Levotyroksinnatrium

Generisk navn
Levotyroksinnatrium
Handelsnavn
Euthyrox, L-Thyrox hexal, L-Thyroxin henning, L-Thyroxin-Na ratiopharm, L-Thyroxine 2care4, L-Thyroxine serb, L-thyroxine, Levaxin
ATC-kode
H03AA01

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Euthyrox tab 100 mikrog
Euthyrox tab 25 mikrog
Euthyrox tab 50 mikrog
L-Thyrox hexal tab uten laktose 100 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 125 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 150 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 175 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 200 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 25 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 50 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyrox hexal tab uten laktose 75 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyroxin henning tab 100 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyroxin-Na ratiopharm tab 100 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyroxin-Na ratiopharm tab 50 mikrog - Krever godkjenningsfritak
L-Thyroxine 2care4 Inj væske 0,2 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
L-Thyroxine serb Inj væske 200 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak
L-thyroxine Dråper 150 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak
Levaxin tab 100 mikrog
Levaxin tab 125 mikrog
Levaxin tab 150 mikrog
Levaxin tab 175 mikrog
Levaxin tab 200 mikrog
Levaxin tab 25 mikrog
Levaxin tab 50 mikrog
Levaxin tab 75 mikrog

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Absorpsjonen etter oral administrasjon er variabel og ufullstendig: 50–80 %, spesielt i nærvær av mat. Den intravenøse dosen er derfor lavere.

Doseringer

Gå raskt til:

Hypotyreose
 • Oralt
  • 0 måneder til 6 måneder
   • 6 - 10 mikrogram/kg/døgn i 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

    • Dosen skal deretter titreres basert på TSH-nivået (tilstreb nivåer i nedre normalområde) og FT4-nivået (tilstreb nivåer i øvre normalområde)
    • Hvis hypotyreosen har vedvart lenge, skal startdosen være lavere enn ønsket vedlikeholdsdose (50 %) for å unngå bivirkninger
  • 6 måneder til 1 år
   • 5 - 8 mikrogram/kg/døgn i 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

    • Dosen skal deretter titreres basert på TSH-nivået (tilstreb nivåer i nedre normalområde) og FT4-nivået (tilstreb nivåer i øvre normalområde)
    • Hvis hypotyreosen har vedvart lenge, skal startdosen være lavere enn ønsket vedlikeholdsdose (50 %) for å unngå bivirkninger
  • 1 år til 5 år
   • 4 - 6 mikrogram/kg/døgn i 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

    • Dosen skal deretter titreres basert på TSH-nivået (tilstreb nivåer i nedre normalområde) og FT4-nivået (tilstreb nivåer i øvre normalområde)
    • Hvis hypotyreosen har vedvart lenge, skal startdosen være lavere enn ønsket vedlikeholdsdose (50 %) for å unngå bivirkninger
  • 5 år til 12 år
   • 3 - 5 mikrogram/kg/døgn i 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

    • Dosen skal deretter titreres basert på TSH-nivået (tilstreb nivåer i nedre normalområde) og FT4-nivået (tilstreb nivåer i øvre normalområde)
    • Hvis hypotyreosen har vedvart lenge, skal startdosen være lavere enn ønsket vedlikeholdsdose (50 %) for å unngå bivirkninger
  • 12 år til 18 år
   • 2 - 3 mikrogram/kg/døgn i 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

    • Dosen skal deretter titreres basert på TSH-nivået (tilstreb nivåer i nedre normalområde) og FT4-nivået (tilstreb nivåer i øvre normalområde)
    • Hvis hypotyreosen har vedvart lenge, skal startdosen være lavere enn ønsket vedlikeholdsdose (50 %) for å unngå bivirkninger
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Gis intravenøst hvis legemidlet ikke absorberes oralt. I samråd med en pediatrisk endokrinolog beregnes IV-dosen ut i fra den orale dosen. 
    Den intravenøse dosen er lavere enn den orale dosen, grunnet varierende og ufullstendig absorpsjon etter oral administrasjon.

Kongenital hypotyreose
 • Oralt
  • 0 år til 1 år
   • Startdose: 10 mikrogram/kg/døgn i 1 dose . Induksjonsfase for å oppnå normalisering av FT4 og TSH. Ved alvorlig hypotyreose (FT4 < 8 pmol/L), skal startdosen gjentas etter 12 timer én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 5 - 8 mikrogram/kg/døgn i 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

   • Dosejusteringen er omtrent 1 mikrogram/kg/døgn, avrundet til nærmeste enhet på ± 6,25 mikrogram (=1/4 tablett på 25 mikrogram).
    Dosen bør deretter titreres basert på TSH- og FT4-verdiene.

    Målverdier:
    Induksjonsfase: FT4 25–35 pmol/L; TSH 0,4–4,0
    Vedlikehold: FT4: i referanseområdet, TSH 0,4–4,0

  • 1 år til 5 år
   • Startdose: 10 mikrogram/kg/døgn i 1 dose . Induksjonsfase for å oppnå normalisering av FT4 og TSH. Ved alvorlig hypotyreose (FT4 < 8 pmol/l), skal startdosen gjentas etter 12 timer én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 5 - 6 mikrogram/kg/døgn i 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag

   • Dosejusteringen er omtrent 1 mikrogram/kg/døgn, avrundet til nærmeste enhet på ± 6,25 mikrogram (= 1/4 tablett på 25 mikrogram).
    Dosen bør deretter titreres basert på TSH- og FT4-verdiene.

    Målverdier:
    Induksjonsfase: FT4 25–35 pmol/L; TSH 0,4–4,0
    Vedlikehold: FT4: i referanseområdet, TSH 0,4–4,0

  • 5 år til 12 år
   • Startdose: 10 mikrogram/kg/døgn i 1 dose . Induksjonsfase for å oppnå normalisering av FT4 og TSH. Ved alvorlig hypotyreose (FT4 < 8 pmol/L), skal startdosen gjentas etter 12 timer én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 3 - 5 mikrogram/kg/døgn i 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag

   • Dosejusteringen er omtrent 1 mikrogram/kg/døgn, avrundet til nærmeste enhet på ± 6,25 mikrogram (= 1/4 tablett på 25 mikrogram).
    Dosen bør deretter titreres basert på TSH- og FT4-verdiene.

    Målverdier:
    Induksjonsfase: FT4 25–35 pmol/L; TSH 0,4–4,0
    Vedlikehold: FT4: i referanseområdet, TSH 0,4–4,0

  • 12 år til 18 år
   • Startdose: 10 mikrogram/kg/døgn i 1 dose . Induksjonsfase for å oppnå normalisering av FT4 og TSH. Ved alvorlig hypotyreose (FT4 < 8 pmol/L), skal startdosen gjentas etter 12 timer én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 2 - 4 mikrogram/kg/døgn i 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

   • Dosejusteringen er omtrent 1 mikrogram/kg/døgn, avrundet til nærmeste enhet på ± 6,25 mikrogram (=1/4 tablett på 25 mikrogram).
    Dosen bør deretter titreres basert på TSH- og FT4-verdiene.

    Målverdier:
    Induksjonsfase: FT4 25–35 pmol/L; TSH 0,4–4,0
    Vedlikehold: FT4: i referanseområdet, TSH 0,4–4,0

Substitusjon etter tyrostatiske legemidler
 • Oralt
  • 1 år til 5 år
   • 25 mikrogram/døgn i 1 dose
   • Øk levotyroksinnatrium ved TSH > 4 mIE/L

  • 5 år til 12 år
   • 50 mikrogram/døgn i 1 dose
   • Øk levotyroksinnatrium ved TSH > 4 mIE/L

  • 12 år til 18 år
   • 75 mikrogram/døgn i 1 dose
   • Øk levotyroksinnatrium ved TSH > 4 mIE/L

Juvenilt myksødem
 • Oralt
  • ≥ 1 år
   [3]
   • Startdose: 2,5 - 5 mikrogram/kg/døgn i 1 dose Vedlikeholdsdose: øk startdosen (total daglig dose) hver 2.–4. uke med 50 mikrogram til den høyeste dosen som ikke gir bivirkninger.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ikke vurdert.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Inntak og mat: Levotyroksinnatrium kan tas om morgenen eller kvelden, med eller uten mat, men skal tas på samme måte hver dag.

Skal ikke tas sammen med melk/melkeprodukter, jernpreparater eller syrenøytraliserende midler. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hos barn kan langvarig bruk av for høye T4-doser føre til forstyrrelser i benmodning.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Tegn på overdose: Nervøsitet, søvnløshet, tremor, takykardi, svetting, oppkast, feber, vekttap og pseudotumor cerebri.
 • Soya og johannesbrødgummi (næring/hjelpestoff) binder thyroidhormonet og bør ikke tas samtidig.
 • Hos barn bør en være oppmerksom på eventuell epifysiolyse av lårbeinshodet.
 • Hemodynamiske parametere bør overvåkes når behandling med levotyroksin startes hos premature nyfødte med lav fødselsvekt, da umoden binyrefunksjon kan føre til sirkulasjonskollaps.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 3. Aspen Pharma Trading Limited, SmPC Eltroxin (RVG 08451) 24-03-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Leger et al, European Society for Paediatric Endocrinology Consensus Guidelines on Screening, Diagnosis, and Management of Congenital Hypothyroidism, J Clin Endocrinol Metab, 2014, 99(2), 363-84

Oppdateringer

 • 19 mars 2021 14:53: Lagt til informasjon på "Bivirkninger" og "Advarsler og forsiktighetsregler" til barn.

Konsentrasjonsmåling


Overdose