Ivermektin

Generisk navn
Ivermektin
Handelsnavn
Driponin, Ivermectin Medical Valley, Ivermectin Orifarm, Scatol, Stromectol, Stromectol specific
ATC-kode
P02CF01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Driponin tab 3 mg - Krever godkjenningsfritak
Ivermectin Medical Valley tab 3 mg
Ivermectin Orifarm tab 3 mg
Scatol tab 3 mg
Stromectol specific tab 3 mg - Krever godkjenningsfritak
Stromectol tab 3 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bredspektret middel mot helminter (mange innvollsmark, kutan larva migrans og onkocerkiasis) og ektoparasitter (skabb og lus). Hemmer parasittens nevrotransmisjon. Ved lokal bruk virker ivermectin på kloridkanaler og har gjennom påvirkning av lipopolysakkarid-indusert produksjon av cytokiner en antiinflammatorisk effekt.

Farmakokinetiske data

Brussee et al. 2019 fant følgende farmakokinetiske parametere (median (90 % konfidensintervall)) etter en enkel oral administrasjon:

Alder: Antall: Dosering: Cl (L/t/kg)
2-5 år 80 0,1 eller 0,2 mg/kg 0,346 (0,12-0,73)
6-12 år 120 0,2-0,6 mg/kg 0,352 (0,17-0,69)

Doseringer

Strongyloidiasis, skabb, myiasis forårsaket av Hypoderma tarandi
Mikrofilarieremi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [4] [5] [7] [8]
   • 0,15 - 0,2 mg/kg/dose en gang hver 6. måned. Dosen dobles hvis behandling kun kan gjennomføres en gang i året.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Midler mot nematoder

Benzimidazol derivater
P02CA03
P02CA01
Imidazotiazol derivater
P02CE01

Bivirkninger spesifikke for barn

Lett forhøyede kreatinkinasekonsentrasjoner (Stander 2020).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Uvanlige ved engangsdosering. Svimmelhet, hypotensjon, kløe, ryggsmerter. Ved behandling av onkocerkiasis forekommer såkalt Mazzotti reaksjon med kløe i øyne og hud, samt systemiske reaksjoner (allergi, sekundært til drap av mikrofilarier). Ved behandling av skabb er forbigående forverring av hudkløe ikke uvanlig. Ved behandling av pasient med samtidig loiasis kan encefalitt, ryggsmerter og dyspné forekomme. Ved lokal bruk: Hudirritasjon.

Generelle kontraindikasjoner

Ingen informasjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Forsiktighet hos pasienter med alvorlig leversvikt.

Referanser

 1. Merck Sharp & Dohme BV, SmPC Stromectol (RVG 28341) 03-09-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Gwee, A., et al. , Population pharmacokinetics of ivermectin for the treatment of scabies in Indigenous Australian children, PLoS Negl Trop Dis, 2020, 14 (12), e0008886
 3. Nordal, E., et al. , Acute Seizures in a 10-Year Old Boy., Pediatr Infect Dis J, 2020, 39 (11), 1063-1064
 4. Levy, M., et al. , Ivermectin safety in infants and children under 15 kg treated for scabies: a multicentric observational study., Br J Dermatol, 2020, 182 (4):1, 003-1006
 5. Bécourt, C., et al. , Treatment of scabies with oral ivermectin in 15 infants: a retrospective study on tolerance and efficacy, Br J Dermatol, 2013, 169 (4), 931-3
 6. Brussee, J. M., et al. , Ivermectin Dosing Strategy to Achieve Equivalent Exposure Coverage in Children and Adults, Clin Pharmacol Ther, 2019, 106 (3), 661-667
 7. Ständer, S., et al., Effectiveness and adverse events of ivermectin treatment for scabies in 30 infant patients: report from a German single centre, J Eur Acad Dermatol Venereol, 2020, 34 (11, e736-e737
 8. Wilkins, A. L., et al. , Question 1: Is it safe to use ivermectin in children less than five years of age and weighing less than 15 kg?, Arch Dis Child, 2018, 103 (5), 514-519
 9. Kan, B., et al. , Reindeer warble fly-associated human myiasis,Scandinavia, Emerg Infect Dis, 2013, 19 (5), 830-2

Oppdateringer

 • 22 juni 2021 17:19: Tilgjengelige vitenskapelig litteratur om bruk av ivermektin hos barn er gjennomgått. Dette har medført tillegg av farmakokinetiske data, tillegg av indikasjonen myiasis forårsaket av Hypoderma tarandi, og tillegg av en bivirkning hos barn.
 • 03 juni 2021 14:36: Indikasjon er justert til å gjelde for 1 måned til 18 år uavhengig av vekt.

Konsentrasjonsmåling


Overdose