Smertebehandling

Barn og ungdom:

Retningslinje for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter, utarbeidet av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Versjon 1.2: 26.11.2021

Nyfødte

Veileder for forebygging, vurdering og behandling av smerte hos nyfødte, utarbeidet av Norsk barnelegeforenings interessegruppe for nyfødtmedisin. Versjon 1. mai 2023.

Oppdatert: 8. november 2023