Innmeldte ønsker

Følgende legemidler er etterlyst og/eller planlagt publisert:
(Uthevede legemidler er påbegynt eller påbegynnes snart. Se kommentarer i kursiv.)

Amilorid
Ampicillin (Utarbeidet; avventer kun klarsignal fra norske spesialister)
Argininydroklorid
Bevacizumab
Ceftazidim-avibactam (Planlagt utarbeidet basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 2. kvartal 2022)
Ceftolozone-tazobactam
Ceritinib
Dabrafenib
Deksklorfeniramin (Etterlyst av flere. Høyt på prioriteringslisten, antas publisert 3-4. kvartal 2022)
Dikloxacillin (Planlagt utarbeidet basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 2. kvartal 2022)
Emtricitabin + tenofoviralfenamid (Planlagt utarbeidet for barn >12 år/>35 kg basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 2. kvartal 2022)
Famotidin (Planlagt utarbeidet for barn >12 år basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 2. kvartal 2022)
Fenobarbital (Utarbeidet; avventer kun klarsignal fra norske spesialister)
Ferroglysinsulfat (Niferex) (Utarbeidet; avventer publisering i påvente av klarsignal fra norske spesialister)
Hydralazin
Isradipin
Kabergolin
Kalsiumfolinat
Kalcitonin
Ketamin (Under utarbeidelse. Forventes i løpet av 2022)
Karbimazol (Planlagt utarbeidet for barn fra 3 år basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 2. kvartal 2022)
Ketorolaktrometamol
Kloxacillin (Planlagt utarbeidet basert på godkjent preparatomtale. Kan ventes 2. kvartal 2022)
Krizotinib
Nivolumab
Regorafenib
Racemisk amfetamin
Rifaksimin
Terazosin
Trametinib
Trometamol
Vasopressin
Enkelte vaksiner
Warfarin
Vitamin B-preparater
Zopiklon (Planlegges utarbeidet i 2022)
Zolpidem (Planlegges utarbeidet i 2022)