Takrolimus dermal

Generisk navn
Takrolimus dermal
Handelsnavn
Protopic, Takrolimus Accord
ATC-kode
D11AH01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Makrolid med samme virkningsmekanisme, effekter og bivirkninger hos organtransplanterte som ciklosporin (unntatt hirsutisme og gingival hyperplasi). Takrolimus er ca. 40 ganger mer potent per vektenhet enn ciklosporin, men terapeutisk bredde synes å være den samme for begge.

For generell informasjon om kalsinevrinhemmere, se gruppeomtale hos Norsk legemiddelhåndbok.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Farmakokinetikken for takrolimus etter topisk påføring ligner de som er rapportert for voksne, med minimal systemisk eksponering og ingen tegn på akkumulasjon.

Absorpsjon:

Data fra friske mennesker indikerer at det er liten eller ingen systemisk eksponering for takrolimus etter enkel eller gjentatt topisk påføring av takrolimus-salven. De fleste atopiske dermatitt-pasienter (voksne og barn) som ble behandlet med enkel eller gjentatt påføring av takrolimus-salve (0,03–0,1 %), og spedbarn fra en alder på 5 måneder behandlet med takrolimus-salve (0,03 %) hadde blodkonsentrasjoner på <1,0 ng/ml.

Ved observasjon var blodkonsentrasjoner om overgikk 1,0 ng/ml forbigående. Systemisk eksponering øker med økende behandlingsområder. Både omfanget og absorpsjonshastigheten for topisk takrolimus øker etterhvert som huden heler. Hos både voksne og barn med gjennomsnittlig 50 % behandlet kroppsoverflateområde, er systemisk eksponering (f.eks. AUC) for takrolimus fra Protopic omtrent 30 ganger mindre enn hva som observeres med orale immunsuppressive doser hos pasienter med nyre- og levertransplantat. Den laveste takrolimus-blodkonsentrasjonen som man kan observere systemiske effekter for er ikke kjent.

Det var ingen tegn på systemisk akkumulasjon av takrolimus for pasienter (voksne og barn) som ble behandlet i lengre perioder (opp til ett år) med takrolimus-salve.

T1/2: 65 Stunden.

(Preparatomtale Protopic 0,03 % salve)

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Protopic salve 0,03 %
Protopic salve 0,1 %
Takrolimus Accord salve 0,03 %
Takrolimus Accord salve 0,1 %

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Atopisk dermatitt
 • Dermalt
  • 2 år til 16 år
   [1] [2] [4] [5]
   • Startdose:   0,03 % salve: Påfør 2 ganger daglig på affisert hud i opptil 3 uker. Reduser deretter hyppigheten til 1 gang daglig til lesjonen er fullstendig tilhelet.
    Vedlikeholdsdose: 0,03 % salve: Påfør 1 gang daglig 2 dager i uken (med et intervall på 2–3 døgn) på områder som tidligere var affisert.
    Ved tegn til ny oppblussing, bør behandling 2 ganger daglig gjenopptas.

  • 16 år til 18 år
   [1] [2] [4] [5]
   • Startdose: 0,1 % salve: Påfør 2 ganger daglig på affisert hud og fortsett behandlingen til lesjonen har forsvunnet. Reduser deretter hyppigheten eller bruk en Protopic-salve med lavere styrke (0,03 %).
    Vedlikeholdsdose: 0,1 % salve: Påfør 1 gang daglig 2 dager i uken (med et intervall på 2–3 døgn) på områder som tidligere var affisert.

    Ved tegn til ny oppblussing, bør behandling 2 ganger daglig gjenopptas.

Behandlingsresistent psoriasis i ansiktet og intertriginøs psoriasis
 • Dermalt
  • 2 år til 18 år
   [3]
   • 0,03 % eller 0,1 % salve: Påfør 2 ganger daglig på affisert hud.

   • Sikkerhet ved lagntidsbruk har ikke blitt beskrevet i studier.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hyppighet, art og intensitet av bivirkninger hos barn kan sammenlignes med bivirkninger hos voksne.

Impetigo (7,7% hos barn) og infeksjoner (6,4% hos barn) på applikasjonsstedet ved vedlikeholdsdosering av takrolimus har forekommet (SmPC). 

Generelle bivirkninger

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Forsiktighet må utvises ved bruk over lengre perioder på et stort berørt hudområde

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Andre dermatologiske midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Medisinske sjampoer
D11AC03
Midler mot dermatitt, unntatt kortikosteroider
D11AH05
D11AH02

Referanser

 1. Astellas Pharma, SPC Protopic (EU/1/02/201/001, EU/1/02/201/002, EU/1/02/201/005) , www.ema.europa.eu, Geraadpleegd 1 april 2011
 2. CBO, Richtlijn Constitutioneel Eczeem, www.cbo.nl, Maart 2015
 3. NVDV, Multidisciplinaire evidencebased richlijn Psoriasis, 2017
 4. LEO Pharma A/S, SmPC, Protopic® 0,1 % Salbe (EU/1/02/201/003), 06/18
 5. LEO Pharma A/S, SmPC, Protopic® 0,03 % Salbe (EU/1/02/201/001), 06/18

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose