Traneksamsyre

Generisk navn
Traneksamsyre
Handelsnavn
Cyklokapron, Pilexam, Tracafour, Tranexamic acid Stragen
ATC-kode
B02AA02

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Fibrinolysehemmer. Syntetisk analog av lysin og hemmer kompetitiv aktivering av plasminogen til plasmin. Er også en svak hemmer av plasmin.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Cyklokapron brusetab 1 g - Krever godkjenningsfritak
Cyklokapron inj/inf, oppl 100 mg/ml
Cyklokapron tab 500 mg
Cyklokapron tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Pilexam inj, oppl 100 mg/ml
Tracafour tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Tranexamic acid Stragen inj/inf, oppl 100 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Slimhinneblødning ved koagulasjonsforstyrrelser
 • Oralt
  • 0 år til 18 år og < 40 kg
   [2]
   • 25 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    7–10 dager

  • 0 år til 18 år og ≥ 40 kg
   [2]
   • 3 - 4 g/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    7–10 dager

 • Intravenøst
  • 0 år til 18 år
   [1]
   • 25 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    7–10 dager

Massiv blødning ved traume
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: Ved fortsatt massiv blødning: 10 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
  • nyfødt født til termin
   [3]
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: Ved fortsatt massiv blødning: 10 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Oralt:

 • GFR ≥ 50 ml/min/1,73 m2Dosejustering er ikke nødvendig.
 • GFR 30-50 ml/min/1,73 m2100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer.
 • GFR 10-30 ml/min/1,73 m2: 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer.
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Intravenøst:

 • GFR ≥ 50 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • GFR 30-50 ml/min/1,73 m2: 67 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer.
 • GFR 10-30 ml/min/1,73 m2: 67 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer.
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon kan halveringstiden til traneksamsyre bli lenger. Dette øker risikoen for bivirkninger.

Klinisk effekt: Mulige symptomer på overdose inkluderer kvalme, diaré, svimmelhet, hodepine, hypotensjon og myopati.

Bivirkninger spesifikke for barn

Magesmerter og diaré. Disse bivirkningene er doseavhengige.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok

 • Vanlige: Gastrointestinale symptomer ved peroral administrasjon
 • Potensielt alvorlige: Retinaforandringer. Tromboembolisme (meget sjelden)

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Hematuri

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Juster dosen ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Skal ikke gis ved nyreblødning/hematuri i øvre urinveier pga. fare for obstruerende koagler. Forsiktighet ved disseminert intravaskulær koagulasjon og annen tilstand med økt tromboserisiko, bør ev. kombineres med antikoagulasjonsbehandling. Årsak til uregelmessig blødning skal fastslås før oppstart. Fare for akkumulering ved nyresvikt (dosereduksjon). Må ikke gis intramuskulært.

Antifibrinolytika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

 1. Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars (NVHB), Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Hemofilie, 2020
 2. NVK, Werkboek kinderhematologie, www.hematologienederland.nl, 23 sept 2012
 3. Turner, NM. Leroy, P., Advanced Paediatric Life Support, de Nederlandse editie, 2017, 5e editie

Oppdateringer

 • 27 oktober 2021 15:05: Lagt til indikasjon "Massiv blødning ved traumer"

Konsentrasjonsmåling


Overdose