Kreatin-monohydrat

Generisk navn
Kreatin-monohydrat
Handelsnavn
ATC-kode
C01EB06
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Uregistrert preparat

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).

Ikke vurdert.

Det finnes ingen tilgjengelige preparater i Norge med dette virkestoffet. Kontakt apoteket for å undersøke om det er mulig å skaffe preparat fra utlandet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Gå raskt til:

Mangel på guanidinoacetat metyltransferase (GAMT)
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 400 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 6 doser.
   • Behandling må utføres av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) som har erfaring med bruk av kreatin-monohydrat for denne indikasjonen.

    Uregistrert preparat

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 400 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 6 doser.
   • Behandling må utføres av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) som har erfaring med bruk av kreatin-monohydrat for denne indikasjonen.

    Uregistrert preparat

Kearns-Sayre syndrom (KSS)
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 4 - 10 g/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandling må utføres av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) som har erfaring med bruk av kreatin-monohydrat for denne indikasjonen.

    Uregistrert preparat

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 4 - 10 g/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandling må utføres av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) som har erfaring med bruk av kreatin-monohydrat for denne indikasjonen.

    Uregistrert preparat

Arginin:glycin amidinotransferase (AGAT)-mangel
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 300 - 400 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 6 doser.
   • Behandling må utføres av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) som har erfaring med bruk av kreatin-monohydrat for denne indikasjonen.
    Uregistrert preparat

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 300 - 400 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 6 doser.
   • Behandling må utføres av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) som har erfaring med bruk av kreatin-monohydrat for denne indikasjonen.

    Uregistrert preparat

Nevropati, ataksi og retinitis pigmentosa (NARP), mitokondrial encefalopati (MELAS), kronisk progressiv ekstern oftalmoplegi (CPEO).
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 0,1 - 0,3 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandling må utføres av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) som har erfaring med bruk av kreatin-monohydrat for denne indikasjonen.

    Uregistrert preparat

  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 0,1 - 0,3 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandling må utføres av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) som har erfaring med bruk av kreatin-monohydrat for denne indikasjonen.

    Uregistrert preparat

Gyrat atrofi
 • Oralt
  • ≥ 18 år
   [2]
   • 1,5 - 2 g/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
    • Eksperimentell behandling (Heinanen et al. 1999)
    • Behandling må utføres av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) som har erfaring med bruk av kreatin-monohydrat for denne indikasjonen.

    Uregistrert preparat

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Andre midler for hjerteterapi

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Prostaglandiner
C01EA01
Andre midler for hjerteterapi
C01EB16

Referanser

 1. Blau, Hoffmann, Leonard and Clarke, Physicians guide to the treatment and follow-up of metabolic diseases., Springer, 2006
 2. Heinänen K, et al, Creatine corrects muscle 31P spectrum in gyrate atrophy with hyperornithinaemia, Eur J Clin Invest, 1999, Dec;29(12), 1060-5

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose