Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Peppermynteolje, kapsler

Generisk navn
Peppermynteolje, kapsler
Handelsnavn
Colpermin
ATC-kode
A03AX

Egenskaper

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).

Colpermin Enterokaps 187 mg


To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Kapslene inntas på tom mage før måltid. Svelges hele med en tilstrekkelig mengde kald drikke, fortrinnsvis vann.

 

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Spasmer i mage-tarm-kanalen, oppblåsthet og magesmerter
 • Oralt
  • 8 år til 12 år
   [1]
   • 182 mg/dose 1–3 ganger daglig etter behov.
   • Behandlingsvarighet:

    Fortsett behandlingen til symptomfrihet, vanligvis innen 2-4 uker. Maksimal behandlingstid 3 måneder.

   • Råd om inntak/administrering:

    Kapslene inntas på tom mage før måltid. Svelges hele med en tilstrekkelig mengde kald drikke, fortrinnsvis vann. Ikke knekk eller tygg kapslene, da det vil medføre for tidlig frigjøring av peppermynteoljen.

  • 12 år til 18 år
   [1]
   • 182 - 364 mg/dose 1–3 ganger daglig etter behov. Maks: 1092 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Fortsett behandlingen til symptomfrihet, vanligvis innen 2-4 uker. Maksimal behandlingstid 3 måneder.

   • Råd om inntak/administrering:

    Kapslene inntas på tom mage før måltid. Svelges hele med en tilstrekkelig mengde kald drikke, fortrinnsvis vann. Ikke knekk eller tygg kapslene, da det vil medføre for tidlig frigjøring av peppermynteoljen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle bivirkninger

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser

Glykopyrronium

Glycopyrronium bromide Martindale, Robinul, Rybrila, Sialanar
A03AB02
A03AA04
Belladonna og derivater, usammensatte

Atropin

Atropin, Atropin Aguettant, Atropin NAF, Atropinsulfat köhler chemie, Atropinum sulfuricum eifelfango
A03BA01

Butylskopolamin

Bumacor, Buscopan, Skopolaminbutylbromid Kalceks
A03BB01
Motilitetsregulerende midler

Domperidon

Cinet, Domperidon hexal, Domperidon stada, Domperidone zentiva, Motilium, Motilium esteve
A03FA03

Metoklopramid

Afipran, MCP ratiopharm, MCP-AL, Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orifarm, Primperan drank
A03FA01

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Will-Pharma, SmPC Tempocol (RVG 109856) 18-11-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

Oppdateringer