Baklofen

Generisk navn
Baklofen
Handelsnavn
Baclofen Sintetica, Baklofen Mylan, Lionova, Lioresal
ATC-kode
M03BX01

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Baclofen Sintetica inf, oppl 0,5 mg/ml
Baclofen Sintetica inf, oppl 2 mg/ml
Baklofen Mylan tab 10 mg
Baklofen Mylan tab 25 mg
Lionova inj/inf, oppl 0,5 mg/ml
Lionova inj/inf, oppl 2 mg/ml
Lioresal mikst 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Lioresal tab 10 mg
Lioresal tab 25 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert hos barn i alderen 2–12 år etter en oral dose på 2,5 mg:

Cl: 315,9 ml/time/kg
Vd: 2,58 L/kg
T½: 5,1 timer
Tmax: 0,95-2 timer

Doseringer

Muskelspasmer
 • Oralt
  • 3 måneder til 8 år
   [2]
   • Startdose: 0,3 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk gradvis i trinn på 0,3 mg/kg/døgn til 0,75 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Maks: 40 mg/døgn.
   • Ved behandling i primærhelsetjenesten: Øk hver 14. dag.
    Ved behandling på sykehus: Øk hver 3.–7. dag.

  • 8 år til 18 år
   [2]
   • Startdose: 0,3 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk gradvis i trinn på 0,3 mg/kg/døgn til 0,75 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Maks: 60 mg/døgn.
   • Ved behandling i primærhelsetjenesten: Øk hver 14. dag.
    Ved behandling på sykehus: Øk hver 3.–7. dag.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Sentralt virkende muskelrelakserende midler

Bivirkninger spesifikke for barn

Sedasjon (særlig i oppstart av behandlingen), oppkast og diaré.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Reduser dosen ved muskulær hypotoni. Trapp ned gradvis ved seponering etter langvarig behandling.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Novartis Pharma BV, SPC Lioresal (RVG 06347), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 26 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h06347.pdf
 3. Sintetica GmHb, SmPC Baclofen (RVG 120889) 06-09-2018, www.geneesmiddelinformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose