Metabolske sykdommer og doseringsanbefalinger

Spesialister i Norsk Barnelegeforening (NBF) har kommet med endringsforslag til dosering av en del legemidler brukt ved metabolske sykdommer, da flere av de nederlandske anbefalingene ikke er i tråd med norsk praksis. Dette er meldt til Kinderformularium som i 2022 vil revidere doseringsanbefalingene innen metabolske sykdommer. KOBLE har derfor inntil videre valgt å holde tilbake de doseringsanbefalingene dette gjelder.

Inntil revisjonen er ferdigstilt henvises det til følgende kapitler i Pediatriveilederne:
Akutte stoffskiftesykdommer (Akuttveilederen) og Medfødte stoffskiftesykdommer (Generell veileder).

Oppdatert: 06. januar 2022