Klonidin

Generisk navn
Klonidin
Handelsnavn
Catapres, Catapres-TTS-2, Catapresan, Catapresan boehringer, Catapresan euromedica, Catapresan specific, Catapresan øresund, Catapressan, Carexarit, Clonidine teva, Kapvay
ATC-kode
C02AC01, N02CX02

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Imidazolderivat. Sentralnervøs og perifer sympatikushemning (ved stimulering av alfa-2-reseptorer og I1-imidazolinreseptorer). Reduserer både hjertefrekvens, minuttvolum og perifer karmotstand. Gir væske- og saltretensjon, bør oftest kombineres med tiazid. Gis som intravenøs infusjon (godkjenningsfritak) til pasienter med behov for rask og kraftig blodtrykksreduksjon (eks. aortadisseksjon) og ved avvenning av respiratorpasienter som ofte får en abstinensreaksjon med økning av blodtrykk og hjertefrekvens, samt angst og uro når opioider seponeres. 

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere ble funnet etter oral administrasjon (Arenas–Lopez et al. 2014, Xie et al. 2011 og Larsson et al. 2011):

  n= Cmax (ng/ml) Tmax (min) Cl (L/kg/time) Vd (L/kg)
Nyfødte 36 - - 0,22 5,59
1 måned til 1 år 46 0,73 (3 µg/kg) 190 0,20 2,59
3-10 år 8 0,77 (4 µg/kg) 62 0,26 1,61
ECMO (3 dager–6 år) 22 - - 0,43 6,49

Hos barn på ECMO dobles clearance og distribusjonsvolumet øker (Kleiber 2017).

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Sedasjon på intensivavdeling: Adjuvant med benzodiazepiner:
  • Intravenøst:
   • 1 måned - 18 år: Off-label.
  • Oralt:
   • 1 måned - 18 år: Off-label.

 • ADHD med eller uten atferdsproblemer eller tics:
  • Oralt:
   • 0 - 18 år: < 25 kg: Off-label.
   • 0 - 18 år: ≥ 25 kg: Off-label.

 • Søvnproblemer med ADHD:
  • Oralt:
   • 4 - 18 år: Off-label.

 • Test av veksthormonsekresjon:
  • Oralt:
   •  1 måned - 18 år: Off-label.

 • Neonatal abstinenssyndrom (NAS):
  • Oralt:
   • Nyfødt født til termin: Off-label.

 • Hypertensjon:
  • Oralt:
   • 1 måned - 18 år: Off-label.
    Legemidlet er godkjent i Tyskland for behandling av barn med hypertensjon i alderen 12-18 år, og med vekt >50 kg.

 • Premedikasjon før induksjon av anestesi:
  • Oralt:
   • 1 måned - 18 år: Off-label.

 • Tilleggsmedisin til andre analgetika:
  • Epiduralt:
   • 6 måneder - 18 år: Off-label.
  • Kaudal:
   • 6 måneder - 18 år: Off-label.

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Clotaxip injeksjonsvæske:

 • Indikasjoner: Til behandling av hypertensive kriser hos voksne ≥18 år.
 • Dosering: 
  • Voksne ≥18 år: Dosen skal fastslås basert på individuell blodtrykksrespons. Preparatet kan brukes ved hypertensive episoder og kun til pasienter innlagt på sykehus. Parenteral administrering skal foretas mens pasienten er i liggende stilling for å unngå sporadiske ortostatiske hendelser. S.c. eller i.m. injeksjoner skal gis i doser på 1 ml (150 μg) pr. injeksjon. Til i.v. infusjoner er en dosering på 0,2 μg/kg/minutt anbefalt og preparatet skal da fortynnes før administrering, se Tilberedning/Håndtering. Det skal ikke gis >150 μg pr. infusjon. Ved behov kan preparatet gis parenteralt opptil 4 ganger daglig.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Bruk er ikke anbefalt.

(Informasjon hentet fra SPC til Clotaxip injeksjonsvæske).

Carexarit tabletter: 

 • Indikasjoner: 
  • Profylaktisk behandling av migrene, skal ikke brukes ved akutte migreneanfall.
  • Menopausale hetetokter, når østrogenbehandling ikke tolereres.
 • Dosering:
  • Voksne: Startdose 1 tablett 2 ganger daglig (morgen og kveld). I fravær av bedring etter 2 uker, økes dosen til 3 tabletter 2 ganger daglig. Ved tilbakevendende symptomer skal pasienten informeres om at det kan ta 2-4 uker før preparatet når full effekt.
  • Barn og ungdom <18 år: Skal ikke brukes pga. manglende data.

(Informasjon hentet fra SPC til Carexarit 25 mikrogram tabletter, 19-13087. Oppdateringsdato: 14.01.2021).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).

Catapres inj, oppl 150 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak
Catapres-TTS-2 depotplaster 0,2 mg/24 timer - Krever godkjenningsfritak
Catapresan boehringer inj, oppl 150 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak
Catapresan euromedica tab 150 mikrog - Krever godkjenningsfritak
Catapresan inj, oppl 150 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak
Catapresan specific tab 150 mikrog - Krever godkjenningsfritak
Catapresan specific tab 75 mikrog - Krever godkjenningsfritak
Catapresan tab 150 mikrog - Krever godkjenningsfritak
Catapresan tab 75 mikrog - Krever godkjenningsfritak
Catapresan øresund inj, oppl 150 mikrog/ml - Krever godkjenningsfritak
Catapressan tab 0,15 mg - Krever godkjenningsfritak


Carexarit 25 mikrogram tabletter
Clonidine teva 0,025 mg tabletter- Krever godkjenningsfritak
Klonidin 10 og 20 mikrogram/ml mikstur, produsert av sykehusapotek. For mer informasjon: se miksturlisten.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Sedasjon på intensivavdeling: Adjuvant med benzodiazepiner
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [5] [8] [9] [10] [21]
   • Startdose: 0,5 mikrogram/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen til ønsket effekt er oppnådd, til maksimalt 3 mikrogram/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Ved behov for rask effekt kan en metningsdose på 2–5 mikrogram/kg administreres (1 mikrogram/kg til nyfødte).

    • Klonidin må seponeres gradvis for å unngå rebound hypertensjon.

    Off-label

 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [6] [7]
   • Startdose: 15 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Startdosen kan potensielt økes til maksimalt 20 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Klonidin må seponeres gradvis for å unngå rebound hypertensjon.
    Off-label

ADHD med eller uten atferdsproblemer eller tics
 • Oralt
  • 6 år til 18 år og < 25 kg
   [1] [4] [11] [12] [13]
   • Startdose: 25 mikrogram/døgn fordelt på 1 dose som kveldsdose.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen med 50 mikrogram hver 3. dag til vanlig vedlikeholdsdose på 3 - 5 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Klonidin må seponeres gradvis (reduser med 25 mikrogram hver 3. dag) for å unngå rebound hypertensjon.

    Behandling må utføres av, eller etter samråd med, en spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri som har erfaring med bruken av klonidin for denne indikasjonen.
    Off-label

  • 6 år til 18 år og ≥ 25 kg
   [1] [4] [11] [12] [13]
   • Startdose: 50 mikrogram/døgn fordelt på 1 dose som kveldsdose.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen med 50 mikrogram hver 3. dag til vanlig vedlikeholdsdose på 3 - 5 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Klonidin må seponeres gradvis (reduser med 25 mikrogram hver 3. dag) for å unngå rebound hypertensjon.

    Behandling må utføres av, eller etter samråd med, en spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri som har erfaring med bruken av klonidin for denne indikasjonen.
    Off-label

Søvnproblemer med ADHD
 • Oralt
  • 4 år til 18 år
   [1] [4] [14]
   • Om kvelden: 25 mikrogram/dose fordelt på 1 dose. Maks: 75 mikrogram/døgn.
   • Klonidin må seponeres gradvis (reduser med 25 mikrogram hver 3. dag) for å unngå rebound hypertensjon.
    Behandling må utføres av, eller etter samråd med, en spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri som har erfaring med bruken av klonidin for denne indikasjonen.
    Off-label

Test av veksthormonsekresjon
Neonatal abstinenssyndrom (NAS)
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [2] [3] [17] [18] [19]
   • Startdose: 0,5 - 1 mikrogram/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen langsomt, avhengig av abstinenssymptomer og blodtrykk, over 1 til 2 dager til 6 - 9 mikrogram/kg/døgn fordelt på 4 - 6 doser.
   • Klonidin må seponeres gradvis (reduser den daglige dosen med 10 % hver dag) for å unngå rebound hypertensjon.
    Off-label

Hypertensjon
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [22] [23]
   • Startdose: 5 - 10 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Avhengig av effekten, kan startdosen økes hver 4.–7. dag til maksimalt 25 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 900 mikrogram/døgn.
   • Klonidin må seponeres gradvis for å unngå rebound hypertensjon.
    Off-label

Premedikasjon før induksjon av anestesi
Tilleggsmedisin til andre analgetika
 • Epiduralt
  • 6 måneder til 18 år
   [24] [27] [29] [30] [32]
   • Administreres via kateter: 0,5 - 1 mikrogram/kg/dose, kun én gang. Maks: 2 mikrogram/kg/dose.
   • Maksdosen på 2 mikrogram/kg kan føre til sedasjon.

    • Klonidin kan også administreres via epidural kontinuerlig infusjon ved doser på 0,12–0,16 mikrogram/kg/time [SKA ekspertuttalelse 2018]

    Off-label

 • Kaudal

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

De vanligste bivirkningene i pediatriske studier var døsighet, munntørrhet, hodepine, svimmelhet, og søvnforstyrrelser. For barn og ungdom kan disse bivirkningene påvirke daglige aktiviteter (SPC Catapresan tabletter).

Ved bruk som et psykofarmaka: Hypotensjon, bradykardi, sedasjon, svimmelhet, depressive symptomer (tristhet, tiltaksløs, irritert atferd), hodepine og obstipasjon. Tydelige EKG-forandringer har ikke blitt observert.

Ved overdosering hos barn: Respirasjonsdepresjon, bevisstløshet, kardiologiske bivirkninger, alvorlig hypotensjon, paradoksal blodtrykksøkning, hyperglykemi, hypotermi.Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Tretthet, initiativløshet, munntørrhet og impotens er relativt vanlig. Ortostatisk besvær ved høyere doser. Gastrointestinalt besvær. Akkomodasjonsforstyrrelser. Depresjon.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Alvorlig bradyarytmi (syk-sinus-syndrom, andre- eller tredjegrads AV-blokkering).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Feokromocytom. Alvorlig bradyarytmi som følge av syk sinusknutesyndrom eller AV-blokk grad II eller III.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Gradvis opp- og nedtrapping av klonidin: For å unngå plutselig blodtrykksfall eller økning, anbefales det å starte behandling med klonidin gradvis, samt at klonidin seponeres gradvis med nedtrapping over flere dager. Bråseponering av klonidin anbefales ikke. Dette grunnet risiko for rebound-effekt i form av akutt blodtrykksøkning, ledsaget av uro, søvnløshet, skjelving, kvalme, hodepine og hjertebank.
 • Kombinasjon med betablokker: Paradoksal hypertensjon kan oppstå når klonidin kombineres med en ikke-selektiv betablokker. I tillegg kan rebound hypertensjon oppstå ved seponering av klonidin ved samtidig bruk av betablokker. Når klonidin skal seponeres, bør betablokkeren seponeres gradvis (midlertidig) før klonidin gradvis seponeres.
 • Monitorering:
  • Blodtrykk og puls bør kontrolleres regelmessig under behandling.
  • Før oppstart av behandling bør det kontrolleres for eksisterende hjerteproblemer (spenning eller rytme) hos barnet eller barnets familie. Ved svimmelhet eller hjertebank, eller ved mistanke om arytmi, bør blodtrykk og puls (rytme og regelmessighet) kontrolleres både før og under behandlingen. Systolisk og diastolisk blodtrykk faller med omtrent 10 mmHg under behandling med klonidin, men dette har ingen klinisk relevans. Plager som oppstår ved fysisk anstrengelse bør undersøkes nøye. EKG er indisert hvis det foreligger tvil om den kardiovaskulære tilstanden.
 • Når klonidin brukes som psykofarmaka: I de første ukene oppstår vanligvis en mild sedasjon. Hvis bivirkningene (sedasjon, svimmelhet) er for plagsomme, bør dosen reduseres. Vanligvis forsvinner sedasjonen. Klonidin gis hovedsaklig i tre doser (til frokost og lunsj, og før sengetid). Det kan ta opptil 3 måneder før klonidin når full effekt. Foreldrene og barnet bør informeres om dette. Dersom en ikke observerer tydelig effekt etter en måned, kan dosen økes. Dersom det heller ikke ses effekt etter 2. måned, anses klonidin for å være ineffektiv. Dersom det blir tatt en avgjørelse etter to eller tre måneder om å fortsette behandlingen, anbefales det å vurdere effekt, bivirkninger og vekt. Årlige kontroller anbefales for å vurdere om behandlingen har effekt eller om den bør seponeres.
 • Pasienter med depresjonssymptomer: Ekstra årvåkenhet er nødvendig da depresjonssymptomer kan forverres ved bruk av klonidin.

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Klonidin må ikke seponeres brått pga. risiko for rebound fenomen (blodtrykkskrise etter noen timer, takykardi, angst), av og til livstruende. Intravenøs tilførsel kan forbigående øke blodtrykket via alfa-2-reseptorstimulering i motstandskar, men dette har ingen praktisk betydning. Klassifisert som potensielt trafikkfarlig.

