Benazepril

Generisk navn
Benazepril
Handelsnavn
ATC-kode
C09AA07
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Clearance
7–12 år: 0,35 L/t/kg
13–16 år: 0,17 L/t/kg
Voksne: 0,13 L/t/kg

T½:
Barn: 5 timer
Voksne: 23 timer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).

Ikke vurdert.

Det finnes ingen tilgjengelige preparater i Norge med dette virkestoffet. Kontakt apoteket for å undersøke om det er mulig å skaffe preparat fra utlandet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Hypertensjon
 • Oralt
  • ≥ 7 år og ≥ 25 kg
   [1]
   • Startdose: 0,2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 10 mg/døgn.
   • Vedlikeholdsdose: Basert på blodtrykket øk dosen til 0,2 - 0,6 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 40 mg/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
Juster deretter dosen ut ifra effekt, til høyest mulig tolererte dose. Kreatinin og kalium må kontrolleres innen 2 uker etter oppstart av behandling, og deretter minst én gang i året, avhengig av pasientens kliniske tilstand.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
25 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
Juster deretter dosen ut ifra effekt, til høyest mulig tolererte dose. Kreatinin og kalium må kontrolleres innen 2 uker etter oppstart av behandling, og deretter minst én gang i året, avhengig av pasientens kliniske tilstand.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis.
Kliniske konsekvenser

ACE-hemmere reduserer det intraglomerulære filtrasjonstrykket og reduserer proteinuri. Dette betyr at de sannsynligvis har en beskyttende virkning på nyrefunksjonen på lengre sikt. Av den grunn blir ofte høyeste tolererte dose ved nedsatt nyrefunksjon gitt i spesialisthelsetjenesten. Ved oppstart med en ACE-hemmer, kan serumkreatininkonsentrasjonen øke som et resultat av redusert intraglomerulært filtrasjonstrykk.

Ved dialyse

25% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer. Juster deretter dosen ut ifra effekt, til høyest mulig tolererte dose. 

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

ACE-hemmere, usammensatte preparater

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

ACE-hemmere, usammensatte preparater

Enalapril

Enalapril Krka, Enalapril SA, Enalapril Sandoz, Enalaprilat hikma, Enalaprilat west-ward, Renitec
C09AA02

Kaptopril

Captopril Viatris, Captopril abz, Kaptopril SA
C09AA01

Lisinopril

Lisinopril ratiopharm, Zestril
C09AA03

Ramipril

Ramipril Actavis, Ramipril Hexal, Triatec
C09AA05

Referanser

 1. Meda Pharma B.V., SmPC Cibacen (RVG 14080) 30-10-2014, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose