Dekstrometorfan

Generisk navn
Dekstrometorfan
Handelsnavn
Dexofan
ATC-kode
R05DA09
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Dexofan tab 30 mg - Krever godkjenningsfritak

Dextromethorphan hydrobromid 3 mg/ml mikstur: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. For mer informasjon, se miksturlisten. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

 

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Hoste
 • Oralt
  • 2 år til 6 år
   [1]
   • Dekstrometorfan hydrobromid monohydrat: 7,5 - 10 mg/dose, ved behov , 2-3 ganger daglig. Maks: 30 mg/døgn.
  • 6 år til 12 år
   [1]
   • Dekstrometorfan hydrobromid monohydrat: 7,5 - 15 mg/dose, ved behov, maks. 6 ganger daglig. Maks: 60 mg/døgn.
  • 12 år til 18 år
   [1] [2]
   • Dekstrometorfan hydrobromid monohydrat: 10 - 30 mg/dose, ved behov, maks. 6 ganger daglig. Maks: 120 mg/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Antitussiva, ekskl. kombinasjoner med ekspektorantia

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Opiumsalkaloider og derivater
R05DA07

Referanser

 1. Qualiphar, SmPC Tussipect 9-10-2019, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h12870.pdf
 2. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, SmPC Silomat® DMP gegen Reizhusten, Lutschpastillen (49060.00.00), 06/2022

Oppdateringer

 • 10 oktober 2022 13:09: Justert dosering basert på preparatomtale til Dexofan (uregistrert preparat).

Konsentrasjonsmåling


Overdose