Glukagon

Generisk navn
Glukagon
Handelsnavn
Baqsimi, Glucagon Novo Nordisk
ATC-kode
H04AA01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Baqsimi nesepulv 3 mg/dose
Glucagon Novo Nordisk pulv+væske til inj oppl 1 mg
Glucagon Novo Nordisk pulv+væske til inj oppl 1 mg/sprøyte

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Polypeptidhormon fra α‑cellene i pankreas. Viktigste virkning er nedbrytning av leverglykogen med frigivelse av glukose til blodet, men det har også andre metabolske effekter i lever og hemmer motilitet og sekresjon i gastrointestinaltraktus. I høye doser inotrop virkning på hjertet. Effekten på hypoglykemien er kortvarig og avhengig av at det er tilstrekkelig glykogen i leveren.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

Doseringer

Gå raskt til:

Diabetes, alvorlig hypoglykemi
 • Subkutant
  • < 25 kg
   [2]
   • 0,5 mg/dose, kun én gang.
   • Hvis årsaken er ukjent, vil administrering av glukose alltid foretrekkes

  • ≥ 25 kg
   [2]
   • 1 mg/dose, kun én gang. Gjenta etter 20 minutter om nødvendig.
   • Hvis årsaken er ukjent, vil administrering av glukose alltid foretrekkes

 • Intramuskulært
  • < 25 kg
   [2]
   • 0,5 mg/dose, kun én gang.
   • Hvis årsaken er ukjent, vil administrering av glukose alltid foretrekkes

  • ≥ 25 kg
   [2]
   • 1 mg/dose, kun én gang. Gjenta etter 20 minutter om nødvendig.
   • Hvis årsaken er ukjent, vil administrering av glukose alltid foretrekkes

 • Nasalt
  • ≥ 4 år
   • 3 mg/dose, kun én gang. Gis i ett nesebor  .
Diagnostikum: påvisning av C-peptid
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 15 mikrogram/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 1 mg/dose.
Diagnostikum: påvisning av hyperinsulinisme
 • Intramuskulært
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 0,1 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 1 mg/dose.
Diagnostikum: påvisning av GH/ACTH-produksjon
 • Subkutant
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • 0,1 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 1 mg/dose.
   • Alternativ administrasjon: Intramuskulært

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Langvarig kvalme, oppkast.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Feokromocytom.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Oppløsning som inneholder partikler skal ikke brukes.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Novo Nordisk BV, SPC Glucagen (RVG 02011), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 4 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h02011.pdf
 3. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 4. Eli Lilly Nederland B.V, SmPC Baqsimi (EU/1/19/1406/001-2) 06-02-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose