Dapson

Generisk navn
Dapson
Handelsnavn
Dapson, Dapson-Fatol
ATC-kode
J04BA02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Dapson tab 50 mg
Dapson-Fatol tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Effekten på Mycobacterium leprae skyldes hemning av folinsyremetabolismen. Effekten ved dermatitis herpetiformis skyldes at dapson hemmer frigjøringen av oksygenradikaler fra granulocytter i vevet. Pga. toksisiteten brukes i dag dapson bare på spesielle indikasjoner.

Antibakterielt spektrum: Kan ha effekt både på vanlige bakterier og på mykobakterier.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Lepra, dermatitis herpetiformis
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 1 - 1,5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

I tilfeller med lever- og/eller nyresykdom, juster dosen etter serumkonsentrasjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Dapson hører til våre mest toksiske legemidler, og behandlende lege henvises til spesiallitteratur. Bivirkninger sees hyppigst ved døgndoser på 200–300 mg. Vanlige: Kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, dyspné og nervøse symptomer hos så mange som 20 %. Potensielt alvorlige: Hemolytisk anemi og agranulocytose, allergisk dermatitt. Hepatitt, kolestase. Nefrotoksisitet, nyreskade med papillnekrose. Synsforstyrrelser og atrofi av nervus opticus. Nevropati som vanligvis er motorisk, men også kan være sensorisk. Psykiske forandringer. Diaminodifenylsyndrom (DADPS). Antas kreftfremkallende.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon fra preparatomtale av Dapson 50 mg tabletter (Scanpharm):

 • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.
 • Personer med overfølsomhet eller allergi overfor sulfonamider.
 • Personer som har eller har hatt mentale forstyrrelser.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Psykose. Kan benyttes ved sulfonamidallergi, men økt årvåkenhet er nødvendig. Kryssallergi mellom sulfonamider og dapson er anslått til 10 %.

Pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (forekommer hos befolkningen i Afrika, rundt Middelhavet og i deler av Asia inkludert Afghanistan, men sjelden hos nordeuropeere) kan få hemolytisk anemi. Behandling med dapson må derfor bare skje på streng indikasjon og da med lavest mulig dose.

Kontroll: Blodbildet kontrolleres ukentlig inntil terapeutisk effekt er nådd, senere hver 3. måned. Nyre- og leverfunksjon tas hver 3. uke initialt, deretter hver 3. måned. Glukose-6-fosfat og methemoglobin måles før oppstart.

 

Referanser

 1. MAE Holding BV, SmPC Dapson (RVG 52479) 05-09-13, www.cbg-meb.nl
 2. Scanpharm A/S, SPC Dapson (6961). Oppdateringsdato: 29.09.2014, https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06961.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose