Biperiden

Generisk navn
Biperiden
Handelsnavn
Akineton
ATC-kode
N04AA02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Akineton inj, oppl 5 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Akineton tab 2 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

Doseringer

Ekstrapyramidale symptomer forårsaket av legemidler (f.eks. haloperidol, metoclopramid, alizaprid)
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [2]
   • 0,1 mg/kg/dose fordelt på 1 dose. Maks: 5 mg/døgn. Administrer langsomt.
 • Oralt
  • 3 år til 18 år
   [2]
   • 1 - 2 mg/dose 1-3 ganger daglig.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkningsprofilen hos barn tilsvarer bivirkningsprofilen hos voksne [Kilde: SmPC Akineton].

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Laboratorio Farmaceutico, SPC Akineton (RVG 02196) 22-10-2014, www.cbg-meb.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose