Klindamycin, oral og parenteral

Generisk navn
Klindamycin, oral og parenteral
Handelsnavn
Clindamycin, Clindamycin Navamedic, Clindamycin Villerton, Dalacin, Sobelin
ATC-kode
J01FF01

Klindamycin, oral og parenteral

Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Clindamycin Navamedic inj/inf, oppl 150 mg/ml
Clindamycin Villerton inf, oppl 12 mg/ml
Clindamycin Villerton inf, oppl 6 mg/ml
Clindamycin kaps 150 mg - Krever godkjenningsfritak
Dalacin granulat til mikst, oppl 15 mg/ml
Dalacin inj, oppl 150 mg/ml
Dalacin kaps 150 mg
Dalacin kaps 150 mg - Krever godkjenningsfritak
Dalacin kaps 300 mg
Sobelin granulat til mikst, oppl 15 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Klindamycin virker ved å hemme bakterienes proteinsyntese ved binding til ribosomene. Pga. risikoen for antibiotikaindusert diaré bør man begrense bruken av klindamycin som førstevalgspreparat.

Antibakterielt spektrum: De fleste grampositive kokker er følsomme, men resistente streptokokker og gule stafylokokker kan forekomme. Enterokokker er resistente. Anaerobe bakterier er som regel følsomme for klindamycin, men forekomsten av resistens er økende i mange land. De fleste aerobe gramnegative bakterier er resistente.

Farmakokinetiske data

Biotilgjengeligheten av klindamycin er høy, så samme orale dose gir mer eller mindre de samme nivåene som etter intravenøs administrasjon. Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert (Bell 1984, Gonzalez 2014, Gonzalez 2016):

  Cmax (µg/ml)
20 mg/kg/døgn
IV ss
Cl (l/time/kg) V (l/kg) t½ (timer)
PMA < 40 uker 10,92 0,11-0,24 0,9-1,03 3,9-5,9
PMA > 40 uker 10,45-12,69 0,20-0,31 0,9-1,9 2,1-3,6

 

 I studien av Smith i 2017, ble følgende farmakokinetiske parametere funnet hos barn med en normal kroppsvekt (n=144) og barn med sykelig overvekt (n=76):

  t½ (timer) t½ (timer) Cl (l/time/kg) Cl (l/time/kg) Vd (l/kg) Vd (l/kg)
  Ikke overvektig Sykelig overvektig Ikke overvektig Sykelig overvektig Ikke overvektig Sykelig overvektig
2-6 år 2,41 2,15 0,23 0,28 0,81 0,86
7-12 år 2,15 3,03 0,33 0,22 0,90 1,03
> 12 år 2,84 3,55 0,23 0,18 0,89 0,89

Doseringer

Gå raskt til:

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [14] [15]
   • 8 - 25 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser, maks: 1,8 g/døgn.
Alvorlige bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • < 1 uke og fødselsvekt < 2000 g
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • < 1 uke og fødselsvekt ≥ 2000 g
   • 15 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt < 2000 g
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt ≥ 2000 g
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
  • 1 måned til 18 år
   • 40 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser, maks: 4,8 g/døgn.
 • Oralt
Perioperativ profylakse
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år og < 60 kg
   [17] [18] [20] [21]
   • 10 mg/kg/dose ; hvis operasjonen varer i mer enn 8 timer bør det gis en ny dose.
  • ≥ 60 kg
   • 600 mg/dose ; hvis operasjonen varer i mer enn 8 timer bør det gis en ny dose. Maksdose på 900 mg/dose skal overholdes hos overvektige barn (Smith 2017).
Endokardittprofylakse ved overfølsomhet for penicillin, eller behandling med penicillin i 7 dager før en operasjon
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [8]
   • 30–60 minutter før operasjon: 20 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 600 mg/dose.
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [8]
   • 30–60 minutter før operasjon: 20 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 600 mg/dose.
Behandling av ukomplisert malaria
 • Oralt
  • 1 måned til 8 år
   [11]
   • Kombinert med kinin: 16 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Makrolider, linkosamider og streptograminer

Makrolider

Azitromycin oral

Azithromycin, Azitromax, Azitromicina altan, Zitromax
J01FA10

Erytromycin, oral og parenteral

Abboticin, Ery-Max, Erythrocine, Erythromycin Panpharma
J01FA01

Klaritromycin

Clarithromycin, Clarithromycin Accord, Clarithromycin Teva, Klacid, Klacid OD
J01FA09

Bivirkninger spesifikke for barn

Klindamycin kan forårsake alvorlig diaré, kolitt og pseudomembranøs kolitt, forårsaket av toksinene fra Clostridium difficile. Hypotensjon og hjertestans kan også forekomme som resultat av for rask administrasjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:

