Angivelse av maksdose

Legemidler til barn doseres oftest ut ifra vekt, f.eks. i mg/kg. Da kan man ende opp med en høyere dose til barnet enn dosen som er anbefalt til voksne. Doser til barn skal generelt ikke overskride voksen dose, med mindre det er angitt.

Når en maksdose angis i KOBLE, betyr det at den beregnede dosen (basert på barnets vekt eller overflate) IKKE må overskride maksdosen. Hvis den beregnede dosen er lavere enn maksdosen, skal den ikke økes opp til maksdose.

Eksempel 1: Et barn veier 40 kg
Anbefalt dosering: 1–3 mg/kg/døgn, maks. 100 mg/døgn.
Basert på kroppsvekt kan dette barnet få inntil 120 mg/døgn, men maksdosen er 100 mg/døgn. Maksdosen må IKKE overskrides, og det vil si at barnet på 40 kg kan få maks 100 mg/døgn.

Eksempel 2: Et barn veier 20 kg
Anbefalt dosering: 1–3 mg/kg/døgn, maks. 100 mg/døgn. Basert på kroppsvekt kan dette barnet få inntil 60 mg/døgn. Denne dosen er lavere enn den angitte maksdosen på 100 mg/døgn, men det betyr IKKE at døgndosen til dette barnet kan økes til 100 mg/døgn. Maksdosen til et barn på 20 kg er 60 mg/døgn.