Pågående forbedringer

KOBLE er et levende oppslagsverk, som er under kontinuerlig oppdatering og forbedring. Under følger en kort oversikt over ting vi jobber med. Det anbefales å se over denne listen før oppslagsverket tas i bruk. Listen oppdateres.

Innhenting av informasjon om generelle bivirkninger, advarsler og forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og egenskaper: Innholdet i KOBLEs database inkluderer kun informasjon særskilt for barn, noe som medfører at generell info om legemidlene ikke er med. Da dette også i høyeste grad vil være relevant også for barn, hentes dette nå inn til hver legemiddelomtale fra Norsk legemiddelhåndbok (NLH). For legemiddelomtaler der dette ikke er på pIass ennå, lenkes det til NLHs nettsider for søk etter aktuell informasjon.

Forbedring av språket på nettsiden: Doseringsanbefalingene i KOBLE hentes i all hovedsak maskinelt ut fra en database, som er felles med nederlandske Kinderformularium og samarbeidslandene Tyskland og Østerrike. Sifrene og valg av generelle termer (for eksempel «mg/kg/døgn», «ved behov», «maks») som benyttes i doseringsanbefalingene er identiske i alle fire land, slik at uoverensstemmelser og feil unngås. Med det medfører også at ordlyden iblant kan fremstå litt "unorsk", og det jobbes med å forbedre dette.

Harmonisering av anbefalinger mot norske retningslinjer: Enkelte doseringsanbefalinger i KOBLE er forskjellige fra anbefalingene i ulike norske retningslinjer. Dette vil harmoniseres på sikt. Grunnen til at dette vil ta tid, er at innholdet i KOBLE er bundet opp mot den internasjonale databasen. Derfor må endringer i KOBLE ha støtte også i fagmiljøene i Nederland, Tyskland og Østerrike, og det kreves mye dokumentasjon for å endre eksisterende anbefalinger. I mellomtiden er det viktig å understreke at KOBLE er ment å være et oppslagsverk. Ved diskrepans er det opp til den enkelte lege hvorvidt man ønsker å følge anbefalingen i KOBLE, eller om man ønsker å følge andre kilder. 

Merking av doseringsanbefalinger som on-/off-label: Fra og med lansering i november 2021 vil doseringsanbefalingene sammenliknes systematisk opp mot markedsføringsstatus i Norge. Det vil da oppgis hvilke doseringsanbefalinger som er såkalt on- og off label, ned på indikasjons- og aldersgruppenivå.