Innmeldte ønsker

Følgende legemidler er etterlyst og/eller planlagt publisert:
(Uthevede legemidler er påbegynt eller påbegynnes snart. Se kommentarer i kursiv.)

Amilorid
Ampicillin (Utarbeidet; avventer kun klarsignal fra norske spesialister)
Argininydroklorid
Bevacizumab
Ceftazidim-avibactam (Planlagt utarbeidet basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 1. kvartal 2022)
Ceftolozone-tazobactam
Ceritinib
Cloxacillin (Planlagt utarbeidet basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 1. kvartal 2022)
Dabrafenib
Deksklorfeniramin (Etterlyst av flere. Høyt på prioriteringslisten, antas publisert 2-3. kvartal 2022)
Dikloxacillin (Planlagt utarbeidet basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 1. kvartal 2022)
Emtricitabin + tenofoviralfenamid (Planlagt utarbeidet for barn >12 år/>35 kg basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 1. kvartal 2022)
Famotidin (Planlagt utarbeidet for barn >12 år basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 1. kvartal 2022)
Fenobarbital (Utarbeidet; avventer kun klarsignal fra norske spesialister)
Ferroglysinsulfat (Niferex) (Utarbeidet; avventer publisering i påvente av klarsignal fra norske spesialister)
Hydralazin
Isradipin
Kabergolin
Kalsiumfolinat
Kalcitonin
Ketamin (Under utarbeidelse. Forventes første halvår 2022)
Karbimazol (Planlagt utarbeidet for barn fra 3 år basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 1. kvartal 2022)
Ketorolaktrometamol
Krizotinib
Nivolumab
Regorafenib
Racemisk amfetamin
Rifaksimin
Terazosin
Trametinib
Trometamol
Vasopressin
Enkelte vaksiner
Warfarin
Vitamin B-preparater
Zopiklon (Planlegges utarbeidet i 2022)
Zolpidem (Planlegges utarbeidet i 2022)