 • Systemisk bruk: Vanlige er gastrointestinale bivirkninger (kvalme, brekninger og diaré).
 • Potensielt alvorlig: Diaréen kan utvikles til alvorlig pseudomembranøs kolitt som skyldes overvekst av toksinproduserende Clostridium difficile. Kan også komme uker etter avsluttet behandling. Alvorlige hudreaksjoner og gulsott er rapportert. Rask infusjon av klindamycin ufortynnet kan resultere i hjertestans.
 • Tromboflebitt, erytem, smerte og ødem kan forekomme etter intravenøs infusjon. Risikoen reduseres om injeksjonshastigheten reduseres eller løsningen fortynnes mer. Intramuskulær injeksjon kan gi smerte, indurasjon og steril abscess og bør settes dypt.
 • Lokal bruk: Lokalirritasjon.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Porfyri. Injeksjonsvæsken inneholder benzylalkohol som kan gi fatalt «gasping syndrome» hos premature, skal derfor ikke gis til premature eller nyfødte.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Klindamycin har dårlig penetrasjon til sentralnervesystemet. Høye doser er indisert ved opportunistiske infeksjoner. Vær oppmerksom på risiko for pseudomembranøs kolitt. Dosejustering er nødvendig hos barn med nedsatt leverfunksjon. Hos barn yngre enn ett år og ved langvarig bruk (> 3 uker), må leverfunksjon, nyrefunksjon og blodstatus kontrolleres regelmessig.

OBS: Noen injeksjonsvæsker med klindamycin inneholder benzylalkohol; utvis forsiktighet hos premature spedbarn og nyfødte.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:

Systemisk bruk: Bør unngås ved kombinert lever‑ og nyrefunksjonsnedsettelse (kontroller plasmakonsentrasjonen ved høydosebehandling). Forsiktighet også hos pasienter som tidligere har hatt gastrointestinal sykdom, f.eks. kolitt. Vær oppmerksom på risiko for alvorlig diaré som kan komme inntil uker etter avsluttet behandling.
Lokal bruk: Akne: Linimentet gir brenning og irritasjon om det kommer på slimhinner eller sprukken hud. Forsiktighet ved tynn, sart hud og hos atopikere.
Vagina: Forsiktig ved samtidig forekomst av sopp.

Oppfølging og kontroll: Ved langtidsterapi i høy dose bør lever- og nyrefunksjonen kontrolleres.
Informasjon til pasient: Risiko for alvorlig diaré, oppsøk lege. Kan også komme uker etter behandling.

Referanser

 1. Bell MJ, et al, Pharmacokinetics of clindamycin phosphate in the first year of life, J Pediatr, 1984, 105, 482-6
 2. Faix RG, et al, A randomized, controlled trial of parenteral clindamycin in neonatal necrotizing enterocolitis, J Pediatr, 1988, 112, 271-7
 3. Frank AL, et al, Clindamycin treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in children, Pediatr Infect Dis J, 2002, 21, 530–534
 4. Jacobson SJ, et al, A randomized controlled trial of penicillin vs clindamycin for the treatment of aspiration pneumonia in children., Arch Pediatr Adolesc Med, 1997, 151, 701-4
 5. Kaplan SL., Treatment of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections, Pediatr Infect Dis J, 2005, 24, 457-8
 6. Peltola H, et al, Simplified treatment of acute staphylococcal osteomyelitis of childhood. The Finnish Study Group., Pediatrics, 1997, 99, 846-50
 7. Tanz RR, et al, Clindamycin treatment of chronic pharyngeal carriage of group A streptococci., J Pediatr, 1991, 119, 123-8
 8. Endocarditis Profylaxe Commissie Nederlandse Hartstichting, Preventie bacteriele endocarditis, Herziening augustus 2008
 9. Cohen R, et al, Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antimicrobial therapy used in child osteoarticular infections., Arch Pediatr., 2007, 14, S122-7
 10. Hyun DY, et al, Trimethoprim-sulfamethoxazole or clindamycin for treatment of community-acquired me thicillin-resistant Staphylococcus aureus skin and soft tissue infections, Pediatr Infect Dis J, 2009, 28, 57-9
 11. LCR, Malariabulletin 2016
 12. Liu C et al. , Clinical practice guidelines by the infectious diseases society of america for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in adults and children. , Clin Infect Dis., 2011, Feb 1;52(3), e18-55
 13. Bradley JS et al. , The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America., Clin Infect Dis., 2011 , Oct;53(7):, e25-76
 14. Stevens DL et al. , Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America., Clin Infect Dis. , 2014 , Jul 15;59(2):, e10-52
 15. Pfizer BV. , SmPC Dalacin (RVG 06354) 20-5-2016., www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 16. Martínez-Aguilar G et al. , Clindamycin treatment of invasive infections caused by community-acquired, methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus in children., Pediatr Infect Dis J. , 2003 , Jul;22(7):, 593-8
 17. Gonzalez D et al. , Use of opportunistic clinical data and a population pharmacokinetic model to support dosing of clindamycin for premature infants to adolescents., Clin Pharmacol Ther. , 2014 , Oct;96(4):, 429-37
 18. Gonzalez D et al. , Clindamycin Pharmacokinetics and Safety in Preterm and Term Infants., Antimicrob Agents Chemother. , 2016 , Apr 22;60(5):, 2888-94
 19. Erickson CM et al., Sequential Parenteral to Oral Clindamycin Dosing in Pediatric Musculoskeletal Infection: A Retrospective Review of 30 mg/kg/d Versus 40 mg/kg/d., Pediatr Infect Dis J. , 2016 , Oct;35(10):, 1092-6
 20. Smith MJ et al, Pharmacokinetics of Clindamycin in Obese and Nonobese Children, Antimicrob Agents Chemother, 2017, Mar 24;61(4)
 21. Bratzler DW et al. , Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery., Surg Infect (Larchmt). , 2013, Feb;14(1), 73-156

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose