Erytromycin, oral og parenteral

Generisk navn
Erytromycin, oral og parenteral
Handelsnavn
Abboticin, Ery-Max, Erythrocine, Erythromycin Panpharma
ATC-kode
J01FA01

Erytromycin, oral og parenteral


Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Abboticin granulat til mikst, susp 100 mg/ml
Abboticin granulat til mikst, susp 40 mg/ml
Abboticin pulv til inf væske oppl 1 g
Abboticin pulv til inf væske oppl 1 g - Krever godkjenningsfritak
Abboticin tab 250 mg
Ery-Max enterokaps 250 mg
Ery-Max granulat til mikst, susp 100 mg/ml
Erythrocine tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Erythromycin Panpharma pulv til inf væske oppl 1 g

 • Abboticin og Ery-Max granulat til mikstur inneholder erytromycinetylsuksinat.
 • Abboticin tabletter inneholder erytromycinstearat.
 • Ery-Max enterokapsler inneholder erytromycin base.

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Erytromycinbase er ikke syrestabil. Abboticin ES granulat, Ery-Max granulat og mikstur inneholder etylsuksinatester og er syrestabile. I Ery‑Max enterokapsler beskyttes basen av en magesaftresistent film. De to preparatene kan ha varierende absorpsjon og påvirkes i ulik grad av mat. Ery-Max enterokapsler absorberes stort sett bedre enn etylsuksinatet, men gir flere gastrointestinale bivirkninger.

Generelt for makrolider: Makrolidene bindes til bakterienes ribosomer og hindrer proteinsyntesen. Makrolidene er bakteriostatiske overfor stafylokokker, men baktericide overfor streptokokker inkludert S. pneumoniae. Erytromycin var det første makrolidet på det norske markedet og er fortsatt det midlet som forskrives mest. Erfaringsgrunnlaget for bruk av erytromycin er derfor omfattende, mens det er mindre data tilgjengelig for spiramycin, klaritromycin og azitromycin. Midlene har mange felles trekk, men er likevel såpass forskjellige at de har fått noe ulike bruksområder. Særlig azitromycin, men også klaritromycin gir høye konsentrasjoner intracellulært, og disse midlene er derfor særlig anvendelige mot intracellulære mikrober. Midlene forsvinner noe hurtigere enn tetrasykliner fra miljøet og gir moderat økoskygge. 
Antibakterielt spektrum: Makrolidene virker vesentlig på grampositive kokker, men ikke enterokokker. God effekt mot visse mykoplasmaarter, klamydia, Bordetella, Rickettsia og Legionella. Utilstrekkelig klinisk dokumentasjon av effekt ved infeksjoner forårsaket av H. influenzae. Resistensutvikling forekommer relativt hyppig, og i de fleste tilfellene er det kryssresistens mellom makrolidene.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske data ble funnet for erytromycinetylsuksinat hos barn yngre enn 4 måneder [Patamasucon]:

  1 dose 10 mg/kg Steady state 40 mg/kg
Cmax (mikrogram/ml) 1,1 ± 0,5 1,3 ± 0,2
Tmax (timer) 1,8 ± 0,48 0,8 ± 0,11
t½ (timer) 2,26 ± 0,41 2,42 ± 0,31

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • < 1 uke
   [1]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

  • 1 uke til 4 uker
   [1]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

  • 1 måned til 4 år
   [1] [9]
   • 30 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 1000 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

  • 4 år til 8 år
   [9]
   • 30 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 1500 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

   • Mikstur har lavere biotilgjengelighet enn enterokapsler.

  • 8 år til 12 år
   [9]
   • 30 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 2000 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

   • Mikstur har lavere biotilgjengelighet enn enterokapsler.

  • 12 år til 15 år
   [9]
   • 30 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 3000 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

   • Mikstur har lavere biotilgjengelighet enn enterokapsler.

  • ≥ 15 år
   [9]
   • 30 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 4000 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

   • Mikstur har lavere biotilgjengelighet enn enterokapsler.

 • Intravenøst
  • < 1 uke og fødselsvekt < 2000 g
   [1]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Arytmi kan oppstå ved rask intravenøs administrasjon og erytromycin skal derfor gis langsomt.

  • < 1 uke og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [9]
   • 30 - 45 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Arytmi kan oppstå ved rask intravenøs administrasjon og erytromycin skal derfor gis langsomt.

  • 1 uke til 4 uker
   [9]
   • 30 - 45 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Arytmi kan oppstå ved rask intravenøs administrasjon og erytromycin skal derfor gis langsomt.

  • 1 måned til 2 år
   [9]
   • 30 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser, maks: 500 mg/døgn.
   • Arytmi kan oppstå ved rask intravenøs administrasjon og erytromycin skal derfor gis langsomt.

  • 2 år til 8 år
   [9]
   • 30 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser, maks: 1000 mg/døgn.
   • Arytmi kan oppstå ved rask intravenøs administrasjon og erytromycin skal derfor gis langsomt.

  • 8 år til 18 år
   [9]
   • 30 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser, maks: 4000 mg/døgn.
   • Arytmi kan oppstå ved rask intravenøs administrasjon og erytromycin skal derfor gis langsomt.

Behandling av dysmotilitet (prokinetisk middel)
 • Oralt
  • Premature, gestasjonsalder 32 uker til 37 uker
   [2] [3] [6] [7] [11]
   • Erytromycin (som etylsuksinat): 12 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

  • nyfødt født til termin
   • Erytromycin (som etylsuksinat): 12 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

  • 1 måned til 18 år
   [2] [3] [6] [7] [11]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 4 doser.
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

   • Mikstur har lavere biotilgjengelighet enn enterokapsler.

     

    Det henstilles til restriktiv forskrivning på denne indikasjonen. Studier gir ingen entydig informasjon om effekten av erytromycin som et prokinetisk middel til barn i alderen 1 måned til 18 år. Det er heller ikke avklart hva som er optimal dosering for barn, ei heller hvilke langtidseffekter erytromycin har ved slik bruk hos barn. Forskrivning av erytromycin som et prokinetisk middel bør kun gjøres etter nøye overveielse. Legemiddelet er kjent for å ha mange bivirkninger og interaksjoner, og bruken kan føre til økt resistensutvikling. 

     

Chlamydia trachomatis (inkludert neonatal konjunktivitt)
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [13] [16] [17]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
   • Behandlingsvarighet: 10-14 dager
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

  • 1 måned til 18 år
   [13] [16] [17]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
   • Behandlingsvarighet: 10-14 dager
   • Råd om inntak/administrering:

    Se "Administrasjon - Annen praktisk informasjon".

   • Mikstur har lavere biotilgjengelighet enn enterokapsler.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.
 • Per oralt inntak og mat:
  • Erytromycin etylsuksinat (Abboticin og Ery-Max granulat til mikstur) bør tas i forbindelse med måltid for å oppnå optimal absorpsjon.
  • Erytromycin base (Ery-Max enterokapsler) kan tas med eller uten mat, men gastrointestinale bivirkninger kan reduseres dersom dosen tas med mat.
  • Erytromycinstearat (Abboticin tabletter) bør tas 1 time før måltid for å oppnå optimal absorpsjon.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Basert på erytromycins farmakokinetikk skulle det ikke være nødvendig å justere dosen [Hartwig, Informatorium Medicamentorum, Preparatomtae].

Makrolider, linkosamider og streptograminer

Makrolider

Azitromycin oral

Azithromycin, Azitromax, Azitromicina altan, Zitromax
J01FA10

Klaritromycin

Clarithromycin, Clarithromycin Accord, Clarithromycin Teva, Klacid, Klacid OD
J01FA09
Linkosamider

Klindamycin, oral og parenteral

Clindamycin, Clindamycin Navamedic, Clindamycin Villerton, Dalacin, Sobelin
J01FF01

Bivirkninger spesifikke for barn

Gastrointestinale forstyrrelser (som magesmerter, kvalme og diaré), hypertrofisk pylorusstenose, arytmi, svekket leverfunksjon.

 Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner i huden (erythema multiforme, Steven-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) forekommer særlig hos barn i alle aldre [Preparatomtale].
 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vanligst: Flebitt ved intravenøs administrasjon, risikoen kan reduseres med langsommere injeksjonshastighet og mer fortynnet løsning. Potensielt alvorlige: Erytromycin har vært assosiert med infantil hypertrofisk pylorusstenose (IHPS) hos spedbarn.

Generelt for makrolider:
Vanlige: Doseavhengige magesmerter, som skyldes stimulerende virking på glatt muskulatur i mage/tarm. Dette sees særlig ved bruk av erytromycin. Andre gastrointestinale symptomer som kvalme, oppkast og diaré forekommer også hyppig. Allergiske reaksjoner er sjeldne; de kan variere fra urtikaria til Stevens-Johnsons syndrom. Erfaringsgrunnlaget er lite, men det antas å være full kryssallergi.
Potensielt alvorlige: Alle makrolider, men særlig erytromycin, kan gi EKG‑forandringer inkludert forlenget QT‑intervall, ventrikulær takykardi og torsades de pointes. Effekten er doseavhengig. Hørselstap er rapportert, men sees sannsynligvis først og fremst ved høye doser og bruk over lengre tid. Levertoksisitet som hepatitt, intrahepatisk kolestase, hepatisk nekrose og leversvikt er sjeldne, men kan være fatale. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Pseudomembranøs kolitt. For spiramycin er det rapportert sjeldne tilfeller av hemolytisk anemi hos pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (se forsiktighetsregler).

