Forskrivning til barn når vekt er ukjent – bruk av vekstkurver

Doser til barn forskrives nesten alltid basert på vekt. Det er et stort spenn i vekt hos barn på samme alder og det er derfor essensielt at barnets faktiske vekt brukes ved forskrivning. Ved behandling som strekker seg over tid er det viktig å følge opp vekt, spesielt hos de minste, fordi barn «vokser seg ut av dosen sin».

I mangel av, eller i påvente av, barnets faktiske vekt, kan estimert vekt leses ut ifra de norske vekstkurvene. De aktuelle kurvene fra Vekstkurvestudiene fra Bergen er basert på alder, kjønn og vekt. Klikk her og velg aktuell vekstkurve i oversikten for å finne estimert vekt (surrugatvekt). Når estimert vekt er brukt, må man sørge for å skaffe den faktiske vekten så snart som mulig, slik at skreddersydd dose regnes ut og forskrivning justeres.

Oppdatert: 06. januar 2022