Legemidler ikke ennå tilgjengelig i KOBLE: Lenker til doseringsinfo

01 juni 2022

Det er flere legemidler som brukes til barn i Norge, som av ulike årsaker ikke er omtalt i KOBLE ennå. Det kan skyldes blant annet:

  • Legemidlet er omtalt i Nederlandske Kinderformularium, men doseringen er utdatert eller av andre grunner ikke aktuell som anbefaling i Norge. 
  • Legemidlet er ikke omtalt i Kinderformularium, og en doseringsanbefaling må derfor utarbeides av KOBLE-redaksjonen etter systematiske kriterier.
  • Legemidlet har myndighetsgodkjenning, og kan dermed inkluderes på bakgrunn av denne; men legemidlet er foreløpig ikke prioritert fordi informasjon er lett tilgjengelig andre steder (f.eks Felleskatalogen). Det finnes også eksempler på uoverenssstemmelser mellom godkjenninger i ulike land, slik at disse legemidlene likevel må opp til vurdering i samarbeidets Redaksjonsutvalg (se evt Informasjon om den redaksjonelle prosessen).

Det jobbes kontinuerlig med å få inn flere legemidler, men det tar tid. I mellomtiden er det likevel ønskelig at KOBLE skal være et komplett oppslagsverk for alle legemidler som brukes til barn. Det er derfor laget en liste over etterlyste legemidler, hvor man kan finne lenker til doseringsinformasjon hos andre kvalitetssikrede kilder. 

Mulighet for å inkludere disse legemidlene som egne, tomme omtaler, som dermed vil være søkbare på siden, er under utvikling.