Antimykobakterielle midler

Midler til behandling av tuberkulose
J04AK05

Etambutol

EMB-Fatol, Myambutol
J04AK02

Isoniazid

Isoniazid, Isoniazid SA, Isozid
J04AC01

Pyrazinamid

Pyrazinamid SA, Pyrazinamide jenapharm
J04AK01
J04AB04

Rifampicin

Eremfat, Eremfat farma mondo, Rifadin, Rimactan, Rimactane
J04AB02
Midler til behandling av lepra

Dapson

Dapson, Dapson scanpharm, Dapson-Fatol
J04BA02