Psykofarmaka

Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge ble opprettet i 2021 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.
Nettverket skal jobbe for:

  • At behandling med psykofarmaka til barn og unge skal være kunnskapsbasert
  • At alle som forskriver psykofarmaka til barn og unge skal ha tilgang til nødvendig og relevant kunnskap
  • At trygg og oppdatert informasjon er tilgjengelig for barn, unge og foresatte
  • Å bistå med vitenskapelig arbeid for å øke kompetansen rundt psykofarmaka til barn og unge

I oktober 2022 hadde Nettverket fokus på antidepressiv behandling ved depresjon. I den forbindelse utarbeidet de informasjonsmateriell for barne- og ungdomspsykiatere, fastleger, farmasøyter i apotek og pasienter. Målet var å få en refleksjon og åpenhet rundt antidepressiv bruk ved depresjon hos barn og unge, for å bidra til mer hensiktsmessig bruk.  Refleksjonsnotat de utarbeidet kan du laste ned her: Medikamentell behandling av depresjon hos barn og unge.

På Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn sine nettsider kan du finne mer infomasjon om Psykofarmakanettverket.

Har du spørsmål eller kommentarer til Psykofarmakanettverket, send disse på epost til Haakon G. Rosland: haakonbr96@gmail.com

Oppdatert: 03. januar 2023