Cinacalcet

Generisk navn
Cinacalcet
Handelsnavn
Cinacalcet Accord, Cinacalcet Accordpharma, Cinacalcet Aristo, Cinacalcet Mylan, Cinacalcet STADA, Cinacalcet accordpharma, Mimpara
ATC-kode
H05BX01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Cinacalcet Accord tab 30 mg
Cinacalcet Accord tab 60 mg
Cinacalcet Accord tab 90 mg
Cinacalcet Accordpharma tab 30 mg
Cinacalcet Accordpharma tab 60 mg
Cinacalcet Accordpharma tab 90 mg
Cinacalcet Aristo tab 30 mg
Cinacalcet Aristo tab 60 mg
Cinacalcet Aristo tab 90 mg
Cinacalcet Mylan tab 30 mg
Cinacalcet Mylan tab 60 mg
Cinacalcet Mylan tab 90 mg
Cinacalcet STADA tab 30 mg
Cinacalcet STADA tab 60 mg
Cinacalcet STADA tab 90 mg
Cinacalcet accordpharma tab 30 mg - Krever godkjenningsfritak
Mimpara tab 30 mg
Mimpara tab 60 mg
Mimpara tab 90 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Cinacalcet er en kalsiummimetisk substans som øker sensitiviteten til den kalsiumfølsomme reseptoren (CaR) for ekstracellulært kalsium. Dette medfører en reduksjon i serum PTH og sekundært en reduksjon i serum-kalsiumnivåene.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Sekundær hyperparatyroidisme ved alvorlig nyresvikt
 • Oralt
  • 3 år til 18 år
   [1]
   • Startdose: 0,2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Om nødvendig øk dosen hver 4. uke basert på intakt parathyroideahormon (iPTH)-nivå eller serumkalsiumkonsentrasjon opp til maksimalt 2,5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 180 mg/døgn.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

På grunn av økt risiko for hypokalsemi anbefales ikke bruk av cinacalcet hos pasienter med kronisk nyresykdom som ikke er i dialyse.

Antiparathyreoideamidler

Andre antiparathyroidea midler

Parikalsitol

Paricalcitol Alternova
H05BX02

Bivirkninger spesifikke for barn

Ett tilfelle av alvorlig hypokalsemi med dødelig utfall har blitt rapportert.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hyppige bivirkninger er kvalme, oppkast, anoreksi, hudutslett, myalgi, svimmelhet, parestesi, asteni, hypokalsemi, redusert testosteronnivå.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Hypokalsemi.

Generelle kontraindikasjoner

Hypokalsemi (SPC Mimpara).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Monitorer serumkalsium og pasientetterlevelse nøye under behandling med cinacalcet.

Kontroller serumkalsium ukentlig og innen 1 uke etter behandlingsstart, etter dosejustering og etter at vedlikeholdsdosen er etablert.

Når behandlingen avbrytes, bør korrigert serumkalsium måles innen 5 til 7 dager. Kontroller PTH 1 til 4 uker etter behandlingsstart eller etter dosejustering, tidligst 12 timer etter administrasjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Terskelverdien for kramper nedsettes ved betydelig reduksjon av serum-kalsiumnivået. Pasienter med serum-kalsiumverdi (korrigert for albumin) under den laveste grensen for normalverdi bør ikke behandles med legemidlet. Pasientene bør holdes under oppsyn med henblikk på å forebygge hypokalsemi. Pga. fare for adynamiske beinsykdommer hvis PTH-nivået kronisk ligger 1,5 ganger under øvre referansegrense, bør dosen av cinacalcet og/eller vitamin D-steroler reduseres eller behandlingen avbrytes.

Referanser

 1. Amgen Europe B.V. , SmPC Mimpara (EU/1/04/292/013) 23-01-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose