Metronidazol

Generisk navn
Metronidazol
Handelsnavn
Flagyl, Metronidazol Actavis
ATC-kode
P01AB01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Flagyl mikst susp 40 mg/ml
Flagyl stikkpille 1 g - Krever godkjenningsfritak
Flagyl stikkpille 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Flagyl tab 400 mg
Metronidazol Actavis tab 500 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Hemmer mikrobenes syntese av DNA og skader eksisterende DNA.

Antimikrobielt spektrum: Metronidazol har baktericid effekt på en rekke anaerobe bakterier, bl.a. Bacteroidesarter, men P. acnes og Actinomyces anses resistente. Protozocid effekt på Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia og Entamoeba histolytica. Brukes i kombinasjonsbehandling av Helicobacter pylori.

Farmakokinetiske data

Halveringstiden hos premature nyfødte er opp til 100 timer. Farmakokinetikken for barn >8 uker er omtrent den samme som for voksne [Preparatomtale].Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert [Rubenson 1986, Lau 1992, Suyagh 2011]:

  Cmax
(1x 20 mg/kg IV)
Tmax (min) t½ (timer) Cl (L/kg/time) Vd
Premature spedbarn - - 19,7 0,0237 0,756 l/kg
1 døgn–8 uker (ved fullgått termin) 17,7 µg/mL 59 18,4 - -
3,5-10 måneder 25,3 µg/ml 42,5 7 - -
>4 år - - 7-8 0,057 -

Alvorlig underernærte barn har redusert clearance og en lengre halveringstid (gjennomsnitt 0,077 L/kg/time versus 0,166 L/kg/time og 10 timer versus 5 timer): studie av 10 barn i alderen mellom 4 og 43 måneder [Lares-Asseff 1992].

Doseringer

Gå raskt til:

Anaerobe infeksjoner
 • Oralt
  • < 1 måned
   • 15 mg/kg/døgn i 1 - 2 doser.
  • 1 måned til 18 år
   • 20 - 30 mg/kg/døgn i 1 - 3 doser, maks: 2000 mg/døgn.
 • Intravenøst
  • Postmenstruell alder < 26 uker
   [9]
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 24 timer etter den innledende dosen: 7,5 mg/kg/døgn i 1 dose
  • Postmenstruell alder 26 uker til 28 uker
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 24 timer etter den innledende dosen: 10 mg/kg/døgn i 1 dose
  • Postmenstruell alder 28 uker til 34 uker
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 12 timer etter den innledende dosen: 15 mg/kg/døgn i 2 doser.
  • Postmenstruell alder 34 uker til 38 uker
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 12 timer etter den innledende dosen: 20 mg/kg/døgn i 2 doser.
  • nyfødt født til termin
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 12 timer etter den innledende dosen: 20 mg/kg/døgn i 2 doser.
  • 1 måned til 18 år
   • 30 mg/kg/døgn i 3 doser, maks: 4000 mg/døgn.
Perioperativ profylakse
 • Intravenøst
  • < 33 kg
   [21] [22]
   • 15 mg/kg/dose innen 1 time før operasjonen. Gjenta om nødvendig etter 8 timer.
  • ≥ 33 kg
   [21] [22]
   • 500 mg/dose innen 1 time før operasjonen. Gjenta om nødvendig etter 8 timer.
Behandling av H. pylori (trippelterapi)
 • Oralt
  • 0 år til 18 år
   [20] [27]
   • 20 - 30 mg/kg/døgn i 2 doser, maks: 1000 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet: 14 dager
   • Trippelbehandling: Metronidazol kombinert med:
    Amoksicillin: 50 mg/kg/døgn oralt i 2 doser. Ved klaritromycin- og metronidazol-resistens, benytt høydose amoksicillin: 80-90 mg/kg/døgn. 
    Esomeprazol eller omeprazol: 1,5-2,5 mg/kg/døgn oralt i 2 doser.

Organisk syre-syndrom
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • 10 - 20 mg/kg/døgn i 1 dose
   • Behandling utføres av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) med har erfaring i bruk av metronidazol for denne indikasjonen.

    Ingen studier er utført vedrørende bruk av metronidazol for organiske syrelidelser hos barn.

Dientamoebiasis
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [18] [26]
   • 30 mg/kg/døgn i 3 doser, maks: 1500 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet: 10 dager
Giardiasis
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [11]
   • 50 mg/kg/døgn i 1 dose, maks: 2000 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet: 3 dager.  Alternativ behandlingsplan: 15–30 mg/kg/døgn i 3 doser i 7–10 døgn, maks. 1500 mg/døgn.
Trichomoniasis
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [8] [24]
   • 15 - 30 mg/kg/døgn i 2 - 3 doser, maks: 800 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet: 7 dager.  Alternativ behandlingsplan: én enkelt dose på 40 mg/kg/døgn, maksimalt 2000 mg/dose.
   • Ingen studier har blitt utført vedrørende bruken av metronidazol mot trichomoniasis hos barn.

 • Vaginalt
  • Vaginaltablett
   • 1 måned til 18 år
    [1]
    • 500 mg/døgn i 1 dose dypt i skjeden, for natten.
    • Behandlingsvarighet: 10 dager
    • Ingen studier har blitt utført vedrørende bruken av metronidazol mot trichomoniasis hos barn.

Mikrosporidiosis
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 15 mg/kg/døgn i 3 doser, maks: 750 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet: Maksimal behandlingsvarighet er 21 dager. Hvis symptomene vender tilbake: 5 mg/kg/døgn til symptomene er borte.  
   • Ingen studier har blitt utført vedrørende bruken av metronidazol mot mikrosporidiose hos barn.

Blastocystose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [19]
   • 50 mg/kg/døgn i 3 doser, maks: 1500 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet: 10 dager
   • Ingen studier har blitt utført vedrørende bruken av metronidazol mot blastocystose hos barn.

Amøbiasis
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [24] [25]
   • 35 - 50 mg/kg/døgn i 3 doser, maks: 2400 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet: 5–10 dager
    • Oppfølgende behandling med kliokinol
    • Bare etter samråd med en pediater/infeksjonsmedisiner
Gardnerella vaginalis
 • Oralt
  • ≥ 12 år
   [24]
   • 800 - 1000 mg/døgn i 2 doser.
   • Behandlingsvarighet: 5–7 døgn. Alternativ behandlingsplan: én enkelt dose på 2000 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Midler til behandling av amøbesykdommer og andre protozosykdommer

Hydroksykinolin derivater
P01AA02
Andre midler mot amøbesykdommer og andre protozosykdommer

Atovakvon

Wellvone Suspension
P01AX06

Bivirkninger spesifikke for barn

Magesmerter, hodepine, kvalme, følelse av metallsmak, anoreksi. Cerebellar dysfunksjon har blitt rapportert hos barn, med synsforstyrrelser, vertigo og ataksi. Sensorisk eller autonom nevropati har også blitt beskrevet [Hobson-Webb 2006].

Bivirkningens hyppighet, type og alvorlighetsgrad hos barn svarer til de man finner for voksne [Preparatomtale].

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Høye doser og langtidsbehandling som ved Crohns sykdom øker risikoen for bivirkninger. 
Vanlige: Moderate og forbigående gastrointestinale symptomer som magesmerter, kvalme, brekninger og diaré. Metallsmak, belegg på tungen. 
Potensielt alvorlige: Forbigående nøytropeni; andre hematologiske symptomer er sjeldne. Reversibel perifer sensorisk nevropati er beskrevet ved langvarig og intensiv behandling. Krampeanfall. Økt bilirubin i serum, kolestatisk hepatitt, pankreatitt.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Porfyri, er sannsynligvis porfyrogent.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Risiko for perifer nevropati øker ved langvarig bruk [Hobson-Webb 2006].

Rask utvikling av alvorlig levertoksisitet/akutt leversvikt etter behandlingsstart har blitt observert hos pasienter med Cockayne-syndrom. I denne populasjonen skal metronidazol kun brukes etter grundig vurdering av fordeler og ulemper, hvis det ikke finnes alternativer og under grundig monitorering av leverfunksjonsparameterene.

For spedbarn <13 uker som risikerer å utvikle methemoglobinemi er det viktig å huske at 500 mg metronidazol inneholder opp til 2 mg nitritt.

Ved alvorlig leversvikt, skal den daglige dosen reduseres til én tredel av den vanlige dosen i én enkeltdose.

Flagyl mikstur inneholder etanol (6,4 mg/ml). Bruk om mulig tablettene til barn.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Unngå langvarig behandling pga. uavklart risiko for kreftutvikling.

