Dekstrometorfan

Generisk navn
Dekstrometorfan
Handelsnavn
Dexofan
ATC-kode
R05DA09
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Dexofan tab 30 mg - Krever godkjenningsfritak

Dextromethorphan hydrobromid 3 mg/ml mikstur: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. For mer informasjon, se miksturlisten. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

 

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

Doseringer

Hoste
 • Oralt
  • 2 år til 6 år
   [1]
   • 7,5 - 10 mg/dose, ved behov , 2-3 ganger daglig. Maks: 30 mg/døgn.
  • 6 år til 12 år
   [1]
   • 7,5 - 15 mg/dose, ved behov, maks. 6 ganger daglig. Maks: 60 mg/døgn.
  • 12 år til 18 år
   [1]
   • 10 - 30 mg/dose, ved behov, maks. 6 ganger daglig. Maks: 120 mg/døgn.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Antitussiva, ekskl. kombinasjoner med ekspektorantia

Opiumsalkaloider og derivater
R05DA07

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Referanser

 1. Qualiphar, SmPC Tussipect 9-10-2019, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h12870.pdf

Oppdateringer

 • 10 oktober 2022 12:22: Justert dosering basert på preparatomtale til Dexofan (uregistrert preparat).

Konsentrasjonsmåling


Overdose