Kinderformularium: Bakgrunn og opphavsrettigheter

Kinderformularium er utarbeidet og driftes av Nederlandsk Kunnskapssenter for Farmakoterapi hos barn (Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen; heretter omtalt som NKFK). De immatrielle rettighetene til innholdet på nettstedet tilhører NKFK, med mindre annet er anført. Før oppslagsverket tas i bruk oppfordres det til å lese gjennom Ansvarserklæringen.

Hensikten bak NKFK-stiftelsen er å sikre at nederlandske Kinderformularium, og slik også KOBLE, vedlikeholdes økonomisk og innholdsmessig for å forbedre kvalitet, sikkerhet og kunnskapsformidling innen pediatrisk legemiddelbehandling. 
Kinderformularium har vært fullfinansiert av Nederlandske myndigheter siden 2017. Tidligere har kinderformularium blitt finansiert ble helt eller delvis av nederlandske helsemyndigheter, helseforsikringsselskaper, Royal Dutch Society for the Promotion of Pharmacy, Dutch Association for Pediatrics og Dutch Association for Hospital Pharmacists.

  • Informasjon på nettstedet kan siteres eller delvis kopieres, under forutsetning av kildehenvisning.
  • NKFK/KOBLE kan trekke denne tillatelsen ved mistanke om misbruk av NKFKs, KOBLEs eller tredjeparts legitime interesser.
  • Bruk av informasjon på nettstedet til kommersielle formål er ikke tillatt under noen omstendighet.
  • NKFK/KOBLE gir uttrykkelig ikke tillatelse til å kopiere og/eller distribuere store mengder informasjon fra nettstedet, eller til å løsrive eller integrere tilgjengelige data i andre nettsteder eller applikasjoner.