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

 1. Landelijk Kenniscentrum Kind-enJeugdpsychiatrie (Ketelaars), Adrenerge middelen, 2009
 2. Hoder EL, et al, Clonidine treatment of neonatal narcotic abstinence syndrome, Psychiatry Res., 1984, 13, 243-51
 3. Osborn DA, et al., Sedatives for opiate withdrawal in newborn infants, Cochrane Database Syst Rev., 2010, Oct 6;(10), CD002053
 4. CBO, ADHD- Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen, www.cbo.nl, 2005
 5. Ambrose C et al., Intravenous clonidine infusion in critically ill children: dose-dependent sedative effects and cardiovascular stability. , Br J Anaesth , 2000, 84(6), 794-6
 6. Arenas-Lopez S et al. , Use of oral clonidine for sedation in ventilated paediatric intensive care patients., Intensive Care Med , 2004, 30(8), 1625-9
 7. Duffett M et al., Clonidine in the sedation of mechanically ventilated children: A pilot randomized trial. , J Crit Care, 2014, 29(5), 758-63
 8. Hünseler C et al. , Continuous infusion of clonidine in ventilated newborns and infants: a randomized controlled trial., Pediatr Crit Care Med , 2014, 15(6), 511-22
 9. Pohl-Schickinger A et al. , Intravenous clonidine infusion in infants after cardiovascular surgery., Paediatr Anaesth, 2008, 18(3), 217-22
 10. Wolf A et al. , Prospective multicentre randomised, double-blind, equivalence study comparing clonidine and midazolam as intravenous sedative agents in critically ill children: the SLEEPS study., Health Technol Assess, 2014 , 18(71), 1-212
 11. Connor DF et al. , A meta-analysis of clonidine for symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry., 1999, Dec;38(12), 1551-9
 12. Palumbo DR et al. , Clonidine for attention-deficit/hyperactivity disorder: I. Efficacy and tolerability outcomes., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry., 2008 , Feb;47(2), 180-8
 13. Tourette's Syndrome Study Group. , Treatment of ADHD in children with tics: a randomized controlled trial. , Neurology. , 2002 , Feb 26;58(4), 527-36
 14. Prince JB et al. , Clonidine for sleep disturbances associated with attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic chart review of 62 cases., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry., 1996 , May;35(5), 599-605
 15. Noordam C et al., Werkboek Kinderendocrinologie. , Digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden). , 2010
 16. Romer TE et al. , Oral clonidine for screening of growth hormone deficiency., Panminerva Med., 1982 , Jul-Sep;24(3), 231-5.
 17. Agthe AG et al. , Clonidine as an adjunct therapy to opioids for neonatal abstinence syndrome: a randomized, controlled trial., Pediatrics. , 2009 , May;123(5), e849-56
 18. Surran B et al. , Efficacy of clonidine versus phenobarbital in reducing neonatal morphine sulfate therapy days for neonatal abstinence syndrome. A prospective randomized clinical trial. , J Perinatol., 2013, Dec;33(12), 954-9
 19. Hudak ML et al., Neonatal drug withdrawal. , Pediatrics., 2012 , Feb;129(2), e540-60
 20. Klein RH et al. , Pharmacokinetics and pharmacodynamics of orally administered clonidine: a model-based approach., Horm Res Paediatr. , 2013, 79(5), 300-9
 21. Sheng Y et al. , Pharmacokinetic reason for negative results of clonidine sedation in long-term-ventilated neonates and infants. , Pediatr Crit Care Med, 2015, 16(1), 92-3
 22. Lurbe E et al. , 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. , J Hypertens., 2016, Oct;34(10):, 1887-920
 23. NVK, Sectie kindernefrologie. , Expertopinie dosering hypertensie. , 18-12-2017
 24. Akin, A. et al, The effects of caudal or intravenous clonidine on postoperative analgesia produced by caudal levobupivacaine in children, Paediatr Anaesth , 2010, 20(4), 350-5
 25. Cao, J. et al, Effects of premedication of midazolam or clonidine on perioperative anxiety and pain in children, Biosci Trends , 2009, 3(3), 115-8
 26. Inomata, S. et al, The hypnotic and analgesic effects of oral clonidine during sevoflurane anesthesia in children: a dose-response study, 2002, 94(6), 1479-83
 27. Ivani, G. at el, Spinal versus peripheral effects of adjunct clonidine: comparison of the analgesic effect of a ropivacaine-clonidine mixture when administered as a caudal or ilioinguinal-iliohypogastric nerve blockade for inguinal surgery in children, Paediatr Anaesth , 2002, 12(8), 680-4
 28. Lambert, P. et al, Clonidine premedication for postoperative analgesia in children, Cochrane Database Syst , 2014, Rev (1), Cd009633
 29. Sharpe, P. et al, Analgesia for circumcision in a paediatric population: comparison of caudal bupivacaine alone with bupivacaine plus two doses of clonidine., Paediatr Anaesth , 2001, 11(6), 695-700
 30. Sectie kinderanesthesiologie, Expert opinie SKA november 2018
 31. Tazeroualti, N. et al, Oral clonidine vs midazolam in the prevention of sevoflurane-induced agitation in children. a prospective, randomized, controlled trial., Br J Anaesth , 2007, 98(5), 667-71
 32. Vetter, T.R. et al, A comparison of single-dose caudal clonidine, morphine, or hydromorphone combined with ropivacaine in pediatric patients undergoing ureteral reimplantation, Anesth Analg, 2007, 104(6), 1356-63

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose