Valg av legemiddelform og praktiske råd

Det kan være utfordrende å velge egnet legemiddelform til barn, spesielt til de minste. Overordnet er det selvsagt avgjørende om det er behov for lokal eller systemisk effekt, og sykdommens alvorlighetsgrad. En legemiddelform, f.eks. mikstur, kan egne seg for mange 4-åringer, mens noen vil foretrekke å ta en del av en tablett. Alder er sentralt for å avgjøre hvilken legemiddelform som vil egne seg for et barn, men faktorer som kognitiv og fysisk utvikling, i tillegg til koordinasjons-ferdigheter, er også sentrale. For økt etterlevelse er det ønskelig med færrest mulig daglige doseringer, noe som også kan påvirke valg av legemiddelform.

Det er ofte mest fokus på de minste barna når det gjelder utfordringer med legemiddelbruk, men utfordringer kan også oppstå i ungdomsårene. Noen ungdommer blir mer motvillig med hensyn til det å ta legemidler eller vegrer seg for å ta legemidler hvis andre ser det. Det gjelder da å finne rutiner som passer ungdommens hverdag og legemiddelformer som enkelt kan administreres. Når det gjelder yngre barn skal de være under tilsyn av en voksen ved administrasjon av legemidler. Uansett alder er det essensielt at man får til et godt samarbeid med barnet.

Her omtales følgende:

Oppdatert: 23. mars 2021