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Nedsatt leverfunksjon: For barn med nedsatt leverfunksjon skal dosen justeres.
 • Ved intravenøs administrasjon:
  • Erytromycin kan forårsake smerte ved infusjon.
  • Arytmi kan oppstå ved rask intravenøs administrasjon og erytromycin skal derfor gis langsomt.
 • Behandling av dysmotilitet: Forskrivning av erytromycin som et prokinetisk middel krever grundig overveielse. Legemiddelet er kjent for å ha mange bivirkninger og interaksjoner, og kan føre til resistens. Legemiddelet skal forskrives selektivt for dette bruksområdet, og med stor forsiktighet.
 • Forsiktighet ved bruk hos barn opp til 4 måneders alder:
  • Bruk av makrolider i løpet av de første 2 ukene etter fødsel er forbundet med en alvorlig økt risiko for pylorusstenose (relativ risiko – RR – på 29,8). Bruk i alderen mellom 14 og 120 dager tredobler risikoen (RR = 3,24). Av den grunn skal erytromycin forskrives med forsiktighet til barn opp til 4 måneders alder.
  • Det foreligger indikasjon på at oral administrasjon for nyfødte øker risikoen for hypertrofisk pylorusstenose. Denne diagnosen må vurderes ved eventuell oppkast eller irritasjon med maten.
 • Resistens: Forlenget eller gjentatt bruk av erytromycin kan føre til overdreven vekst av resistente bakterier eller sopp.


 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Brukes med forsiktighet ved leversykdom, myasthenia gravis og ved hjertesykdom. Fare for legemiddelinteraksjoner.

Generelt for makrolider: Makrolider metaboliseres i leveren via cytokrom P-450 systemet gjennom isoenzymene CYP1A2 og CYP3A4. Makrolidene hemmer disse enzymene, og dermed også metabolismen av andre legemidler som omsettes av dem. Bruk av makrolider innebærer derfor en betydelig risiko for legemiddelinteraksjoner i form av økt konsentrasjon av bl.a. antiepileptika, ciklosporin, ergotamin, metylprednisolon, lovastatin, teofyllin, warfarin og en rekke andre legemidler. Samtidig vil bl.a. rifampicin og rifabutin virke induserende og dermed kunne redusere halveringstiden for bl.a. makrolider. Ved all forskrivning av makrolider må man ha oversikt over øvrig medikasjon og avveie fordeler og ulemper med forskrivningen, samt vurdere ev. dosejustering. Se Legemiddelverkets interaksjonssøk.
Forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. For azitromycin og klaritromycin forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR < 10 mg/min). Pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (forekommer hos befolkningen i Afrika, rundt Middelhavet og i deler av Asia (bl.a. Afghanistan), men er sjelden hos nordeuropeere) bør ikke få spiramycin. Klaritromycin er muligens porfyrogent.

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Chicella MF, et al, Prokinetic drug therapy in children: a review of current options, Ann Pharmacother, 2005, 39, 706-11
 3. Curry JI, et al, Review article: erythromycin as a prokinetic agent in infants and children, Aliment Pharmacol Ther, 2001, 15, 595-603
 4. Honein MA, et al, Infantile hypertrophic pyloric stenosis after pertussis prophylaxis with erythromycin: a case review and cohort study, Lancet, 1999, 354, 2101-5
 5. Mahon BE, et al, Maternal and infant use of erythromycin and other macrolide antibiotics as risk factors for infantile hypertrophic pyloric stenosis., J Pediatr, 2001, 139, 380-4
 6. Ng PC, Use of oral erythromycin for the treatment of gastrointestinal dysmotility in preterm infants, Neonatology, 2009, 95(2), 97-104
 7. Patole S, et al, Erythromycin as a prokinetic agent in preterm neonates: a systematic review, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2005, 90, 301-6
 8. Waites KB, et al, Serum concentrations of erythromycin after intravenous infusion in preterm neonates treated for Ureaplasma urealyticum infection, Pediatr Infect Dis J., 1994, 13, 287-93
 9. Amdipharm Limited, SPC Erythrocine ES (RVG 10248, 01800) 11-2-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 10. Furth van AM et al, Werkboek Infectieziekten bij Kinderen, VU Uitgeverij, 2008, 2e druk
 11. Lam HS, et al, Use of prokinetics in the preterm infant, Curr Opin Pediatr, 2011 , Apr;23(2), 156-60
 12. Razzaq A, et al, Erythromycin establishes early oral feeding in neonates operated for congenital intestinal atresias, Pediatr Surg Int, 2009, Apr;25(4), 361-4
 13. HJC de Vries et al, Multidisciplinaire richtlijn SOA, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), 25-02-2019, 61
 14. Lund M., Use of macrolides in mother and child and risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis: nationwide cohort study. , BMJ, 2014, 348, g1908
 15. Patamasucon P et al. , Pharmacokinetics of erythromycin ethylsuccinate and estolate in infants under 4 months of age., Antimicrob Agents Chemother. , 1981, May;19(5), 736-9
 16. Zikic, A., et al. , Treatment of Neonatal Chlamydial Conjunctivitis: A Systematic Review and Meta-analysis., J Pediatric Infect Dis Soc, 2018, 7(3), e107-e115
 17. Van Egmond-Ebbeling et al. , NVK Werkboek Kinderinfectieziekten, https://werkboeken.nvk.nl/kinderinfectieziekten/Orgaansysteem/Oog#neonataleconjunctivitis
 18. Meda, SPC Ery-max 100 mg/ml granulat til mikstur (7982), 12.03.2020., https://www.legemiddelsok.no/

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose