Noskapin

Generisk navn
Noskapin
Handelsnavn
Noskapin
ATC-kode
R05DA07
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hostedempende. Opiumsalkaloid med hostestillende effekt, men uten andre sentralnervøse effekter i terapeutiske doser. Histaminfrigjører.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Noskapin mikst oppl 2,2 mg/ml
Noskapin tab 50 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Tabletten bør svelges hel på grunn av svært bitter smak.

Doseringer

Hoste
 • Oralt
  • 6 måneder til 3 år
   [1] [2] [4]
   • 0,5 - 1 mg/kg/dose, ved behov 1-6 ganger daglig. Maks: 36 mg/døgn. Minimumsintervall mellom 2 doser: 4 timer.
  • 3 år til 12 år
   [2]
   • 0,5 - 1 mg/kg/dose, ved behov 1-6 ganger daglig. Maks: 75 mg/døgn. Minimumsintervall mellom 2 doser: 4 timer.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tabletten bør svelges hel på grunn av svært bitter smak.

  • 12 år til 18 år
   [2]
   • 0,5 - 1 mg/kg/dose, ved behov 1-6 ganger daglig. Maks: 150 mg/døgn. Minimumsintervall mellom 2 doser: 4 timer.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tabletten bør svelges hel på grunn av svært bitter smak.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Større doser kan gi bronkokonstriksjon og hypotensjon hos disponerte. Miksturen inneholder 3,8% alkohol og bør derfor ikke tibys ved alkoholisme.

Antitussiva, ekskl. kombinasjoner med ekspektorantia

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Opiumsalkaloider og derivater
R05DA09

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Pharmachemie BV, SPC Noscapine (RVG 16680), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 18 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h16680.pdf
 3. Vemedia Manufacturing BV, SmPC Noscapect (RVG02256) 23-05-15, www.cbg-meb.nl
 4. Infectopharm, SmPC CAPVAL® Dragees 25 mg Überzogene Tabletten CAPVAL® Saft 25 mg/5 g Suspension zum Einnehmen CAPVAL® Dragees 25 mg, Saft 25 mg/5 g, Tropfen 25 mg/g (6554655.00.00, 6554632.00.00, 6554589.00.00), 01/2015

Oppdateringer

 • 26 april 2021 17:46: Benevning av dose er endret til mg/kg/dose for å forbedre implementering i forskjellige land. Utvidet aldersgruppe basert på tysk SPC.

Konsentrasjonsmåling


Overdose