Ivermektin

Generisk navn
Ivermektin
Handelsnavn
Ivermectin Medical Valley, Ivermectin Orifarm, Scatol, Stromectol, Stromectol specific
ATC-kode
P02CF01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bredspektret middel mot helminter (mange innvollsmark, kutan larva migrans og onkocerkiasis) og ektoparasitter (skabb og lus). Hemmer parasittens nevrotransmisjon. Ved lokal bruk virker ivermectin på kloridkanaler og har gjennom påvirkning av lipopolysakkarid-indusert produksjon av cytokiner en antiinflammatorisk effekt.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Brussee et al. 2019 fant følgende farmakokinetiske parametere (median (90 % konfidensintervall)) etter en enkel oral administrasjon:

Alder: Antall: Dosering: Cl (L/t/kg)
2-5 år 80 0,1 eller 0,2 mg/kg 0,346 (0,12-0,73)
6-12 år 120 0,2-0,6 mg/kg 0,352 (0,17-0,69)

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Ivermectin Medical Valley tab 3 mg
Ivermectin Orifarm tab 3 mg
Scatol tab 3 mg
Stromectol specific tab 3 mg - Krever godkjenningsfritak
Stromectol tab 3 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Strongyloidiasis, skabb, myiasis forårsaket av Hypoderma tarandi
Mikrofilarieremi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [4] [5] [7] [8]
   • 0,15 - 0,2 mg/kg/dose en gang hver 6. måned. Dosen dobles hvis behandling kun kan gjennomføres en gang i året.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Lett forhøyede kreatinkinasekonsentrasjoner (Stander 2020).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Uvanlige ved engangsdosering. Svimmelhet, hypotensjon, kløe, ryggsmerter. Ved behandling av onkocerkiasis forekommer såkalt Mazzotti reaksjon med kløe i øyne og hud, samt systemiske reaksjoner (allergi, sekundært til drap av mikrofilarier). Ved behandling av skabb er forbigående forverring av hudkløe ikke uvanlig. Ved behandling av pasient med samtidig loiasis kan encefalitt, ryggsmerter og dyspné forekomme. Ved lokal bruk: Hudirritasjon.

Generelle kontraindikasjoner

Ingen informasjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Forsiktighet hos pasienter med alvorlig leversvikt.

Midler mot nematoder

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Benzimidazol derivater
P02CA03
P02CA01
Imidazotiazol derivater
P02CE01

Referanser

 1. Merck Sharp & Dohme BV, SmPC Stromectol (RVG 28341) 03-09-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Gwee, A., et al. , Population pharmacokinetics of ivermectin for the treatment of scabies in Indigenous Australian children, PLoS Negl Trop Dis, 2020, 14 (12), e0008886
 3. Nordal, E., et al. , Acute Seizures in a 10-Year Old Boy., Pediatr Infect Dis J, 2020, 39 (11), 1063-1064
 4. Levy, M., et al. , Ivermectin safety in infants and children under 15 kg treated for scabies: a multicentric observational study., Br J Dermatol, 2020, 182 (4):1, 003-1006
 5. Bécourt, C., et al. , Treatment of scabies with oral ivermectin in 15 infants: a retrospective study on tolerance and efficacy, Br J Dermatol, 2013, 169 (4), 931-3
 6. Brussee, J. M., et al. , Ivermectin Dosing Strategy to Achieve Equivalent Exposure Coverage in Children and Adults, Clin Pharmacol Ther, 2019, 106 (3), 661-667
 7. Ständer, S., et al., Effectiveness and adverse events of ivermectin treatment for scabies in 30 infant patients: report from a German single centre, J Eur Acad Dermatol Venereol, 2020, 34 (11, e736-e737
 8. Wilkins, A. L., et al. , Question 1: Is it safe to use ivermectin in children less than five years of age and weighing less than 15 kg?, Arch Dis Child, 2018, 103 (5), 514-519
 9. Kan, B., et al. , Reindeer warble fly-associated human myiasis,Scandinavia, Emerg Infect Dis, 2013, 19 (5), 830-2

Oppdateringer

 • 23 juni 2021 14:04: Tilgjengelige vitenskapelig litteratur om bruk av ivermektin hos barn er gjennomgått. Dette har medført tillegg av farmakokinetiske data, tillegg av indikasjonen myiasis forårsaket av Hypoderma tarandi, og tillegg av en bivirkning hos barn.
 • 22 juni 2021 16:50: Indikasjon er justert til å gjelde for 1 måned til 18 år uavhengig av vekt.

Konsentrasjonsmåling


Overdose