trinnvis (0,25 mg per trinn) til maksimalt 2 mg/døgn.
  • 5 år til 10 år
   [3]
   • 1 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Om nødvendig kan dosen økes trinnvis (0,25 mg per trinn) til maksimalt 2 mg/døgn.
  • ≥ 10 år
   [3]
   • 1,5 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Om nødvendig kan dosen økes trinnvis (0,25 mg per trinn) til maksimalt 2 mg/døgn.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

 • GFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • GFR 10-30 ml/min/1,73 m2: 50% av normal startdose, justering av doseintervall er ikke nødvendig.
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon kan risikoen for toksisitet øke.

Klinisk effekt: Første tegn på toksisitet er en brennende følelse i halsen, kvalme, magekramper og diaré. Kolkisin bør seponeres umiddelbart når disse symptomene oppstår. 

Giktmidler

Preparater som hemmer urinsyreproduksjonen

Allopurinol

Allopur, Allopurinol Aristo, Allopurinol Orion, Allopurinol Sandoz, Zyloric
M04AA01

Bivirkninger spesifikke for barn

Kolkisin er potensielt toksisk med alvorlige bivirkninger, både akutte og kroniske; Brennende følelse i halsen, kvalme, magesmerter og diaré. Nevropati kan oppstå ved langvarig bruk.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kvalme, brekninger, diaré kan forekomme, spesielt ved større doser. Ved kronisk bruk kan agranulocytose, aplastisk anemi, myopati og alopeci forekomme i sjeldne tilfelle.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Toksisitet: Kolkisin har et smalt terapeutisk vindu. Behandlingen skal seponeres dersom det oppstår symptomer som brennende følelse i halsen, kvalme, magesmerter eller diaré.
 • Fertilitet: Ingen tilgjengelige data på nedsatt fertilitet.
 • Bruk av sikker prevensjon under behandling: Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandling med kolkisin, da kolkisin er gentoksisk.
 • Planlegging av svangerskap: Stopp profylaksen hvis svangerskap planlegges.

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bør ikke brukes ved aktivt ulcus, levkopeni, lever‑ eller nyresvikt. Stor forsiktighet hos eldre eller svakelige pasienter og ved hjerte‑, nyre‑ og gastrointestinale sykdommer. Pga. mitosehemning bør en også være tilbakeholden med kolkisin til menn i fertil alder.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderreumatologie, VU Uitgeverij, 2008, 2e druk
 3. Aurobindo, SmPC Colchicine 0,5 mg tablet (RVG 102274) 20-05-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021
 5. Actavis Group PTC, SPC Colrefuz tabletter (14-10057). Oppdateringsdato: 25.03.2022., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/14-10057.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose