Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Tetrakosaktid

Generisk navn
Tetrakosaktid
Handelsnavn
Synacthen, Synacthen Depot cd pharmaceuticals, Synacthen cd pharmaceuticals
ATC-kode
H01AA02

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Synacthen Depot cd pharmaceuticals inj væske, susp 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Synacthen cd pharmaceuticals inj væske/kons til inf væske, oppl 0,25 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Synacthen inj, oppl 250 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Wests syndrom
 • Intravenøst
  • 1 måned til 1 år
   [3]
   • Startdose: 0,25 mg/døgn fordelt på 1 dose daglig i 3 dager.
   • Vedlikeholdsdose: 0,25 mg/dose hver 2.-8. dag.
   • Juster dosen avhengig av effekten.

  • 1 år til 6 år
   [3]
   • Startdose: 0,25 - 0,5 mg/døgn fordelt på 1 dose daglig i 3 dager.
   • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 0,5 mg/dose hver 2.-8. dag.
   • Juster dosen avhengig av effekten.

  • 6 år til 18 år
   [3]
   • Startdose: 0,25 - 1 mg/døgn fordelt på 1 dose daglig i 3 dager.
   • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 1 mg/dose hver 2.-8. dag.
   • Juster dosen avhengig av effekten.

 • Intramuskulært
  • Depotpreparat
   • 1 måned til 2 år
    [6]
    • Startdose: 0,25 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Vedlikeholdsdose: 0,25 mg/dose hver 2.-8. dag.
    • Juster dosen avhengig av effekten.

   • 2 år til 5 år
    [6]
    • Startdose: 0,25 - 0,5 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 0,5 mg/dose hver 2.-8. dag.
    • Juster dosen avhengig av effekten.

   • 5 år til 18 år
    [6]
    • Startdose: 0,25 - 1 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 1 mg/dose hver 2.-8. dag.
    • Juster dosen avhengig av effekten.

  • Normalt preparat
   • 1 måned til 18 år
    [2]
    • 0,8 mg/døgn fordelt på 2 doser. Denne dosen gis i 4 uker.
    • Nedtitrer deretter som følger:
     - 5 dager med 0,4 mg + 0,2 mg per dag
     - Deretter 5 dager med 0,2 mg + 0,2 mg per dag
     - Så 5 dager med 0,2 mg per dag; deretter seponering.

     Mål morgenplasmakortisol-nivået 1 uke etter seponering.

Diagnostikum: ACTH-test
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [2] [4] [5]
   • 250 mikrogram/dose, bolus over 15 sekunder.
   • Alternativ: Lavdosert ACTH-test: 1 mikrogram/dose, kun én gang.

    Effekten av tetrakosaktid er kortvarig.

 • Intramuskulært
  • 1 måned til 18 år
   [2] [4] [5]
   • 250 mikrogram/dose, kun én gang.
   • Effekten er kortvarig.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Veksthemming.

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Vær oppmerksom på at depotpreparatet kan inneholde benzylalkohol. Depotpreparat inneholdende benzylalkohol er kontraindisert til premature og nyfødte spedbarn (0-30 dager).

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Veksthemming: Ved langvarig bruk skal veksten følges opp grunnet risiko for veksthemming.
Reversibel myokardhypertrofi: Hos spedbarn og små barn skal ekkokardiografiske undersøkelser gjøres regelmessig grunnet risiko for reversibel myokardhypertrofi ved langvarig bruk med høyere doser enn anbefalt.
Depotpreparat gir en rekke bivirkninger.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Somatropin og somatropinagonister
H01AC03

Somatropin

Genotropin, Norditropin NordiFlex, Omnitrope, Saizen
H01AC01

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 3. Defiante Farmacêutica, S.A., SPC Synacthen 9RVG 05082), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 11 februari 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h05082.pdf
 4. Abdu TAM et al, Comparison of the low dose short synacthen test (1 mcg), the conventional dose short synacthen test (250 mcg) and the insulin tolerance test for assessment of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in patients with pituary disease., J. Clin. Endocrinol Metab, 1999, 84, 883-84
 5. Beishuizen et al, De lage dosis ACTH stimulatie test: waarom veel als minder genoeg is?, Ned Tijdschr Klin Chem, 2000, 25, 361-364
 6. Alfasigma S.p.A., SmPC Synacthen Depot (6445684.00.00), 02/2021

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

 • 25 mai 2021 13:12: Doseringsanbefaling for lavdose ACTH-test er justert av praktiske årsaker i samråd med endokrinologer (lav dose er utfordrende å trekke opp/tilberede)

Oppdateringer