Dekstrometorfan

Generisk navn
Dekstrometorfan
Handelsnavn
Dexofan
ATC-kode
R05DA09
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Dexofan tab 30 mg - Krever godkjenningsfritak

Dextromethorphan hydrobromid 3 mg/ml mikstur: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. For mer informasjon, se miksturlisten. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

 

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Hoste
 • Oralt
  • 2 år til 6 år
   [1]
   • Dekstrometorfan hydrobromid monohydrat: 7,5 - 10 mg/dose, ved behov , 2-3 ganger daglig. Maks: 30 mg/døgn.
  • 6 år til 12 år
   [1]
   • Dekstrometorfan hydrobromid monohydrat: 7,5 - 15 mg/dose, ved behov, maks. 6 ganger daglig. Maks: 60 mg/døgn.
  • 12 år til 18 år
   [1] [2]
   • Dekstrometorfan hydrobromid monohydrat: 10 - 30 mg/dose, ved behov, maks. 6 ganger daglig. Maks: 120 mg/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Hos barn kan alvorlige bivirkninger oppstå ved overdosering, inkludert nevrologiske forstyrrelser. Omsorgspersoner bør instrueres om ikke å overskride anbefalt dose. (SPC Easybronchial STOP JUNIOR)
Kronisk hoste kan være et tidlig symptom på bronkialastma, derfor er dekstrometorfan ikke indisert for å dempe denne hosten, spesielt hos barn.
Tilfeller av misbruk og avhengighet av dekstrometorfan har blitt rapportert. Forsiktighet anbefales spesielt hos ungdom og unge voksne.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE.

Antitussiva, ekskl. kombinasjoner med ekspektorantia

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Opiumsalkaloider og derivater
R05DA07

Referanser

 1. Qualiphar, SmPC Tussipect 9-10-2019, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h12870.pdf
 2. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, SmPC Silomat® DMP gegen Reizhusten, Lutschpastillen (49060.00.00), 06/2022

Oppdateringer

 • 10 oktober 2022 13:09: Justert dosering basert på preparatomtale til Dexofan (uregistrert preparat).

Konsentrasjonsmåling


Overdose