Metoklopramid

Generisk navn
Metoklopramid
Handelsnavn
Afipran, MCP ratiopharm, MCP-AL, Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orifarm, Primperan drank
ATC-kode
A03FA01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Har god antiemetisk effekt ved kvalme både av sentral og perifer opprinnelse. Virker på kjemoreseptortriggersonen som dopaminantagonist (D2-reseptorer) og i høye doser som serotonin 5-HT3-reseptorantagonist i tillegg til å virke som agonist på 5-HT4-reseptoren. Stimulerer tarmmotilitet og ventrikkeltømming via blokkering av hemmende nerver, kanskje også ved acetylkolinpotensering.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Studien av Bateman et al. (N=9) viser at farmakokinetikken av metoklopramid hos barn (i alderen 7–14 år) ligner de man finner hos voksne. Denne studien fant følgende farmakokinetiske parametere for barn: (gjennomsnitt + SEM): t½ = 4,4 ± 0,56 timer, Vd = 3,0 ± 0,38 l/kg og Cl = 0,56 ± 0,10 l/time/kg.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Afipran inj, oppl 5 mg/ml
Afipran mikst oppl 1 mg/ml
Afipran tab 10 mg
MCP ratiopharm stikkpille 10 mg - Krever godkjenningsfritak
MCP-AL mikst oppl 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Metoclopramide Accord tab 10 mg
Metoclopramide Orifarm tab 10 mg
Primperan drank mikst oppl 5 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

ADVARSEL
 • Administrasjonsvei ikke gyldig
  • 1 år til 18 år
   [1]
   • Behovet for å bruke metoklopramid til barn skal vurderes grundig opp mot risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger, i tillegg til tilgjengeligheten av alternative produkter. Grunnet risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger, anbefales ikke oral og rektal bruk i en hjemmesituasjon.

Alvorlig kvalme og oppkast med kjent årsak og hvor behandling med andre midler ikke har vært tilstrekkelig effektiv
 • Oralt
  • 1 år til 18 år
   • 0,3 - 0,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 4 doser. Maks: 30 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Kun til kortvarig bruk, maksimalt 5 døgn.

 • Rektalt
  • 1 år til 18 år
   • 0,5 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 30 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Kun til kortvarig bruk, maksimalt 5 døgn.

   • Ingen studier har blitt utført vedrørende rektal administrasjon hos barn.

 • Intravenøst
  • 1 år til 18 år
   • 0,3 - 0,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 4 doser. Maks: 30 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Kun til kortvarig bruk, maksimalt 5 døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Justering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
50% av standarddosen
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
50% av standarddosen
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generell doseringsanbefaling er gitt.
Kliniske konsekvenser

Denne anbefalingen gjelder for alle legemiddelutformingene.

Halveringstiden for metoklopramid forlenges ved nedsatt nyrefunksjon. Faren for bivirkninger er derfor høy:  Ekstrapyramidale bivirkninger kan forekomme hos barn, til og med ved terapeutiske doser.

Bivirkninger spesifikke for barn

Ekstrapyramidale symptomer (akutt dystoni og dyskinesi, parkinsonisme, akatisi), spesielt hos barn og unge voksne og/eller ved høye doser. Søvnighet, tretthet, obstipasjon, diaré og sen dyskinesi. Videre, spesielt hos nyfødte, har det blitt rapportert methemoglobinemi som kan være forbundet med en NADH-cytokrom B5-reduktase-mangel.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Døsighet ved høye doser. Ekstrapyramidale bivirkninger, særlig ved kombinasjon med antipsykotika og hos barn/unge voksne. Særlig barn er utsatt for meget ubehagelige ekstrapyramidale bivirkninger. Muskulær uro og akutte dystonier, særlig ved høy og langvarig dosering; oftest sett hos barn og unge. Allergiske reaksjoner. Alvorlige tilfelle av alvorlige hjerte-kar-reaksjoner er registrert, inkludert hjertestans, bradykardi og QT-forlengelse.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Barn under 1 år. Ved gastrointestinal blødning, mekanisk obstruksjon eller gastrointestinal perforasjon hvor stimulering av gastrointestinal motilitet er en risiko. Ved historie med sen dyskinesi indusert med nevroleptika eller metoklopramid.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:

