Legemidler til inhalasjon

Det finnes mange ulike inhalasjonspreparater/ devicer, og nyttige oversikter er utarbeidet for forskrivning i sykehus og allmennpraksis. Grovt sett kan inhalasjonspreparater deles inn ut ifra om de inneholder pulver eller aerosoler.

Barn med astma og deres foreldre skal ha opplæring i bruk av legemidler og inhalasjonsutstyr. Mange barneavdelinger har astmaskoler, spør på ditt sykehus hvilket tilbud de har. Mer tilgjengelig er demonstrasjonsvideoene i Felleskatalogen som viser hvordan de ulike inhalatorene skal brukes. Bruk av utstyr som maske/ munnstykke vises også. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har utarbeidet generelle informasjonsskriv om ulike typer inhalasjonslegemidler og informasjon om spesifikke virkestoffer. Informasjonen kan være nyttig for helsepersonell så vel som foreldre. Da pustebesvær ofte er forbundet med angst, er det viktig at barnet opplever ro og trygghet når det skal ha inhalasjoner.

For barn som har behov for inhalasjonsmedisin er det viktig at de blir forskrevet en inhalator de behersker å bruke. Uansett inhalasjonstype må man være oppmerksom på risikoen for systemiske effekter/ bivirkninger selv om legemidlet administreres lokalt i lungene/ bronkiene.

For deg som lege: Før eventuell doseøkning, skal barnets inhalasjonsteknikk alltid kontrolleres, og det anbefales å kartlegge hvor mange ganger i uken doser glemmes eller bevisst utelates. Da unngår man å øke dosen på grunn av dårlig adherence eller på feil grunnlag.             

I de tilfeller der inhalasjonsmedisinen inneholder et kortikosteroid, anbefales det å skylle munnen med vann etter inhalasjonen for å unngå sopp i munnen. For de minste barna som ikke klarer å spytte ut, kan de fint svelge vannet slik at rester ikke blir liggende igjen i munnhulen. Ved bruk av maske, vask ansiktet etter inhalasjon for å forebygge sopp i ansiktet.

Ulike inhalasjonstyper

Forstøver kan brukes til barn i alle aldre. En damp av legemiddel pustes dypt og rolig inn, vanligvis over en periode på 3-6 minutter. Barnet kan bruke munnstykke om h*n behersker det, eller en maske. Apparatet må rekvireres av lege og lånes fra Hjelpemiddelsentralen.

Inhalasjonsaerosoler kan brukes i alle aldre. Grunnet behov for koordinering av innpust og utløsing av dose, skal inhalasjonskammer brukes til alle barn under skolealder for å sikre at de får i seg mest mulig av dosen. Til barn 0-3 år brukes kammer med maske. Masken må passe barnets ansiktsstørrelse (NB! Alder angitt på masken stemmer ikke alltid overens med barnets faktiske ansiktsstørrelse). Barn fra 4-5 års alder behersker ofte kammer med munnstykke. Det finnes maske til større barn/voksne for dem som har behov for det. Og forstøver brukes i alle aldersgrupper når det er behov for det. Kammer anbefales for øvrig til alle, uavhengig av alder, for å minske risikoen for feil dose grunnet dårlig inhalasjonsteknikk. Inhalasjonsaerosoler må rystes før bruk slik at innholdet fordeler seg jevnt.

Pulverinhalator anbefales generelt ikke før skolealder fordi teknikken setter krav til koordinasjon og en viss kraft under inhalasjonen. Man skal ikke puste luft inn i munnstykket, da pulveret kan klumpe seg.

Anbefalt legemiddelform og inhalasjonsutstyr ift. alder

Generelle anbefalinger når det gjelder valg av legemiddelform og inhalasjonsutstyr er lagt inn i legemiddelomtalene under fanen "Administrasjon". Tilpasninger er gjort mht tilgjengelige legemiddelformer og alder for dosering for de ulike virkestoffene. Følgende angis generelt (eldre barn kan bruke anbefalinger gitt for yngre barn):
0–3 år: Forstøver, aerosol + inhalasjonskammer med maske.
4–6 år: Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke. 
>6 år: Aerosol, autohaler aerosol, inhalasjonspulver.

Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

Oppdatert: 19. august 2022