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. Lamp KC, et al, Pharmacokinetics and pharmacodynamics of the nitroimidazole antimicrobials, Clin Pharmacokinet, 1999 , May;36(5), 353-73
 3. Lau AH, et al, Clinical pharmacokinetics of metronidazole and other nitroimidazole anti-infectives, Clin Pharmacokinet, 1992, Nov;23(5), 328-64
 4. Lares-Asseff I, et al, Pharmacokinetics of metronidazole in severely malnourished and nutritionally rehabilitated children, Clin Pharmacol Ther, 1992, Jan;51(1), 42-50
 5. Rubidge CJ, et al, Treatment of children with acute amoebic dysentery. Comparative trial of metronidazole against a combination of dehydroemetine, tetracycline, and diloxanide furoate, Arch Dis Child, 1970, Apr;45(240), 196-7
 6. Falagas ME, et al, Late incidence of cancer after metronidazole use: a matched metronidazole user/nonuser study, Clin Infect Dis, 1998, Feb;26(2), 384-8
 7. Oldenburg B, et al, Metronidazole. , Pediatr Clin North Am, 1983, Feb;30(1), 71-5
 8. Sanofi-Aventis Netherlands BV, SPC Flagyl suspensie (RVG 00238) 19-06-2013, www.cbg-meb.nl
 9. Suyagh M et al , Metronidazole population pharmacokinetics in preterm neonates using dried blood-spot sampling, Pediatrics, 2011, Feb;127(2), e367-74
 10. Bontems P et al, Sequential therapy versus tailored triple therapies for Helicobacter pylori infection in children, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2011, Dec;53(6), 646-50
 11. Granados CE et al, Drugs for treating giardiasis, Cochrane Database Syst Rev, 2012, Dec 12;12:, CD007787
 12. Hobson-Webb LD et al, Metronidazole: newly recognized cause of autonomic neuropathy, J Child Neurol, 2006, May;21(5), 429-31
 13. Kafadar I et al, A rare adverse effect of metronidazole: nervous system symptoms. , Pediatr Emerg Care, 2013, Jun;29(6), 751-2
 14. Koletzko S et al, Evidence-based guidelines from ESPGHAN and NASPGHAN for Helicobacter pylori infection in children, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2011, Aug;53(2):, 230-43
 15. Kuriyama A et al, Metronidazole-induced central nervous system toxicity: a systematic review., Clin Neuropharmacol, 2011, Nov-Dec;34(6), 241-7
 16. Pant C et al, Clostridium difficile infection in children: a comprehensive review, Curr Med Res Opin, 2013, Aug;29(8), 967-84
 17. Rademaker CMA et al, Geneesmiddelen-Formularium voor kinderen. , 2007
 18. Belo JN et al. , NHG-Standaard acute diarree (derde herziening)., Huisarts Wet, 2014, 57(9), 462-71
 19. SWAB. , SWAB richtlijn antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree. , www.swabid.nl
 20. Numans ME et al. , NHG-Standaard Maagklachten (Derde herziening). , Huisarts Wet , 2013, 56, 26-35
 21. Lau WY et al. , Cefoxitin versus gentamicin and metronidazole in prevention of post-appendicectomy sepsis: a randomized, prospective trial., J Antimicrob Chemother. , 1986 , Nov;18(5), 613-9
 22. Söderquist-Elinder C et al. , Prophylactic antibiotics in uncomplicated appendicitis during childhood--a prospective randomised study., Eur J Pediatr Surg. , 1995 , Oct;5(5), 282-5
 23. Rubenson A et al. , Single dose prophylaxis with metronidazole in infants during abdominal surgery: a pharmacokinetic study., Eur J Clin Pharmacol. , 1986, 29(5), 625-8
 24. G. L. pharma, SmPC Anaerobex Ftbl. (16494), https://www.univadis.at/, 10/2017
 25. Wuerz, T, et al., A review of amoebic liver abscess for clinicians in a nonendemic setting, Can J Gastroenterol, 2012, 26(10), 729-33
 26. Schure, JMAT, et al., Symptoms and treatment of Dientamoeba fragilis infection in children, a retrospective study, Pediatr Innfect Dis J, 2013, 32, 148–150
 27. Jones N, et al, Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016), JPGN, 2017, 64, 991–1003

Oppdateringer

 • 10 mai 2021 15:24: Oppdatert dosering for H.pylori opp mot ESPHGAN guideline.

Konsentrasjonsmåling


Overdose