 • Gastrointestinal blødning, mekanisk obstruksjon eller gastrointestinal perforering hvor stimulering av den gastrointestinale motiliteten utgjør en risiko.
 • Bekreftet eller mistenkt feokromocytom, på grunn av risiko for alvorlige tilfeller av hypertensjon.
 • Tidligere kjente tilfeller av nevroleptisk- eller metoklopramidindusert tardiv dyskinesi.
 • Epilepsi (økt anfallsfrekvens og intensitet).
 • Parkinsons sykdom.
 • Kombinasjon med levodopa eller dopaminerge agonister.
 • Tidligere kjente tilfeller av methemoglobinemi ved bruk av metoklopramid eller på grunn av NADH cytokrom b5-mangel.
 • Bruk hos barn under 1 år på grunn av økt risiko for ekstrapyramidale lidelser.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Hos barn, grunnet den høye risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger, er metoklopramid bare indisert ved alvorlig kvalme og oppkast med kjent årsak der behandling med andre legemidler ikke har vært tilstrekkelig effektiv eller har vist seg å være umulig.
Det må understrekes at ekstrapyramidale bivirkninger kan forekomme ved terapeutiske doser og hos barn i all aldre, selv om ekstrapyramidale bivirkninger særlig har blitt rapportert hos barn i alderen under 1 år. Ekstrapyramidale bivirkninger forsvinner vanligvis fullstendig etter at behandlingen avsluttes.
Symptomatisk behandling kan være nødvendig. Forekomsten av ekstrapyramidale bivirkninger var ikke et relevant problem i studier vedrørende kortvarig bruk.

Behovet for å bruke metoklopramid til barn skal vurderes grundig opp mot risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger, i tillegg til tilgjengeligheten av alternative produkter. Grunnet risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger, anbefales ikke oral og rektal bruk i en hjemmesituasjon.

Et intervall på minst 6 timer mellom hver administrasjon skal overholdes. Dette gjelder også i tilfeller med oppkast og regurgitasjon av dosen for å forhindre overdoser. For å redusere risikoen for alvorlig hypotensjon, skal intravenøs administrasjon skje langsomt (over minst 3 minutter). Hvis feber oppstår etter eller under bruk av metoklopramid, skal malignt nevroleptisk syndrom vurderes i differensialdiagnosen. Skulle det oppstå methemoglobinemi, må behandlingen stoppes øyeblikkelig og permanent, og egnede tiltak iverksettes.
 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Bør ikke brukes ved organisk tarmstenose. Forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet ved dosering til barn pga. økt tendens til ekstrapyramidale bivirkninger med akutt dystoni. Disse forsvinner ved seponering. Forsiktighet ved kombinasjon med andre legemidler som kan utløse ekstrapyramidale bivirkninger (D2-reseptorantagonister). Forsiktighet ved epilepsi. Særlig forsiktighet hos eldre pasienter, spesielt ved administrering intravenøst, hos pasienter med hjerterytmeforstyrrelser (inkludert QT-forlengelse), pasienter med ukorrigert elektrolyttforstyrrelse og pasienter som tar annen medikasjon med risiko for QT-forlengelse.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2014) om oppdatert indikasjon og dosering.

 

Motilitetsregulerende midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Motilitetsregulerende midler

Domperidon

Cinet, Domperidon hexal, Domperidon stada, Domperidone zentiva, Motilium, Motilium esteve
A03FA03

Referanser

 1. EMA, METOCLOPRAMIDE: Rapporteur’s Public Paediatric Assessment Report for paediatric studies submitted in accordancewith Article 45 of Regulation (EC) No1901/2006, as amended , www.hma.eu, Nov 2011, Geraadpleegd 13 maart 2013, http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Paediatric_Regulation/Assessment_Reports/Article_45_work-sharing/Metoclopramid_Art.45_PdAR_Update.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose