Noskapin

Generisk navn
Noskapin
Handelsnavn
Noskapin
ATC-kode
R05DA07
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Noskapin mikst oppl 2,2 mg/ml
Noskapin tab 50 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hostedempende. Opiumsalkaloid med hostestillende effekt, men uten andre sentralnervøse effekter i terapeutiske doser. Histaminfrigjører.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

Doseringer

Hoste
 • Oralt
  • 6 måneder til 3 år
   [1] [2] [4]
   • 0,5 - 1 mg/kg/dose, ved behov 1-6 ganger daglig. Maks: 36 mg/døgn. Minimumsintervall mellom 2 doser: 4 timer.
  • 3 år til 12 år
   [2]
   • 0,5 - 1 mg/kg/dose, ved behov 1-6 ganger daglig. Maks: 75 mg/døgn. Minimumsintervall mellom 2 doser: 4 timer.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tabletten bør svelges hel på grunn av svært bitter smak.

  • 12 år til 18 år
   [2]
   • 0,5 - 1 mg/kg/dose, ved behov 1-6 ganger daglig. Maks: 150 mg/døgn. Minimumsintervall mellom 2 doser: 4 timer.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tabletten bør svelges hel på grunn av svært bitter smak.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Tabletten bør svelges hel på grunn av svært bitter smak.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Antitussiva, ekskl. kombinasjoner med ekspektorantia

Opiumsalkaloider og derivater
R05DA09

Generelle bivirkninger

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Større doser kan gi bronkokonstriksjon og hypotensjon hos disponerte. Miksturen inneholder 3,8% alkohol og bør derfor ikke tibys ved alkoholisme.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Pharmachemie BV, SPC Noscapine (RVG 16680), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 18 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h16680.pdf
 3. Vemedia Manufacturing BV, SmPC Noscapect (RVG02256) 23-05-15, www.cbg-meb.nl
 4. Infectopharm, SmPC CAPVAL® Dragees 25 mg Überzogene Tabletten CAPVAL® Saft 25 mg/5 g Suspension zum Einnehmen CAPVAL® Dragees 25 mg, Saft 25 mg/5 g, Tropfen 25 mg/g (6554655.00.00, 6554632.00.00, 6554589.00.00), 01/2015

Oppdateringer

 • 19 april 2021 12:41: Benevning av dose er endret til mg/kg/dose for å forbedre implementering i forskjellige land. Utvidet aldersgruppe basert på tysk SPC.

Konsentrasjonsmåling


Overdose